Publicaties

Steun

Giften en mecenaat

Ons Erfdeel vzw kan zijn doelstellingen realiseren dankzij het mecenaat van talrijke particulieren, verenigingen en bedrijven. Hun namen worden op passende manier in het tijdschrift Ons Erfdeel vermeld. Deze steun is essentieel voor de werking van Ons Erfdeel vzw.

Giften van particulieren, verenigingen en bedrijven van minimaal € 40,00 kunnen worden afgetrokken van het totaal belastbaar netto-inkomen van de donateur (alleen voor België). U recupereert 45% van uw gift.

Belgische donateurs krijgen het fiscaal attest toegestuurd in het jaar volgend op hun gift. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via Philippe Vanwalleghem.

U kunt ook een steunabonnement op Ons Erfdeel en Septentrion nemen. Dan ontvangt u ook een fiscaal attest.

Duolegaat

Wie een legaat of een duo-legaat aan Ons Erfdeel vzw wil toekennen kan hiervoor contact opnemen met de afgevaardigd bestuurder van Ons Erfdeel vzw: Luc Devoldere.

Rekeningen

BELGIË
BE11 4674 1205 2148

NEDERLAND
NL48 INGB 0001 0841 98

FRANKRIJK
FR76 3000 4005 3000 0101 8368 332

Officiële steun

De activiteiten en publicaties van Ons Erfdeel vzw worden ook mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheidsinstellingen uit Vlaanderen en Nederland: o.a. het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid (Brussel) en het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Den Haag) verlenen een belangrijke steun. Ook vele gemeentebesturen steunen Ons Erfdeel vzw. Zij worden in ons blad vermeld.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische betaling. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met philippe.vanwalleghem@onserfdeel.be