Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Flamboyant onbehagen. Essays van Van Bastelaere en De Roder

Bespreking van twee essaybundels over poëzie: Dirk van Bastelaere, \Wwwhhoooosshhh. Over poëzie en haar wereldse inbedding\" (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2001, 269 p.) en J.H. de Roder, \"Het onbehagen in de literatuur\" (Uitgeverij Vanti...

Artikel

Hans Groenewegen: de criticus als dichter

Recensie van: Hans Groenewegen, en gingen uit sterven, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2005, 61 p.; Hans Groenewegen, Lichaamswater, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002, 59 p.; Hans Groenewegen, Grondzee, Stichting Kunstuitleen Zeeland, Middel...

Artikel

‘Over liefde en over niets anders’

Recensie van deze bundel uit 1997. Wat de lectuur van Tellegen tot een heilzame verademing maakt, is het feit dat de dichter niet op zijn intimistische en suggestief-beschrijvende deurmatje blijft trappelen.

Artikel

De oevers bekennen kleur

Luxueus uitgevoerde verzameling van de poëzie van Van der Plas. De recensent betreurt het wel dat deze uitgave op geen enkele wijze werd verantwoord. Toch valt in deze bundel de consistentie op van veertig jaar dichterschap. Michel van der ...

Artikel

In het midden van de weg die mij is toegemeten

Luxueus uitgegeven en ruim geïllustreerde dichtbundel, waarin Dante en zijn \Divina Commedia\" centraal staan. De auteur wil een werk creëren waarin gesproken wordt over Dante vanuit een diepgaande confrontatie met diens oeuvre. Probleem is...

Artikel

Levenslang het vermoeden

Bijdrage naar aanleiding van het verschijnen van de verzamelde gedichten van Clara Haesaert, veertig jaar na de publicatie van haar debuut. Opvallend is het ambivalente karakter van haar poëzie. Clara Haesaert, \Levenslang het vermoeden, Ge...

Artikel

Vier jonge Vlaamse dichters. De Bel-etagereeks

Recensie van: Steven Graauwmans, Reservisten van maandag, Poëziecentrum, Gent, 2009, 70 p. Inge Braeckman, Beeltenissen, Poëziecentrum, Gent, 2009, 55 p. David Troch, laat(avond)taal, Poëziecentrum, Gent, 2008, 55 p. Tom Van de Voorde, vlie...

Artikel

Zoals in een fresco de kleur

Recensie van: Eddy van Vliet, Zoals in een fresco de kleur. Gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 1996, 62 p.

Artikel

HET SCHRIJVEN VAN SCHADUW. De poëzie van Hester Knibbe

Hester Knibbe (Harderwijk, 1946) haalt slechts zelden de literaire actualiteit en daardoor blijft haar poëzie voor veel lezers nog steeds onbekend (en onbemind). Toch zijn haar dichtbundels door recensenten van uiteenlopende pluimage love...

Artikel

Blijven tekenen met taal. Het oeuvre van Lies van Gasse

Het schrijverschap van dichter en beeldend kunstenaar Lies van Gasse staat lijnrecht tegenover het dogma less is more van de auteurs die zweren bij schrappen en veel wit op de bladzijde. In plaats daarvan komt een haast eindeloze woekerin...

Artikel

Wat ziet een paard van glas?

Deze bundel, die uit 33 sonnetten bestaat, is voor de recensent zonder twijfel een hoogtepunt in Stassijns' poëtische loopbaan tot dusver. Koen Stassijns, \Een paard van glas\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 53 p."

Artikel

Voltooid verwarmde tijd

\Voltooid verwarmde tijd\" is een typische Denoo bundel, waarin de dichter zich onvermoeibaar door heel uiteenlopende werkelijkheidsgebieden en taalregisters slingert. Joris Denoo, \"Voltooid verwarmde tijd\", Manteau, Antwerpen/Amsterdam."

Artikel

Ikarus en het zwarte gat: Frans Depeuter over Paul Snoek

Een monumentaal essay over Snoeks oeuvre, dat in 1987 door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde bekroond werd, maar pas drie jaar later uitgegeven werd. Met dit werk is Depeuter erin geslaagd opnieuw de aandacht te ...

Artikel

Met ogen vol vergetelheid

De nieuwste dichtbundel van Stefaan van den Bremt beantwoordt niet meer aan het etiket \geëngageerde poëzie\". In plaats van de \"nieuw-realistische\" visie van zijn vorige bundels, domineert nu een postmoderne visie, die sterk de nadruk le...

