Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

In memoriam Jan W. de Vries (1937-2008)

In december 2008 overleed de taalkundige Jan W. de Vries. In dit in memoriam schetst Reinier Salverda het belang van De Vries voor de Nederlandse taalkunde. “Door zijn inzet als mens en als wetenschapper heeft hij zeer veel betekend voor he...

Artikel

Engels is Nederlands (met velerlei bewijzen gestaafd)

Het Engels bevat talrijke woorden van Nederlands-Vlaamse herkomst. In dit artikel geeft Reinier Salverda een overzicht van de Nederlandse invloed op de Engelse taal. Zo bestaan er tussen de twee talen overeenkomsten op het vlak van woordens...

Artikel

Een Indisch testament

Recensie van: Hella S. Haasse, Sleuteloog, Querido, Amsterdam, 2002, 192 p.

Artikel

Het Nederlands vroeger en nu

Recensie van: Guy Janssens & Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu, Acco, Leuven/ Voorburg, 2005, 276 p.

Artikel

Nederlands en Indonesisch

Onder de vele taalboekjes die er de laatste jaren uitkomen, vinden we er ook een paar over het Indisch Nederlands en het Nederlands in Indonesië. Ik denk aan Joop van den Bergs Soebatten, sarongs en sinjo's (Bzztôh, Den Haag, 1990), aan P...

Artikel

Nederland- en Vlaanderenkunde

Hoewel de toenadering tussen Noord en Zuid minder conflictueus verloopt dan in sommige andere perioden het geval was, blijft de wederzijdse kennis toch nog beperkt. De beide hier besproken publicaties geven een systematische en gezamenlijke...

Artikel

Literaire tussenfiguren

Bespreking van \Tussenfiguren\", een fraai verzorgde bundel artikelen die het resultaat is van een congres in 1996 in Namen over dit onderwerp. Deze bundel is een pleidooi voor een brede internationale en interdisciplinaire oriëntatie van h...

Artikel

Cultuurbeleid in Nederland

Bespreking van het rapport \Cultuurbeleid in Nederland\", dat het Nederlandse ministerie van WVC in het najaar van 1993 liet verschijnen. De directe aanleiding van dit rapport was de Nederlandse deelname aan een programma van de Raad van Eu...

Artikel

H.J. Pos, filosoof en humanist

Recensie van een biografie over H.J. Pos, hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de V.U. Amsterdam. De auteur promoveerde met deze dissertatie aan de Universiteit van Utrecht. Peter Derckx, \H.J. Pos, 1898-1955: Objectief en partijdig. Biog...

Artikel

Vijfentwintig jaar neerlandistiek in Indonesië

Recensie van: Setiawati Darmojuwono, Lilie Suratminto, Kees Groeneboer (eds.), \Duapuluh lima tahun Studi Belanda di Indonesia/Vijfentwintig jaar Studie Nederlands in Indonesië\", Fakultas Sastra - Universitas Indonesia, Depok 1996, Xii-549...

Artikel

In Memoriam Han Resink (1911-1997)

Op 4 september 1997 overleed in Jakarta G.J. Resink, die van 1947 tot 1976 hoogleraar aan de juridische faculteit van de Universitas Indonesia was, Indonesisch geleerde en Nederlands dichter.

Artikel

Démasqué van tempo doeloe. De Indische romans van P.A. Daum

Daum verbleef vanaf 1879 als journalist in Nederlands-Indië en publiceerde daar een tiental Indische romans. Daarin tekent hij de Europese bovenlaag van de koloniale samenleving. In deze bijdrage toont R. Salverda de betekenis aan van deze ...

Artikel

Nederlandse koloniale politiek

Bespreking van de bundel \Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba\" (Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997, 304 p.) waarin elf artikelen opgenomen zijn over de door Nederland gev...

Artikel

Nederland en de slavernij

Bespreking van deze interessante en veelzijdige essaybundel die verscheen bij de 135e verjaardag van de afschaffing van de slavernij. Gert Oostindië (red.), \Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij\" (Uitgeverij Arena/Prins Cla...

Artikel

Nederlandse biografie over Soekarno

Bespreking van deze biografie over Soekarno. Lambert Giebels, \Soekarno. Nederlandsch onderdaan. Een biografie 1901-1950\" (Bert Bakker, Amsterdam, 1999, 531 p."

Artikel

Indische geschiedenis

Bespreking van een groot historisch overzichtswerk over het voormalige Nederlands-Indië en de aanwezigheid van de Nederlanders daar. J.J.P. de Jong, \De waaier van het Fortuin. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950\"...

Artikel

Vergeten geschiedenissen uit het Nederlands koloniaal verleden

Bespreking van drie publicaties over de Nederlandse betrokkenheid bij de slavernij en de slavenhandel. P.C. Emmer, \De Nederlandse slavenhandel 1500-1850\" (De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000) K. Ratelband, \"Nederlanders iun West-...

Artikel

De lokgroep van het Engels. Taalbeleid op z'n Nederlands

Wat zijn de gevolgen van de verengelsing van de Nederlandse maatschappij ? De auteur spitst zijn aandacht vooral toe op het onderwijs. Wat voor gevolgen zal de degradatie van het Nederlands als wetenschapstaal hebben voor het internationaal...

Artikel

Oost-Indische inkt

Bespreking van de bloemlezing \Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Indonesische letteren\", samengesteld door Alfred Birney (Contact, Amsterdam/Antwerpen, 559 p.)"

Artikel

Friese verhalen

Overzicht van proza uit Friesland \Fries stamboek 500 jaar proza uit Friesland\" samengesteld door Alpita de Jong (Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2000, 599 p.)"

Artikel

Maria Dermoût verdient beter

Kritische bespreking van de publicatie van het \Verzameld werk\" (Querido, Amsterdam, 2000, 680 p.) van Maria Dermoût en van een biografie over haar door Kester Freriks: \"Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962\" (Querido, Amst...

Artikel

De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog

Positieve bespreking van het boek \Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië\" (Prometheus, Amsterdam, 2000, 419 p.) van H.W. van den Doel. In dit boek wordt beschreven hoe het Nederlandse koloniale imperium in Azië te...

Artikel

De andere talen van Nederland

In deze bijdrage gaat de auteur eerst de huidige situatie na van de verschillende categorieën talen en sprekers die we in Nederland kunnen onderscheiden. Daarna onderzoekt hij wat voor soort taalpolitiek Nederland nodig heeft om met succes ...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.