Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Voortdurend bedreigd: de biografie van Gerard Reve

Recensie van: Nop Maas, Kroniek van een schuldig leven 2. De ‘rampjaren' 1962 – 1975, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2010, 855 p; NOP MAAS, Kroniek van een schuldig leven 3. De late jaren 1975-2006, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2012, 781 ...

Artikel

Het gekozen vaderland. Over het werk van Kees Verheul

De essays van Kees Verheul worden tot nog toe slechts in kleine kring gewaardeerd. In dit artikel toont G.F.H. Raat aan waarom deze auteur een groter publiek verdient. Hoewel Rusland een van zijn stokpaardjes is, blijft Verheul in al zijn g...

Artikel

Schuld en boete

Recensie van: Hugo Claus, De eieren van de kaaiman, De Bezige Bij, Amsterdam, 1996, 116 p. Hugo Claus, De Verlossing, De Bezige Bij, Amsterdam, 1996, 128 p. Hugo Claus, Visite / Winteravond, De Bezige Bij, Amsterdam, 1996, 88 p.

Artikel

Wat er overblijft. Over het oeuvre van Willem Frederik Hermans

Hier ligt de oorsprong van Hermans' schrijverschap: de ultieme poging zich met de eigen visie op de werkelijkheid bestaansrecht te verwerven. Deze inzet bepaalt ook het gedrag van zijn personages, heeft consequenties voor zijn ideeën over...

Artikel

Voskuil en Koning

H.F.G. Raat bespreekt ‘Vuile handen. Het Bureau 2’ en ‘Plankton. Het Bureau 3’ van J.J. Voskuil.

Artikel

GEËNGAGEERD EN ONGRIJPBAAR. Hugo Claus en de politiek

Recensie van: De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek, onder redactie van Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts & Georges Wildemeersch, De Bezige Bij, Amsterdam, 2013, 349 pp.; Marc Didden, Hugo Claus. Een hommage, ...

Artikel

Het beeld van Harry Mulisch

In De Mulisch Mythe toont Sander Bax hoe de schrijver zich manifesteerde in het publieke domein. En natuurlijk levert dit boek weer een bijdrage aan het beeld van Mulisch. Hij zou er wellicht mee ingenomen zijn geweest.

Artikel

De grootste lezer; Kees Fens en de literatuur

De auteur bespreekt de ontwikkelingen in de visie van de criticus Fens op de literatuur, in het bijzonder aan de hand van zijn eerste bundel, \De eigenzinnigheid van de literatuur\" (opstellen en kritieken), en zijn laatste, \"Een gedicht v...

Artikel

Wetenschap en weemoed

Bespreking van deel vier en vijf van het \Bureau\" van J.J. Voskuil en van \"De moeder van Nicolien\", een korte roman die deels bestaat uit fragmenten, ontleend aan de al verschenen delen van \"Het Bureau\". J.J. Voskuil, \"Het A.P. Beerta...

Artikel

Zeeuws meisje in den vreemde

Deze nieuwe roman van Hermans is zeer de moeite waard, zij het dat het boek de geladenheid mist van het vroege werk. Daartegenover staan de geraffineerde constructie en de interessante standpunten. Willem Frederik Hermans, \Au pair\", De Be...

Artikel

Voorlopigheid en eeuwigheid

De nieuwe publicatie van essays van Kees Fens bevat eigenlijk de selectie uit drie vroegere bundels: de auteur bespreekt daarom enkel het beeld van de essayist dat uit de bundel naar voren komt. Kees Fens, \Voetstukken; een keuze uit essays...

Artikel

Meester Hermans

Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Hermans heeft zijn uitgever een nieuw boek uitgebracht, dat als ondertitel \Verhalen\" draagt maar ook een toneelstuk bevat. W.F. Hermans, \"De laatste roker\", De Bezige Bij, Amsterdam, 199...

Artikel

\Wat moet ik hier?\"

Tweeënhalf jaar na zijn overlijden in 1990 is het \Complete werk\" van Frans Kellendonk verschenen, waarmee hij het gedenkteken kreeg dat hij als een van de belangrijkste jongere schrijvers in het Nederlandse taalgebied verdient. Frans Kell...

Artikel

Mousserende wijn

‘De virtuoos’ beschrijft de liefde van de vertelster voor de gevierde zanger Gasparo Conti, die op elfjarige leeftijd gecastreerd werd om zijn stem niet verloren te laten gaan.

