Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Vertaalbeleid in Nederland en Vlaanderen

Gedetailleerd overzicht van het vertaalbeleid van Nederland en Vlaanderen, sinds het verdwijnen van de Stichting voor Vertalingen in 1990, met aandacht voor de promotie van de Nederlandstalige letteren in het buitenland en voor de vertalers...

Artikel

De Gids en Suriname

Na een themanummer over de Nederlandse Antillen wijdt 'De Gids' een dubbelnummer aan Suriname, in 'De Gids', CLIII, nr. 10/11, oktober-november 1990.

Artikel

Het Komitee voor Frans-Vlaanderen deelt prijzen uit

In het mooie, landelijke Sint-Janskappel, in de buurt van de Zwarteberg en de Villa Marguerite Yourcenar, reikte het Komitee voor Frans-Vlaanderen zondag de vijfde Luc Verbeke- en de veertiende Vital Celenprijs uit.

Artikel

Tom van Deel (1945-2019), de beste lezer van Nederland

Eerder deze maand overleed de dichter, criticus en docent Tom van Deel. Ook al was hij bij het grote publiek niet zo bekend, toch speelde hij jarenlang een belangrijke rol in het Nederlandse literaire leven.

Artikel

De geschiedenis van de burgemeesters van Rijsel

In de loop van maart worden in heel Frankrijk gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het noorden zal vooral naar het resultaat in Rijsel gekeken worden. Blijft de huidige burgemeester aan de macht? Wij vroegen aan historicus Éric Vanneufvil...

Artikel

Een Hollandse Patriot op verkenning in Noord-Frankrijk

Adriaan Hendrik Eyck, een vooraanstaande Nederlandse Patriot, ontvluchtte in september 1887 samen met 40.000 landgenoten zijn land. Hij kwam terecht in de buurt van Sint-Omaars. Zijn notities zijn nu uitgegeven.

Artikel

Is de Spaanse griepepidemie in Étaples begonnen?

Ruim honderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een van de meest dodelijke pandemieën ooit: de Spaanse griep. Het huidige Covid-19-virus roept hier uiteraard herinneringen aan op, maar er zijn nu ook nieuwe theorieën over de oorspro...

Artikel

De geschiedenis van de burgemeesters van Rijsel II

In de loop van maart worden in heel Frankrijk gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het noorden zal vooral naar het resultaat in Rijsel gekeken worden. Dit leek ons een goed moment om de geschiedenis van de burgemeesters in Rijsel te belic...

Artikel

De geschiedenis van de burgemeesters van Rijsel III

In de loop van maart worden in heel Frankrijk gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het noorden zal vooral naar het resultaat in Rijsel gekeken worden. Blijft de huidige burgemeester aan de macht? Dit leek ons een goed moment om de geschie...

Artikel

Het Leuvense Rega Instituut en de strijd tegen COVID-19

In de zoektocht naar een middel tegen het nieuwe coronavirus laat de Bill en Melinda Gates Foundation 15.000 geneeskrachtige moleculen voor onderzoek naar het Rega Instituut in Leuven sturen. Nergens kan dit onderzoek sneller en veiliger ge...

Artikel

Covid-19 treft cultuur in Nord-Pas-de-Calais hard

De cultuursector is in crisis, ook in Nord-Pas-de-Calais. Dat beseft de Franse president Macron, die op 6 mei aandacht aan deze sector besteedde. Maar ondanks zijn interventie blijft de toekomst bijzonder onzeker.

Artikel

"Design!" in dienst van het modernisme

"Muller Van Severen" is de naam van een creatieve samenwerking tussen design en kunst, tussen twee Belgen: Fien Muller en Hannes Van Severen. Zij liggen aan de basis van verschillende meubelcollecties. Je kunt een aantal van hun creaties be...

