Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Ludo Simons over het ravijn

In tegenstelling tot vele essayisten moet Ludo Simons het niet hebben van felheid, somberte of een radicale pen: zijn standpunten zijn de matigheid zelve en hij blijft de zaken altijd zonnig inzien. Toch vervalt hij ook niet in saaiheid: zi...

Artikel

Ludo Simons over Koninklijke en andere bibliotheken

In deze bijdrage gaat Wim de Mont in op de Tiele-lezing 2006. Deze lezing werd gehouden door Ludo Simons en had als titel: “Over koninklijke en andere bibliotheken. Het boek als erfgoed in de 21ste eeuw”. De inhoud van deze lezing wordt in ...

Artikel

In memoriam dr. A.W. Willemsen

Ludo Simons schetst een portret van de Nederlandse historicus A.W. Willemsen, die op 20 december 2003 is overleden. Willemsen kende Vlaanderen als weinig anderen van zijn generatie in Nederland. Hij was redacteur van Ons Erfdeel van 1963 to...

Artikel

Bologna en het Nederlands

Op 2 april 2003 heeft het Vlaams Parlement bij decreet – het zogenaamde Bolognadecreet - het hoger onderwijs grondig hervormd. Ludo Simons gaat nader in op de bepalingen over het taalgebruik die in dat decreet zijn opgenomen en stelt enkele...

Artikel

Een nieuwe Verbiest

Bij een bezoek aan China werd door een politieke voorman hulde gebracht aan pater Verbiest.

Artikel

Veen en Manteau, of nog: Gezelle en Boon

Recensie van: Jan Pauwels, “Méér dan een mode-koorts.” Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919, Peeters, Leuven, 2005, 462 p. Ernst Bruinsma, Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van uitgeverij Manteau (193...

Artikel

Vlaams-Nederduitse betrekkingen in de 19e eeuw

Reactie op het opschroeven van de betekenis van C.J. Hansen en de Aldietse Beweging door R. Mehlem in zijn \Anmerkungen\" bij Klaus Groths \"Sämmtliche Werke\", III, (1958). Over Victor Hubert Delecourt, voorloper van C.J. Hansen, althans w...

Artikel

Inktpatronen: zwarte, witte en grijze

Recensie van: Hans Renders, Lisa Kuitert & Ernst Bruinsma (red.), Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2006, 432 p.

Artikel

TWEE UITGEVERIJEN (ONDER)BELICHT

Recensie van: C.J. AARTS EN M.C. VAN ETTEN, 175 jaar Nijgh & Van Ditmar. Nimmer dralend 1837-2012, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2012, 400 p.; FRANK DE GLAS, De regiekamer van de literatuur. Een eeuw Meulenhoff 1895-2000, Walburg...

Artikel

Het foute boek in Nederland

Bespreking van de studie \Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945\" (Vantilt, Nijmegen, 2001, 429 p.) van Gerard Groeneveld. De recensent vergelijkt ook kort deze studie met een ouder boek over dit onderwerp van A. Venem...

Artikel

Was Tijl Uilenspiegel politiek correct ?

Over de figuur van Uilenspiegel en over de manier waarop deze voor allerlei, eerbare en vaak ook minder eerbare, doeleinden is gebruik. Marnix Beyen, \Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel\" (Houtekiet, Antwerpen - Ba...

Artikel

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 200 jaar

Bespreking van enkele publicaties die verschenen zijn naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. \Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998\" (Waanders Uitgevers, Zwolle, 1998...

Artikel

Eén universiteit te veel?

Bijdrage in een reeks artikelen over de universiteiten in Vlaanderen. Rector Oosterlinck van de K.U.Leuven vindt dat er in Vlaanderen plaats is voor 3 universiteiten: Leuven, Gent en Brussel-Antwerpen. Simons reageert op deze stelling en ko...

Artikel

Twee uitgeverijen belicht

Frank de Glas, \Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers voor 1940\", Wereldbibliotheek, Antwerpen, 1989."

Artikel

Nederlands-Nederduitse studieweek

Een lezing door Ludo Simons over Vlaams-Nederduitse betrekkingen in de negentiende eeuw, gehouden in de Universitaire Faculteit te Kortrijk.

Artikel

Een graf in Westende

Dit boek is een bundeling van eenentwintig opstellen van Ludo Simons over twintig schrijvers. Ludo Simons, \Een graf in Westende. Literair-historische randschriften\", Pelckmans, Kapellen, 1993, 142 p."

Artikel

Van Duinkerke tot Königsberg

Ludo Simons, \Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging\", Orion, Beveren/Gottmer, Nijmegen, 1980."

Artikel

Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19de eeuw

Ludo Simons, \Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19de eeuw, deel II, Vertalingen, recreptie, beïnvloeding\", Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1985."

Artikel

De verkavelde universiteit in Vlaanderen

Korte inleiding bij een reeks artikelen over de universiteiten in Vlaanderen. Aan deze reeks werken de volgende auteurs mee Mark Elchardus, Jan Roegiers, Ludo Simons en Etienne Vermeersch.

Artikel

Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19e eeuw

Ludo Simons, \Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19e eeuw. Deel 1: Van Verlooy tot Gezelle\", Verhandeling Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, VIe reeks, 1982, nr. 112."

Artikel

Een boek van Lernout, een boek voor Simons

Recensie van: Pierre Delsaerdt & Marcus de Schepper (samenst.), Letters in de boeken. Liber amicorum Ludo Simons, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2004, 368 p.; Geert Lernout, Een beknopte geschiedenis van het boek, Meulenhoff|Manteau, A...

Artikel

Over de Hoge Samenwerkings Trein

Dit is een geactualiseerde versie van het in 1991 verschenen essay \Het ravijn tussen Essen en Roosendaal\", dat aangevuld is met enkele opstellen over figuren die de huidige samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland voorbereid hebben. Lu...

Artikel

Wij vestigen uw aandacht op…

\Huldeboek Robrecht H. de Smet\". Johan Decavele, \"Het Calvinisme in Zuid-Vlaanderen een proletarische beweging?\" In: \"Nederlands Dagblad\", 1968, 1 juli). Tijdschrift van de Vrije Universiteit te Brussel (1968): Erasmusnummer samengeste...

Artikel

De wijsheid van de straat

Op 20 januari 2017 dook op een gevel aan de Vlaamse Poort in Brussel een muurschildering op van een dreigende onthoofding. Het mes en de angst op het gezicht van een kind deden denken aan IS-executies. Paniek en verontwaardiging staken de...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.