Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

De Lage Landen in de spiegel van Europa

Een globale geschiedenis zonder nieuwe interpretaties, waarin wel een duidelijke, pessimistische geschiedopvatting doorklinkt. Raoul Bauer, \De Lage Landen. Een geschiedenis in de spiegel van Europa\", Lannoo, Tielt, 294p."

Artikel

Hendrikus Colijn, een opportunistische dogmaticus

Recensie van: Herman Langeveld, Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel 2: Schipper naast God, Balans, Amsterdam, 2004, 688 p.; Herman Langeveld, Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel 1: Dit leven van krachtig handelen, Balans, Amsterdam, 1998, 480 p.

Artikel

Stijlen van leiderschap

Recensie van: Henk te Velde, Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002, 316 p.

Artikel

De plannen van Henry van de Velde

Sylvia Van Peteghem maakt een persoonlijke keuze uit de collectie van de Gentse Boekentoren. In deze derde aflevering heeft ze het over de originele plannen van de toren.

Artikel

Vlaanderen en Nederland, één boekenfront?

Carlo Van Baelen, ex-directeur van Literatuur Vlaanderen, analyseert de bewegingen in de boekensector en vraagt zich af of er wel sprake is van één Vlaams-Nederlandse boekenmarkt?

Artikel

Het land van kleine gebaren

De auteurs van deze politieke geschiedenis van Nederland hadden de ambitie met dit boek een analyse te maken van twee eeuwen politieke cultuur in Nederland. Daar zijn ze volgens de recensent zeker in geslaagd, maar tochheeft hij ook kritiek...

Artikel

Herinneringen aan mijn vader

Koning Leopold III heeft een aantal herinneringen aan zijn vader op schrift gesteld en deze ter publicatie aan ons tijdschrift aangeboden. De redactie meent dat publicatie van deze sterk persoonlijke getuigenissen een nuttige bijdrage kan z...

Artikel

‘De papieren man’: prijs de prijzen!

Wel en niet uitgereikte prijzen, nominaties stads- en vaderlandse dichters, beweging in de tijdschriftenwereld. Plus nieuwe boeken van Brouwers, Heijne en… Brusselmans. ‘De papieren man’ vat het literaire nieuws samen.

Artikel

Sumatra in beroering

Bespreking van een aantal onlangs verschenen boeken over Sumatra. G.F. Jacobs, \Wedloop met de moesson\", T. Wever, Franeker, 1982. Henk Hovinga, \"Eindstation Pakan Baroe\", Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, Repro Holland, Alphen a/d...

Artikel

Een vriendschap in het Verenigd Koninkrijk

Waarom koos Willem I voor Gent als universiteitsstad? Een verklaring is mogelijk te vinden in de briefwisseling tussen de Gentse stadsambtenaar François Hye Schoutheer en de Amsterdamse hoogleraar David Jacob van Lennep.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.