Artikel

Liefde - maar dan lyrisch

Dirk Kroon is behalve dichter ook criticus, essayist en fervent bloemlezer. In zijn laatste dichtbundel boort hij een eeuwenoud dichtersthema aan - de liefde - maar dan op zo'n manier dat de bundel als de antipode wordt gezien van \De ziekt...

Artikel

Beginselen van de archeologie (F. Deschoenmaeker)

Frank Deschoenmaekers nieuwe dichtbundel is voorzien van een programmatische flaptekst, waarin de dichter probeert het poëtisch project van deze bundel nader te omschrijven: poëzie is als archeologie een teruggaan in de tijd om de wordingsg...

Artikel

Stem onder mijn bed

Het poëziedebuut van Esther Jansma getuigt van een eigen stemgeluid en van een duidelijke stilistische beheersing. Bespreking van de bundel aan de hand van fragmenten. Esther Jansma, \Stem onder mijn bed\", De Arbeiderspers, Amsterdam, 1988...

Artikel

Ik wil dat ze ademt van taal

Met haar tweede poëziebundel bevestigt Ester Jansma weliswaar het talent dat ze in haar debuut, \Stem onder mijn bed\", had gedemonstreerd, maar toch is de bundel niet helemaal overtuigend, door het gebrek aan poëtische afstand van het (aut...

Artikel

'Mildheid haalt de ouderdom in'

Na de publikatie van zijn verzameld werk in 1984 kende de literaire carrière van Ben Cami blijkbaar een tweede jeugd: er volgde spoedig een bundel verhalen en nu een nieuwe dichtbundel, waarvan de titel meteen een heel poëtisch programma be...

Artikel

Witte bloemen voor een engel

Deze dichtbundel van Peter Verhelst handelt integraal over de Franse symbolistische en decadente dichter Charles Baudelaire.

Artikel

De vergeethoek van de slaap

Het tweede \echt\" poëtische werkstuk van Koen Stassijns toont de zin voor compositie en structurering. De suggestieve stijl mag dan wel een vlotte poëtische charme bezitten, voortdurend dreigt het gevaar van ontsporing. Daardoor blijft de ...

Artikel

Mateloos en ook nog enerverend

Na kort de eerste twee bundels van Bert Popelier getypeerd te hebben, bespreekt de auteur zijn laatste werk, dat in zijn omkering van de gangbare waarden en normen en in zijn gebrek aan poëtische kwaliteiten, zelfs geen poëzie genoemd kan w...

Artikel

Omdat er afwezigheid is is er poëzie

Deze publicatie van Van Bastelaere, zes jaar na \Pornschlegel en andere gedichten\", is hoogst raadselachtig, afwisselend fascinerend en irriterend, en slaat soms met stomheid. Lezen is hier een problematische activiteit, waarbij de tekst v...

Artikel

Schoten rondom Vestdijk (Martin Hartkamp)

Deze verzamelbundel van Martin Hartkamp vormt een aanvulling bij zijn essaybundel Identificatie en isolement, maar het is geen onmisbaar boek geworden voor de Vestdijkstudie. Martin Hartkamp, Schoten rondom Vestdijk, Dimensie, Leiden.

Artikel

Rebis, of de schittering van goud (P. Claes)

Nadat hij in literaire kring sinds lang zijn naam gevestigd had met erudiete essays (o.a. over Hugo Claus) en met vertalingen, is nu het officiële poëziedebuut van Paul Claes verschenen. Ook uit zijn poëzie spreekt zijn eruditie - in die ma...

Artikel

Een einde maar niet aan het eind

De poëzie van Willem Jan Otten is thematisch gebaseerd op een aantal tegenstellingen en paradoxen: een vaste plaats en nergens zijn, verschijnen en verdwijnen, kijken en bekeken worden… Bespreking van zijn laatste bundel. Willem Jan Otten, ...

Artikel

Plankgas zonder remmen

Coenraed de Waele wordt het jongste blad aan de boom van de dichters-performers genoemd. De auteur vindt in De Waeles debuutbundel geen spoor van subtiliteit of suggestiviteit, van vormbeheersing of originele uitvoering van ideeën. \Op het ...