Artikel

Contrei Live: kunst op het water

Deze zomer vind je in West-Vlaanderen een nieuw artistiek evenement: Contrei Live. 16 installaties langs de Leie vormen een interessante combinatie van design, architectuur, kunst en land-art.

Artikel

Geen groene aardverschuiving in Rijsel

Zondag 28 juni werd in Frankrijk eindelijk de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de Nord - Pas-de-Calais waren alle ogen gericht op Rijsel, waar de Groenen en de Socialistische Partij een verrassend duel uitvochten.

Artikel

Bouwen aan een levensgroot schip uit de zeventiende eeuw

In Grevelingen (Gravelines) wordt al twee decennia gebouwd aan de Jean Bart, een schip uit de tijd van Lodewijk XIV. Dit archeologische experiment bleef lange tijd onderbelicht, maar krijgt nu een ruimere weerklank.

Artikel

Een wave voor de jarige Akademie. Tweehonderd jaar KNAW

Op 8 mei 2008 is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tweehonderd jaar geworden. In dit artikel beschrijft Dirk Van Assche kort de geschiedenis die deze Akademie heeft doorgemaakt, van bij de oprichting in 1808 tot vandaag....

Artikel

Een museum vol verhalen: Red Star Line in Antwerpen

Arthur Rousseau was een jonge bouwvakker uit het Oost-Vlaamse Deinze die aan het begin van de twintigste eeuw zijn geluk ging zoeken in Amerika. Hij was een broer van mijn grootmoeder en kwam uiteindelijk terecht in St. Clair Shores, zo’n...

Artikel

Beaufort03: tot meerdere eer en glorie van de ku(n)st

In de zomer van 2009 vond voor de derde keer Beaufort plaats, een kunsttriënnale aan de Belgische kunst. Dirk Van Assche bezocht de triënnale en vraagt zich af of kunst er niet vooral gebruikt wordt als glijmiddel voor economie en toerisme.

Artikel

Twee Vlaamse figuren

\Frans van Cauwelaert\" - keuze samengesteld, ingeleid en bibliografisch verantwoord door Rob. Roemans en Hilda van Assche. \"Joris van Severen en de Nederlanden\" door Luc Delafortrie."

Artikel

Bibliografie 1989 Bibliographie

Deze rubriek wil de lezer inlichten over de belangrijkste publicaties, boeken, brochures en artikelen die op een of andere wijze op de Franse Nederlanden betrekking hebben. Cette rubrique se propose d'informer le lecteur des principales pu...

Artikel

Bibliografie 2004 <BR> Bibliographie 2004

In de Bibliografie signaleert Ludo Vandamme 33 publicaties die in de loop van 2004 over de Franse Nederlanden zijn verschenen. Dans sa Bibliographie, Ludo Vandamme signale 33 publications parues en 2004 sur les Pays-Bas français.

Artikel

Bibliografie 1990 Bibliographie

Deze rubriek wil de lezer inlichten over de belangrijkste publicaties, boeken, brochures en artikelen die op een of andere wijze op de Franse Nederlanden betrekking hebben. Cette rubrique se propose d'informer le lecteur des principales pu...

Artikel

Het Verzameld Dichtwerk van Guido Gezelle

Eind 1987 is het zevende deel van het \Verzameld dichtwerk\" van Guido Gezelle verschenen, een werk waaraan in 1966 door Prof. Lissens begonnen werd met de oprichting van een onderzoekscentrum. De auteur bespreekt de kenmerken van dat \"Ver...

Artikel

Het 40ste Algemeen-Nederlands Congres in Brussel

Terwijl de openingszitting van het 40ste Algemeen-Nederlands-Congres gekenmerkt werd door een vertroebeling in de relatie tussen het Vlaamse en het Nederlandse Ministerie van Cultuur, getuigden de toespraken van resp. minister Dewael en min...

Artikel

Handelingen van het elfde Colloquium Neerlandicum

\Handelingen van het Elfde Colloquium Neerlandicum: colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten\", Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Woubrugge, 1992."

