Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Reeks

De taalgrens, 60 jaar later

Zorgt de taalgrens zestig jaar na haar ontstaan nog altijd voor spanning tussen Franstaligen en Nederlandstaligen in België? In vijf reportages zoeken de Franstalige journalist Aubry Touriel en de Vlaamse videomaker Muriel Grégoire naar ant...

Artikel

Ronse, waar de taalgrens midden in de velden eindigt

In deze tweede aflevering van ‘De taalgrens, 60 jaar later’ gaan we naar Ronse (Renaix) de grootste faciliteitengemeente van België. Maar wat is een faciliteitengemeente precies? En waarom stopt de taalgrens hier zo abrupt?

Artikel

Wanneer Vlaams water Waals wordt

In de eerste aflevering van 'De taalgrens, 60 jaar later' trekken de Waalse journalist Aubry Touriel en de Vlaamse videomaker Muriel Grégoire naar Geldenaken om de oorsprong van de taalgrens op te zoeken.

Artikel

Ontstaan en verschuiving van de taalgrens in Noord-Frankrijk

De auteur schetst aan de hand van de toponymie hoe de taalgrens in het noorden van Frankrijk zich heeft gevormd en hoe zij in de loop van de eeuwen is geëvolueerd. Deze evolutie kenmerkte zich door een steeds grotere verfransing. En s'appuy...

Artikel

Zijn er nog taalspanningen in Voeren?

In deze derde aflevering van ‘De taalgrens, 60 jaar later’ gaan we naar Voeren (Fourons) waar in de jaren 1980 gewelddadige taalconflicten plaatsvonden.

Artikel

De Brusselse Rand, of de poreuze grens

In deze vierde aflevering van ‘De taalgrens, 60 jaar later’ gaan we naar de Brusselse Rand, waar de taalgrens een rem moest zetten op het stijgende aantal Franstaligen.

Artikel

Wallonië, een liefdesverklaring

Wie grenzen oversteekt, doorbreekt routines en staat weer open voor schoonheid en verwondering. Ditmaal wipt de VL⇄NL-nieuwsbrief de taalgrens over, op zoek naar verbindingen met de buren.

Artikel

Arm en uitgesloten in Vlaanderen

Deze bijdrage handelt niet alleen over armoede, maar ook sociale uitsluiting in Vlaanderen. In het artikel wordt het onderscheid tussen beide begrippen duidelijk gemaakt. Er wordt nagegaan wat de situatie is in Vlaanderen en wat het ondersc...

Artikel

Leeuw en haan op weg naar het kruispunt

De Fransman Eric Vanneufville schreef met \Le coq et le lion. La Belgique à la croisée des chemins\" (Editions France Empire, Parijs, 1998, 184 p.) een bijzondere interessante inleiding op het politieke leven in België, waarbij hij niet sch...

Artikel

Jan Verroken

Biografie over Jan Verroken, de politicus die een belangrijke bijdrage geleverd heeft geleverd in het tot stand komen van de wetgeving inzake de taalgrens en het gebruik van de taal in bestuurszaken. W.R. Jonckheere, \Jan Verroken. Van Harm...

Artikel

Regionale geschiedenis is bovenal Europees

Het Maison de la Bataille 1677 in Noordpene pakt uit met de prestigieuze, tweetalige (FR/NL) tentoonstelling: “De 17e eeuw: een eeuw van veldslagen. Een familiegeschiedenis.”

Artikel

Vlaams Archief 1987

In het eerste Jaarboek Vlaamse Beweging zijn drie delen te onderscheiden: de standpunten, analyses of memoires, een dossier en tenslotte een reeks bijdragen over politieke, economische, sociale en culturele aspecten van de Vlaamse ontvoogdi...

Artikel

Internationaal Filmfestival van Brussel

Het Brusselse filmfestival groeit steeds meer uit tot een echt \filmgebeuren\" waarvoor de belangstelling aan beide zijden van de taalgrens toeneemt. Opvallend in deze aflevering was de \"Dag van de Vlaamse Gemeenschap\", waarop een reeks k...

