Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

UGent zoekt dialectsprekers en gespreksleiders voor opnames Vlaams in Noord-Frankrijk
0 Reacties
oproep
De Franse Nederlanden
taal

UGent zoekt dialectsprekers en gespreksleiders voor opnames Vlaams in Noord-Frankrijk

De Universiteit Gent is op zoek naar sprekers van het Vlaams in Noord-Frankrijk. De gewenste sprekers moeten de taal vóór de jaren zestig als moedertaal hebben verworven en haar nog goed beheersen.

De Universiteit Gent beschikt over een unieke collectie dialectopnames die op vijfhonderd plaatsen in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk werden gemaakt in de jaren 1960 en 1970. Het project waarvoor nu sprekers gezocht worden, wil die collectie uitbreiden. Nu de traditionele dialecten steeds meer verloren gaan, is het belangrijk het dialecterfgoed goed te bewaren voor toekomstige generaties.

Momenteel zijn we specifiek op zoek naar sprekers van het Vlaams in Noord-Frankrijk van wie we de taal via een audio-opname (geen video) mogen vastleggen. Meer specifiek zijn we op zoek naar twee soorten profielen: dialectsprekers en gespreksleiders.

Dialectsprekers

We zoeken sprekers die de lokale Vlaamse dialecten in Noord-Frankrijk nog goed beheersen, en die als moedertaal verworven hebben vóór de jaren 1960. We zijn dus niet op zoek naar sprekers die de taal later geleerd hebben door lessen te volgen. In de praktijk betekent dat dat we op zoek zijn naar vijfenzeventigplussers. Het is geen probleem als de spreker in het dagelijkse leven vaak Frans spreekt. We zoeken honkvaste sprekers, die het liefst blijven wonen zijn in de (deel)gemeente waar ze opgroeiden.

Aangezien het de bedoeling is zoveel mogelijk spontaan gesproken dialect te kunnen opnemen, zoeken we uiteraard ook spraakzame inwoners, die geen hogere opleiding (universiteit of hogeschool) volgden. Sterk aan te bevelen is dat beide ouders en eventuele partner ook van dezelfde gemeente zijn, al is die eis in de praktijk moeilijker vol te houden.

Gespreksleiders

Een gespreksleider is iemand (1) die de spreker bij voorkeur kent (zodat die op zijn gemak is), (2) die het lokale dialect goed beheerst en (3) die bij voorkeur niet veel jonger is dan de dialectspreker. De gespreksleider houdt de dialectspreker een uurtje aan de praat, in zo authentiek mogelijk dialect, zonder zelf veel aan het woord te zijn. Het gesprek mag over van alles gaan, maar we bezorgen de gespreksleider wel een lijst met mogelijke onderwerpen om het gesprek op gang te kunnen houden. Door met een bekende en een dialectspreker te werken, hopen we een zo informeel mogelijke sfeer te creëren, waarin dialect spreken natuurlijk is. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de gespreksleider het doel van het onderzoek goed uitlegt aan de dialectspreker. Daarover krijgt hij/zij de nodige informatie. De gespreksleider zal in de praktijk vaak als tussenpersoon dienen tussen de opnameleider en de dialectspreker.

Opnameleider

De technische en administratieve kant van de zaak wordt geregeld door een opnameleider. Dat is in de praktijk steeds de onderzoeker zelf, dr. Melissa Farasyn. Tot de taken van de opnameleider behoort onder andere de bediening van de opnameapparatuur.

Bedanking

Iedere gespreksleider en dialectspreker bieden we graag een kleine attentie aan als bedanking.

Contact

Als je graag wil meewerken aan dit project of mensen kent die graag zouden meewerken (ouders, grootouders, buren, kennissen…), reageer dan bij voorkeur voor 15 mei en vermeld over welke functie het precies gaat (dialectspreker of gespreksleider). Schrijf gerust in een taal die je verkiest (Vlaams, Nederlands, Frans, Engels…). De opnames zullen in de lente en de zomer van 2023 in samenspraak plaatsvinden.

Contactgegevens

E-mail: melissa.farasyn@ugent.be

Adres:
Universiteit Gent
Vakgroep taalkunde
t.a.v. Melissa Farasyn
Blandijnberg 2
9000 Gent
België

Telefoonnummer: 0032 92 64 40 86

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.