Artikel

Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid

Schets van de toekomstige evoluties van de financiële middelen, het taalbeleid, het letterenbeleid en het buitenlands beleid van de Taalunie. \Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid. Advies van de Raad voor Nederlandse Taal en Lettere...

Artikel

De Nederlanden in de wereld

\Gemeenschappelijk Vlaams-Nederlandse internationale culturele samenwerking. Verslagboek van het colloquium, georganiseerd door de werkgroep 'De Nederlanden in de wereld' \", ANV/ANC, Den Haag-Brussel, 1983."

Artikel

De Nederlanders houden van...

Schets van het onderzoek van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie over de gevoelens van Nederlanders t.o.v. andere volkeren.

Artikel

De Hanze

Albert D'Haenens e.a., \De wereld van de Hanze\", Mercatorfonds, Antwerpen, 1984."

Artikel

Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden

\Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Frans-Vlaanderen). Handelingen van de Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1991\", Stichting bibliographia Neerlandica,...

Artikel

Een ode aan het Vlaamse landschap

Anton van Wilderode, Jan Decreton, \Daar is maar een land dat mijn land kan zijn\", Lannoo, Tielt-Bussum/Davidsfonds, Leuven, 1983."

Artikel

Hij leerde zijn volk lezen…

Dr. Emiel Willekens, \Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883\", Stichting Hendrik Conscience, Antwerpen, 1982."

Artikel

De Kelten zijn daar!

\Les Celtes en Frande du Nord et en Belgique. Vie-Ier siècle avant J.C.\", Crédit Communal, Brussel, 1990."

Artikel

Véél meer dan een druppel whisky…

Verslag van de 51e Frans-Vlaamse Cultuurdag van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, die op 28 september 1998 doorging in Belle (Bailleul).

Artikel

De Nederlanden nu

\De Nederlanden Nu. Rapport van de Commissie Internationale Culturele Samenwerking\", Algemeen Nederlands Verbond, Brussel-Den Haag."

Artikel

Noord-Zuid ontmoetingen 1980-1985

Brochure \Noord-Zuid ontmoetingen 1980-1985\", verschenen in de reeks Algemeen-Nederlands Archief. Studies en documenten van het Algemeen Nederlands Congres, Brussel, 1985."

Artikel

Bibliografie 1988 Bibliographie

Deze rubriek wil de lezer inlichten over de belangrijkste publicaties, boeken, brochures en artikelen die op een of andere wijze op de Franse Nederlanden betrekking hebben. Cette rubrique se propose d'informer le lecteur des principales pu...

Artikel

Komen en gaan

In zijn laatste voorwoord als hoofdredacteur van de lage landen kondigt Luc Devoldere een paar interne wijzigingen aan, en bedankt hij de lezer.

Artikel

Rijsel, een stad op de grens – Lille, ville frontalière

Bij het Mercatorfonds verscheen het zeer verzorgd uitgegeven boek “Le Grand Lille”. De recensent bespreekt deze publicatie, die past in een reeks over grote Europese metropolen. Le Fonds Mercator vient d'éditer, avec un soin particulier, «...

Artikel

Rémy Cogghe: een schilder met talent, maar beperkte ambitie

In 2005 zal het zeventig jaar geleden zijn dat de schilder Rémy Cogghe in Roubaix overleed. Naar aanleiding van deze verjaardag zal het museum La Piscine in Roubaix in de zomermaanden een tentoonstelling aan zijn tekeningen wijden. De auteu...

Artikel

1917, een cruciaal jaar aan het front

In de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is 1917 mogelijk het belangrijkste jaar. Na bijna drie jaar van zware gevechten was Europa fel verzwakt en traden de toekomstige wereldmachten op het toneel.

