Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Frits van Oostrom: tien jaar onderzoek

In dit werk heef Van Oostrom vijftien artikelen gebundeld, die voornamelijk de relaties tussen Middelnederlandse auteurs en hun publiek behandelen. Frits van Oostrom, \Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek\", Prom...

Artikel

Markt en ziel. De universiteit als instituut van de verbeelding

In dit artikel, dat een licht bewerkte versie is van de jaarrede die president Frits van Oostrom in 2007 hield voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, wordt ingegaan op de verhouding tussen de universiteit en de markt. I...

Artikel

Een canon voor het land van ooit

Op 16 oktober 2006 stelde de Nederlandse canoncommissie, voorgezeten door Frits van Oostrom, zijn werkstuk voor: een nieuwe canon voor Nederland, getiteld entoen.nu. Hans Cools gaat in deze bijdrage na hoe dit werkstuk er uiteindelijk gekom...

Artikel

Al wat loopt, kruipt, vliedt

Hoofdredacteur Hendrik Tratsaert licht het thema van het meinummer toe: ‘Allemaal animaal – het dier in de mens, de mens in het dier.’

Artikel

Het einde van het oliemannetje

Moderne natiestaten scheppen beelden van zichzelf. Opiniemakers discussiëren over het wezen van de nationale cultuur. Hoe voltrok dat proces zich in Nederland?

Artikel

UIT HET ARCHIEF: Bloedworst en kaas

Hoofdredacteur Luc Devoldere mist Kees Fens zo nu en dan. Die stukken over een vergeten kerkvader of een onmogelijk onderwerp. Die stijl. Die vederlichte behandeling.

Artikel

Het fenomeen van Oostrom

Onderzoekers kunnen op tal van verschillende manieren met wetenschap bezig zijn. Grof geschetst tekenen zich in dit opzicht twee tendensen af. Ofwel leveren zij onder de steeds toenemende publicatiedruk, wat braafjes, de zoveelste toepass...

Artikel

Dit is de Canon van Vlaanderen in zestig vensters

De Canon van Vlaanderen is een feit. Dit zijn de zestig vensters met gebeurtenissen, evoluties en personen die volgens de expertencommissie een referentiekader vormen van de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Mét duiding via recente en tijdlo...

Artikel

About suffering they were never wrong, the old masters

Bovenstaand vers bedacht de Engelse dichter W.H. Auden, toen hij in de late jaren dertig van de vorige eeuw in het ‘Musée des Beaux Arts’ in Brussel voor het schilderij De val van Icarus stond. In het lijden vergisten zij zich nooit,...

Artikel

Het spook van de historische canon

Het concept ‘canon’, in oorsprong een lijst met belangrijke teksten, laat zich moeilijk rijmen met de geschiedschrijving, schrijft de Nederlandse literair-historicus René van Stipriaan.

Artikel

EXTRAMURALE GESCHIEDENISSEN VAN DE NEDERLANDSTALIGE LITERATUUR

Dějiny nizozemské a vlámské literatury : deze Tsjechische titel zal de meeste lezers van Ons Erfdeel niet veel zeggen, tenzij ze een Slavische taal machtig zijn. De woorden betekenen heel prozaïsch Geschiedenis van de Nederlandse en Vlaam...

Rubriek

De papieren man

Dirk Leyman volgt de literaire actualiteit in Vlaanderen en Nederland op de voet. Met aandacht voor uithoeken en rafelranden van de Nederlandstalige letteren, oog voor bibliofilie en boekenvak én een zwak voor polemiek en prijsbeesten. Je k...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.