Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Sociologie électorale et personnel politique de la région de Dunkerque: 1945-1979
0 Reacties
Voor abonnees

Sociologie électorale et personnel politique de la région de Dunkerque: 1945-1979

(Patrick Oddone) De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français - 1981, nr 6, pp. 29-49

Dit is een artikel uit ons papieren archief. Even geduld. We scannen het voor u in

Het Duinkerkse politieke leven na 1945 kenmerkt zich aanvankelijk door een nogal vinnige strijd, die voortvloeit uit de industriële rol van Duinkerke. Sterke linkse partijen en strijdlustige arbeiders bepalen er het politieke klimaat. Onder de IVe Republiek beheersen twee feiten de politiek in Duinkerke; 1. de tegenstelling tussen de “Section française de l'Internationale Ouvrière” (S.F.I.O.) en extreem links en 2. de oppositie van links tegen Reynaud, de geldschieter en verdediger van de havenbelangen. De Kamer van Koophandel en haar “Assemblée consulaire” spelen een belangrijke politieke rol, daarbij gesteund door de locale pers. Tijdens de Ve Republiek neemt de politieke strijd in kracht af. Men zoekt naar allianties. De politieke strijd wordt ook minder langs de partijen om gestreden, maar via nieuwe locale instellingen zoals de door de socialisten in 1968 opgerichte “Communauté Urbaine” en de door rechts bewerkstelligde fusie van gemeenten tot een Groot-Duinkerke. De verkiezingen in de periode 1973-1978 hebben bewezen dat de verstarde politieke verhoudingen in bewegmg komen.

La vie politique dunkerquoise postérieure à 1945 se caractérise initialement par une lutte passablement virulente, qui tient au rôle industriel de Dunkerque. Des partis de gauche forts et des ouvriers combatifs y déterminent le climat politique. Sous la IVe République deux réalités dominent la politique à Dunkerque: 1. l'antagonisme entre la SFIO et l'extrême-gauche et 2. l'opposition de la gauche à Reynaud, le bailleur de fonds et le défenseur des intérêts portuaires. La Chambre de Commerce et son « Assemblée consulaire » jouent également un rôle important, avec le soutien de la presse locale. Au cours de la Ve République la lutte politique perd de son intensité. On cherche des alliances. Les luttes politiques se déroulent moins sur le terrain des partis que sur celui de nouvelles institutions locales comme la « Communauté Urbaine » fondée en 1968 par les socialistes et le Grand Dunkerque réalisé par la droite par fusion de communes. Les élections de la période 1973-1978 ont prouvé que l'échiquier politique figé commence à se dégeler

Verder lezen?

Dit is een artikel waarvoor je moet betalen. Koop dit artikel of neem een abonnement om toegang te hebben tot alle verhalen van de lage landen.

€3

€4/maand

€40/jaar

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.