Artikel

Vlamingen vooruit en voortgedaan

Interessante bloemlezing van publicaties over de Vlaamse Beweging onder de redactie van Marc Reynebeau, \Vlamingen vooruit en voortgedaan. Visies op de toekomst van Vlaanderen\", Lannoo, Tielt en Rodenbach Stichting, Roeselare, 1987."

Artikel

Meer dan groen. Oudenaardse wandtapijten

Bijdrage over de Oudenaardse wandtapijten, n.a.v. een tentoonstelling en de publicatie van een omvangrijke studie. Ingrid de Meûter, Martine Vanwelden, \Oudenaardse wandtapijten van de 16de tot de 18de eeuw\", (Lannoo, Tielt, 1999, 320 p.)"

Artikel

Vlaams Archief 1987

In het eerste Jaarboek Vlaamse Beweging zijn drie delen te onderscheiden: de standpunten, analyses of memoires, een dossier en tenslotte een reeks bijdragen over politieke, economische, sociale en culturele aspecten van de Vlaamse ontvoogdi...

Artikel

De Conferentie 'The Low Countries and the world'

De conferentie die door het Centre for Low Countries Studies werd georganiseerd met de bedoeling in de Engels sprekende wereld bekendheid te geven aan haar bestaan en werking, is een succes geworden.

Artikel

Vlaams Archief 88

Het tweede \Jaarboek Vlaamse Beweging\" omvat drie delen: standpunten en analyses; een dossier gewijd aan de splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven en bijdragen over politieke, economische, sociale en culturele aspecten van de Vlaa...

Artikel

Samenwerkingsakkoord tussen West-Vlaanderen en 'Le Nord'

Uitbreiding van de samenwerking tussen de Provincieraad van West-Vlaanderen en de conseil Général du Nord op het gebied van economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, onderwijs, toerisme, leefmilieu en cultuur; en over de problemen in ...

Artikel

Gent. Apologie van een rebelse stad

Gent heeft in zijn geschiedenis verschillende bloeiperiodes gekend - wat zich o.a. uit in zijn architectuur. Als er één constante genoemd kan worden, dan is dat het rebelse karakter van de stad. Nu is er een zeer lezenswaard boek verschenen...

Artikel

Neerlandici aan Duitse universiteiten

Verslag van de tweejaarlijkse conferentie van docenten Nederlands in de Bondsrepubliek. Ook waren deelnemers uit de DDR, Oostenrijk en Zwitserland aanwezig.

Artikel

De hoed van Kierkegaard

Bespreking van Anton Ent, \De hoed van Kierkegaard\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 1983."

Artikel

Liederen tegen de avond

Poëzie van Julien Vangansbeke, \Avondliederen\", Yang poëziereeks, Gent, 1982."

Artikel

Uitdaging aan de Vlaamse meerderheid

De Vlaams-nationalistische politicus Hugo Schiltz behandelt de vraag waarom de Vlaamse Beweging niet in staat is haar macht politiek te realiseren. Hugo Schiltz, \Uitdaging aan de Vlaamse meerderheid\", Soethoudt, Antwerpen, 1985."

Artikel

Viermaal Conscience

L. Simons, M. Somers, A. van Ruyssevelt, \Hendrik Conscience of de Vlaamse 'wedergeboorte' \", Kredietbank, 1983. A. Westerlinck, \"Wie was Hendrik Conscience?\", Acco, Leuven-Amersfoort, 1983. \"Hendrik Conscience en zijn tijd\", Mercator/...

Artikel

Krakende avondgymnastiek

Bespreking van gedichten van Leo Vroman, \Avondgymnastiek\", Querido, Amsterdam, 1983."

Artikel

Vijf jaar Taalunieverdrag

Ter gelegenheid van haar eerste lustrum heeft de Nederlandse Taalunie een stijlvolle brochure uitgegeven. \Vijf jaar Taalunieverdrag 1980-1985\", Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage/De Sikkel, Malle, 1985."