Artikel

DE ONTFRANSING IN DE VLAAMSE RAND ROND BRUSSEL

Ontfransing is de trendbreuk in de verkiezingsuitslagen van Franstalige lijsten in de Vlaamse Rand: bij de lokale en provinciale stembusgang in België op 14 oktober 2012 gingen deze lijsten voor de allereerste keer sinds de vastlegging va...

Artikel

Het verander(en)de Vlamingenbeeld van de Walen

Vanuit de vaststelling dat de taalgrens in België meer is dan de afbakening tussen twee taalgebieden, gaat de auteur na hoe het beeld dat de ene bevolkingsgroep over de andere heeft, de laatste jaren veranderd is. Tegenover een groeiende de...

Artikel

De historische taalsituatie in Frans-Vlaanderen

Het West-Vlaams is erkend als een van de officiële regionale talen in Frankrijk en kan in Franse scholen worden onderwezen. Taalkundige Melissa Farasyn schetst de oude en recente geschiedenis van het Vlaams in Frans-Vlaanderen.

Artikel

Het letterkundig verdriet van België

Niet de natiestaat maar de taal bepaalt het literatuuronderwijs aan Belgische universiteiten. Gevolg: de literatuur van het andere landsgedeelte komt nauwelijks of niet aan bod. Yves T'Sjoen pleit voor een breder perspectief.

Artikel

Totale seksuele bevrijding? Liever niet

Ons uitgelichte dossier beweegt zich in een maatschappelijk spanningsveld, schrijft hoofdredacteur Hendrik Tratsaert: aan de ene kant is er een groeiend onbehagen over de seksualisering van de samenleving, aan de andere kant klinkt de roep ...

Artikel

Het Brabantgevoel en olijke Vlaams-Nederlandse koppels

In Noord- en Vlaams-Brabant, Voeren en Tervuren, de Prosper- en de Hedwigepolder zorgt grensoverschrijdende samenwerking voor verrassende dynamiek en helende contacten. Een nieuwe editie van de VL⇄NL-nieuwsbrief.

Artikel

EEN SIAMESE TWEELING. De Vlaamse Rand en Brussel

Brussel heeft een beladen en stormachtige relatie met zijn Vlaamse Rand. Enig inzicht in de historische context is nodig om de uitermate complexe verhouding te begrijpen van deze lotsverbonden “Siamese tweeling”. De fraaie meertalige br...

Artikel

De Franse Nederlanden of Frans-Vlaanderen

De Franse Nederlanden, Frans-Vlaanderen, de Zuidelijkste Nederlanden, Zuid-Vlaanderen of gewoonweg Vlaanderen: een handvol namen voor het gebied dat nu officieel en saai Nord-Pas-de-Calais heet. Die namen dekken elkaar niet totaal, maar z...

Artikel

Westhoek krijgt opnieuw grensoverschrijdende televisie

‘Welkom’ heet het initiatief waarmee Flandres Télévision en een Vlaamse partner de troeven van de Franse en Belgische Westhoek willen belichten. “We willen mensen over de grens krijgen”, klinkt het ambitieus. Daarmee krijgt de Westhoek eind...

Artikel

België in vertaling: taal als grens, literatuur als brug

Dat jeugdicoon Tiny eigenlijk Martine heet, was in Vlaanderen lange tijd een goedbewaard geheim. Wat kunnen we daaruit leren over de vertaalstromen in een meertalig land als België? Via het project Beltrans speuren onderzoekers naar antwoor...

Artikel

Dit is de Canon van Vlaanderen in zestig vensters

De Canon van Vlaanderen is een feit. Dit zijn de zestig vensters met gebeurtenissen, evoluties en personen die volgens de expertencommissie een referentiekader vormen van de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Mét duiding via recente en tijdlo...

Artikel

Reis rond de randen van de Romeinse wereld

Voor zijn boek 'Zwerven langs de limes' reisde Luc Devoldere langs de uiterste grenzen van het grote Romeinse Rijk. In deze voorpublicatie lees je over zijn tocht door Nederland.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.