Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

De kloof tussen de maatschappij en de historicus

In 2006 verschenen in de Vlaamse pers enkele weinig opgemerkte polemieken over de rol van de historicus in de maatschappij. Deze polemieken werden gevoerd naar aanleiding van concrete thema's, zoals de Erfgoeddag, de IJzertoren en een mogel...

Artikel

Nederland bleef buiten schot in de Eerste Wereldoorlog

Bespreking van \Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918\" (Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2001, 460 p.) van Paul Moeyes. Dit boek wil aandacht vragen voor de betekenis van deze periode voor Neder...

Artikel

Alles naar wens

Bespreking van deze bundeling van tien gelegenheidsvoordrachten van de Leidse historicus H.L. Wesseling. H.L. Wesseling, \Alles naar wens. Tien voordrachten over cultuur, geschiedenis en politiek\" (Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1998, ...

Artikel

Leven en werk van David Cohen

Bespreking van deze biografie over de Nederlands-joodse historicus David Cohen. Piet Schrijvers, \Rome Athene Jeruzalem. Leven en werk van Prof. dr. David Cohen\", (Historische Uitgeverij, Groningen, 2000, 310 p.)"

Artikel

De eigenheid van het vaderland

Bespreking van twee studies over de wisselwerking tussen nationale verbeelding en maatschappelijke of culturele evoluties. N.C.F. van Sas (red.),\Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940\" (Amsterdam University Press, A...

Artikel

Stijlen van leiderschap

Recensie van: Henk te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002, 316 p.

Artikel

Was Tijl Uilenspiegel politiek correct ?

Over de figuur van Uilenspiegel en over de manier waarop deze voor allerlei, eerbare en vaak ook minder eerbare, doeleinden is gebruik. Marnix Beyen, \Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel\" (Houtekiet, Antwerpen - Ba...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.