Artikel

In eindeloze verscheidenheid

De schrijfster van dit boek schetst de grote lijnen van de geschiedenis van Vlaanderen aan de hand van een aantal tegenstellingen die haar typeren. Patricia Carson, \In Eindeloze Verscheidenheid. Een historisch fresco van Vlaanderen\", Davi...

Artikel

43ste Frans-Vlaamse cultuurdag te Waregem

Verslag van de jaarlijkse ontmoeting van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, die dit jaar georganiseerd werd in de vorm van twee plenaire vergaderingen, gecombineerd met een aantal sectievergaderingen.

Artikel

Het Huis van het Nederlands

Voorstelling van het nieuwe Huis van het Nederlands /Maison du Néerlandais dat volop in voorbereiding is in Belle (Bailleul) en dat moet uitgroeien tot het centrum in de Nord-Pas-de-Calais voor het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur.

Artikel

Een bijzondere trait d'union

Bespreking van een studie over de invloed van de Vlaamse schilders op de totstandkoming van Hollands Gouden Eeuw. Jan Briels, \Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw\", (Mercatorfonds, Antwerpen, 1998, 432 p.)"

Artikel

Honderd jaar ANV

Kort overzicht van de geschiedenis van het Algemeen-Nederlands Verbond dat op 27 april 1995 100 jaar bestond. Naar aanleiding van deze verjaardag werd een jubileumboek samengesteld. \Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands Verbo...

Artikel

Het Nederlands bij de zuiderburen op school

Verslag van een bijeenkomst in Brugge, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie, over het onderwijs van het Nederlands in de regio Nord-Pas-de-Calais. Verder is er aandacht voor de brochure \De school bij de buren/L'école chez les voisins...

Artikel

Kunst aan de kust: 2006 Beaufort

Van 1 april tot en met 1 oktober 2006 vond op verschillende locaties langs de Belgische kust voor de tweede keer Beaufort plaats, een tentoonstelling voor hedendaagse kunst aan zee. Niet elk individueel kunstwerk was er even geslaagd te noe...

Artikel

Waarin een klein land

Dit boek wil een antwoord formuleren op de vraag, wat de positie is van Nederland in het internatioinale culturele verkeer. De verschillende auteurs peilen voor enkele sectoren, zoals beeldende kunst, muziek, film en literatuur, naar de man...

Artikel

De som is meer dan de delen. De “Vlaamsekunstcollectie”

In 2001 besloten de belangrijkste kunsthistorische musea van Vlaanderen meer te gaan samenwerken. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge en het Museum voor Schone Kunsten Gent verzamelden zich in de ...

Artikel

Eindelijk een CAPES voor het Nederlands

Het CAPES (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second Degré) is een nationaal vergelijkend examen, waarvoor men moet slagen om in Frankrijk een vaste benoeming te krijgen als leraar. Na jaren aandringen bij de Franse o...

Artikel

Kant voor &quot;fijne luyden&quot;

Voorstelling van het kantmuseum en van de publicatie van Martine Bruggeman: \Kant in Europa\" (Stichting Kunstboek, Brugge, 1997, 272 p.). "

Artikel

Neerlandistiek en \Eeuwige Vrede\" in Munster"

Verslag van de bijeenkomst van de docenten Nederlands in het Duitse taalgebied, die begin april 1998 doorging in Munster, waar op dat ogenblik de 350 verjaardag van de Vrede van Munster herdacht werd.

Artikel

Louis Varlez, sociaal en liberaal

Bespreking van de biografie van de sociaal-liberaal en socioloog Louis Varlez, die aan het begin van de twintigste eeuw de arbeidsomstandigheden van de arbeiders bestudeerde en ook systemen bedacht om die te verbeteren. Jasmien van Daele, \...

Artikel

Literaire samenwerking

Presentatie van de activiteiten van de Villa Mont-Noir en van het literaire festival \ Par Monts et par Mots\" dat jaarlijks door dit Noord-Franse schrijvershuis wordt georganiseerd."