Artikel

Het levenswerk van Frida Vogels

Bespreking van \De harde kern\", het vierdelig literaire oeuvre van Frida Vogels, dat tussen oktober 1992 en februari 1994 gepubliceerd werd en in 1994 bekroond werd met de Libris literatuurprijs. Met bloemlezing."

Artikel

Geen superieure samenhang

Kritische beschouwing over deze studie van het werk van M. 't Hart. Volgens de recensent is het een middelmatig boek zonder samenhang. Wam de Moor, \Een Hollands orakel. Over Maarten 't Hart\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 1994, 272 p."

Artikel

Een verbijsterd aftelrijm

In deze roman van Ouwens wordt de communicatie met de lezer tot een minimum herleid en is de handeling uiterst summier. Het is vooral een mentaal avontuur dat zijn beslag krijgt. Kees Ouwens, Een twee drie vier…, Meulenhoff, Amsterdam, 291p...

Artikel

Een nieuw demasqué

\Meneer Beerta\" is het eerste van een zeven delen omvattende romancyclus, getiteld \"Het Bureau\". Het is volgens Raat een fascinerende roman, waarin Voskuil wel weer vervalt in hetzelfde euvel als bij zijn debuut \"Bij nader inzien\": de ...

Artikel

De Schrijvende Vledermuis

Voor Raat is deze roman van Reve \een waardige toevoeging aan een volstrekt uniek oeuvre\". Hij wijst er ook op dat de nadruk in het werk van Reve steeds meer komt te liggen op het vertellen en dat de verteller altijd het overzicht behoudt....

Artikel

Literatuur als levenselixer. Het proza van Helga Ruebsamen.

Presentatie van het werk van Helga Ruebsamen die pas na dertig jaar een groot lezerspubliek bereikt met de roman \Het lied en de waarheid\". Haar hele werk, van haar eerste verhalen tot aan haar laatste roman komt voort uit de rebellie tege...

Artikel

Een gemankeerd Hooglied

bespreking van \De jaren in Zeedorp. Een episodische vertelling\" van H.C. ten Berge (Meulenhoff, Amsterdam, 1998, 288 p.)"

Artikel

Poëzie van het verlies

Bespreking van de bundel \Inktvraat\" (De Bezige Bij, Amsterdam, 1998, 117 p.) van Jacq Vogelaar."

Artikel

Gerard Reve: alles betekent iets

'Bezorgde ouders', de laatste roman van Gerard Reve, werd maar koeltjes ontvangen. De op de flaptekst aangekondigde overeenkomst met 'De avonden' is ver te zoeken. De auteur behandelt de drie thema's uit het boek: seksualiteit & wreedhe...

Artikel

Een passend eerbetoon aan een groot schrijverschap

De uitgave van dit Verzameld werk is een eerbetoon aan het grootschrijverschap van Gerard Reve. Hij is van meet af aan een meesterlijk stylist geweest, die niet in staat leek slecht te schrijven. Gerard Reve, \Verzameld werk\", deel 1 (Uitg...

Artikel

Doen wat je moeder zegt

Deze biografie over Annie M.G. Schmidt is een sympathieke, maar wat obligate studie over een vrouw die in haar werk anarchie predikte, maar zelf steeds deed wat anderen van haar verwachtten. Joke Linders, \Doe nooit wat je moeder zegt. Anni...

Artikel

Vijftig jaar na Vijftig

Bespreking van een reeks publicaties naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Vijftigers.

Artikel

Mentale dakloosheid

Bespreking van de roman \Een soort Engeland (Querido, Amsterdam, 2001, 268 p.) van Robert Anker, die volgens de recensent \"een knappe en rijke roman over mentale dakloosheid is.\"

Artikel

In conflict met de wereld

Bespreking van het zesde deel van het verzameld werk van Gerard Reve en van een facsimile-uitgave van \De avonden\". Gerard Reve, \"Verzameld werk\", deel 6, (L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2001, 768 p.) Gerard Reve, \"De Avonden. Een wint...

Artikel

Van boek naar wereld. Tien jaar na de dood van W.F. Hermans

In dit stuk n.a.v. de tiende verjaardag van de dood van Willem Frederik Hermans worden de activiteiten voorgesteld die n.a.v. deze verjaardag georganiseerd worden: het boek “Richard Simmillion”, de inhuldiging van een standbeeld van Hermans...

Artikel

“Het gaat nooit over”. Het werk van Allard Schröder

Analyse van het werk van Allard Schröder, redacteur van het tijdschrift “De Revisor”, die tussen 1989 en 2005 een zevental romans publiceerde, van “Luxuria. Een groteske” (1989) tot “Favonius” (2005). Typerend voor dat werk zijn de personag...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.