Artikel

Een onberaamd verbond

\Een Onberaamd Verbond. 50 jaar Arkprijs van het Vrije Woord\" o.r.v. Lucas de Vos (De Vrienden van de Zwarte Panter, 2000, 288 p.)"

Artikel

Een eenzaam genie

Bespreking van een studie van John Gheeraert over James Ensor. In deze publicatie wordt de geheime relatie van Ensor met Helena Blavatsky, de grondlegster van de theosofie. John Gheeraert, \De geheime wereld van James Ensor. Ensors behekste...

Artikel

Om de schone ziel van 't kind …

Diepgravende studie over de strijd over de controle van het onderwijssysteem in België die in de loop van de geschiedenis verscheidene keren tot ernstige conflicten heeft geleid. Jeffrey Tyssens, \Om de schone ziel van 't kind... Het onderw...

Artikel

De gemengde gevoelens van Pieter Geyl voor Zuid-Afrika

Presentatie van een kleine autobiografische tekst van Pieter Geyl in Zuid-Afrika. Verslag van de lezingentournee langs universiteiten in Zuid-Afrika . Juli-december 1937\ verzorgd en toelicht door P. van Hees en A.W. Willemsen."

Artikel

Een staalkaart van de Neerlandistiek in de Franstalige wereld

Van 22 tot 24 maart 2001 werd door de vakgroep Nederlands van de Université Charles -de-Gaulle in Rijsel een colloquium gehouden over \Het Nederlands in Frankrijk en Franstalig België wetenschappelijk en didactisch benaderd\". Deze bijdrage...

Artikel

Religieuze kijkkasten

Recensie over een boek over de Vlaamse en Brabantse retabels. In het eerste deel van deze publicatie worden een aantal aspecten van de retabelproductie op de loep genomen. Het tweede deel bestaat uit een gids die alle in België nog bestaand...

Artikel

Het buitenland & wij

Rubriek over de Nederlandse cultuur in het buitenland, met onder meer aandacht voor ontwerpbureau Thonik uit Amsterdam, Spaanse boeken over laaglandse schilders, Nederlandse literatuur in Chinese en Zweedse vertalingen, neerlandistiek extra...

Artikel

Adriaan Verhulst: Vlaming, intellectueel en vrijzinnig

Naar aanleiding van zijn emeritaat werd aan Adriaan Verhulst een Liber Amicorum aangeboden, dat een beeld geeft van een boeiende en eigenzinnige carrière. Het boek belicht ook een beeld van een interessante periode in de Vlaamse Beweging. \...

Artikel

Vlaams-Nederlandse samenwerking in vier verdragen vastgelegd

Op 17 januari 1995 werden in Antwerpen vier verdragen ondertekend tussen Nederland en Vlaanderen: het \Verdrag inzake de verruiming van de vaarweg van de Westerschelde\"; het \"Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onder...

Artikel

De Financieel Ekonomische Tijd en de Franse Nederlanden

Op 8 maart 1991 wijdde de Vlaamse krant \De Financieel Ekonomische Tijd\" een volledige katern aan Noord-Frankrijk, waarin de verschillende aspecten van de economische, sociale en culturele situatie van de streek aan bod kwamen."

Artikel

Cultuur: een gemeenschappelijke toekomst

Eind mei 1991 vond in Brugge, in het kader van een samenwerkingsakkoord tussen de provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord, een colloquium plaats over cultuur.

Artikel

Frans-Vlaamse dag in Belle

Verslag van de 46ste cultuurdag van het Komitee voor Frans-Vlaanderen, die in 1993 in Belle plaatsvond.

Artikel

Westvlaams overleg in Ieper

Door de provincie werd op 27 september in 1993 in Ieper een bijeenkomst georganiseerd, waarop voornamelijk West-Vlamingen van gedachten wisselden over wat zij beoogden met de samenwerking met Noord-Frankrijk.

Artikel

Is het hemd nader dan de rok?

In \Het hemd is nader dan de rok. Zes voordrachten over het eigene van de Nederlandse cultuur\" (S.C. Dik en G.W. Muller, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, 122 p.) wordt de positie van de Nederlandse cultuur in de Europese gemeenschap ond...

Artikel

Tweede Internationaal Colloquium Nederlands in de wereld

Dit colloquium werd voor het eerst in Brussel georganiseerd in 1991 op initiatief van de toenmalige voorzitter van de Vlaamse Raad, Louis van Velthoven. Ook de tweede editie heeft de bedoeling de samenwerking te bevorderen tussen alle lande...

Artikel

De groeiende belangstelling voor de Franse Nederlanden

Bespreking van de 47ste Frans-Vlaamse Cultuurdag van het Komitee voor Frans-Vlaanderen en aandacht voor de groeiende internationale belangstelling voor Noord-Frankrijk, o.a. door de opening van de Kanaaltunnel in 1994.

Artikel

Rendez-vous met de toekomst

Een futurologische studie van de historicus C. Vandenbroeke over de demografische toekomst van Vlaanderen. Chris Vandenbroeke, Rendez-vous met de toekomst. De vergrijzing van Vlaanderen, Kritak, Leuven, 94 p.

Artikel

Het Haus der Niederlande in Munster

Op 15 mei 1995 werd in een historisch pand in het centrum van Munster het \Haus der Niederlande\" geopend. Dit huis moet uitgroeien tot hét centrum voor de Nederlandse cultuur in Duitstalig gebied."

Artikel

De klare lijn in het werk van Joost Swarte

Bespreking van het werk van de Nederlandse tekenaar Joost Swarte, die in de lijn van Hergé's “klare lijn” werkt, n.a.v. de publicatie: Joost Swarte, Leporello, Oog &amp; Blik/ De Harmonie, Haarlem, 2004, z.p.

Artikel

Nederlands aan de universiteit van Wenen

Sinds de Frankfurter Buchmesse in 1993 onze literatuur centraal stelde, is de Nederlandse taal en cultuur geen grote onbekende meer in Duitsland. De belangstelling voor sommige auteurs uit de Lage Landen groeide. Duitsland beschikt ook ov...

Artikel

Het Paleis voor Schone Kunsten in Rijsel gerenoveerd

De HST-verbinding en de aansluiting met de Chunnel, de bouw van Euralille en het congrescentrum Lille-Grand-Palais moeten van Rijsel een echte Europese metropool maken. Sinds 7 juni 1997 kan men aan dit lijstje ook het volledig gerenoveer...

Artikel

De taal van een ruttelende minister-president

In ‘Supergaaf' onderzoekt Robbert Wigt waarom de afscheidnemende Nederlandse premier Mark Rutte zich zo vlot door moeilijke debatten slaat en zich zo lastig laat interviewen.

Artikel

Wordt Frankrijk toch nog een fietsland?

Wie de voorbije weken op het Vlaamse en Waalse platteland vertoefde zag overal fietsers. Door de coronacrisis hebben nu ook de Fransen het fietsen ontdekt. En daar speelt de overheid krachtig op in.

Artikel

Van De Brakke Grond tot deBuren

In 1981 ging in Amsterdam het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond open. In 2004 werd in Brussel het Vlaams-Nederlands Huis deBuren geopend. In deze bijdrage worden de opzet en de geschiedenis van deze twee instellingen geschetst in het licht...

Artikel

Geschiedenis en experiment. Het Textielmuseum in Tilburg

Tilburg, dat in de negentiende eeuw groot werd door de textielindustrie, koestert zijn geschiedenis. In één van de meer dan honderd wolstoffenfabrieken die de stad ooit telde, huist vandaag het Textielmuseum. Maar dit museum is meer dan e...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.