Artikel

Het lied klinkt vals en bodemloos

In zijn derde bundel zet Spinoy de lezer een project voor dat duidelijk reminiscenties oproept aan de poëtica van de modernisten. Een soort speelse maar illusieloze luciditeit doorkruist echter dit academische streven. Erik Spinoy, \Fratsen...

Artikel

Geheimen beluisterd, niet ontluisterd. Wiel Kusters over poëzie

Wiel Kusters, \De geheimen van wikke en dille. Aantekeningen over poëzie\", Querido, Amsterdam, 1988, bevat een ruime selectie uit het kritische en essayistische werk van de genoemde auteur, en vormt het materiële bewijs dat zijn fragmentar...

Artikel

De tong van de dichter, de tanden van de criticus

Kritische bespreking van een essayboek, waarin Hedwig Speliers zijn opvattingen over poëzie verwoordt. Hedwig Speliers, \De tong van de dichter. Een modellenpoëtica\", verscheen als \"Kruispunt\", nr. 148, december 1992."

Artikel

Eeuwig is nu (Gabriëlle Demedts)

\Eeuwig is nu\" is de eerste publicatie van Demedts sinds het verschijnen in 1979 van haar \"Verzamelde gedichten\". Het eerste deel van de bundel bevat ongeveer 50 gedichten uit de periode 1933-1979. Het tweede gedeelte bestaat uit nieuw w...

Artikel

Vestdijk: eenmaal, andermaal

Harry Bekkering stelt zich in zijn boek tot doel om de poëzieopvatting van Vestdijk zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren en te interpreteren aan de hand van zijn literair-essayistisch werk. Ook Martin Hartkamp gaat op zoek naar een ware ...

Artikel

Een verpakte gedachte. Poëzie in beeld

Bijdrage over het gebruik van visuele aspecten in de poëzie, maar ook over het tonen van poëzie. Bij dit laatste wordt verwezen naar recente poëzietentoonstellingen en ook naar manifestaties zoals die bijvoorbeeld elke zomer plaatshebben in...

Artikel

Rogier van der Weyden tussen emotie, vroomheid en polemiek

Rogier van der Weyden werd geboren in 1399 in Doornik. Deze verjaardag was een goede aanleiding voor een aantal publicaties over zijn leven en werk. De Geest bespreekt in deze bijdrage een viertal van deze boeken. Dirk de Vos, \Rogier van d...

Artikel

Naar een nieuwe poëziegeschiedenis?

Ter gelegenheid van de tentoonstelling \Wij bloeien maar bloeien vergeefs. Poëzie in Vlaanderen 1945-1955\" (Leuven, 1988) verscheen bij Acco een gelijknamig boek onder redactie van Hugo Brems en Dirk de Geest en met de medewerking van een ...

Artikel

Verfrissende odyssee naar Pernath

Een bloemlezing uit de poëzie van Hugues C. Pernath, uitgegeven in de reeks \Dichters van nu\" van het Gentse Poëziecentrum. Deze uitgave werd ingeleid door Dirk de Geest en Patrick Peeters. \"Bloemlezing uit de poëzie van Hugues C. Pernath...

Artikel

De laatste auto van de pastoor. Geloof in Vlaanderen

Hoewel de ontkerkelijking in Vlaanderen flink doorzet, leeft het katholicisme volgens Bart Dirks in Vlaanderen sterker voort dan sommigen geloven. Het toont zich onder meer nog in het verenigingsleven, in het onderwijs en in de populariteit...

Artikel

Waarom Nederland en België meer op elkaar moeten gaan lijken

Een nieuwe editie van de VL⇄NL-nieuwsbrief, over hoe Vlaanderen, België en Nederland zich verkopen, de akkoorden die de buren sloten bij het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima en de verschillen in bestuurscultuur tu...

Artikel

Leven, lijden en (christelijke) verrukking

Parijzenaar Rodin, Brusselaar Meunier en Gentenaar Minne in één expo? Ja: ze waren voortrekkers van een beeldrevolutie en haalden hun inspiratie paradoxaal genoeg bij de middeleeuwen. In Museum M in Leuven staan hun topwerken tegenover midd...

Artikel

En op een dag ben je weg natuurlijk

De auteurs van ‘Klimaatschieter, dwangzoen en kastelen in Spanje: woorden die we wisten’ hopen dat de woorden die ze beschrijven, ooit nog terugkeren in onze taal.

Artikel

De kneedbare Rembrandt

Hollandse kunst duikt vaak op in debatten over identiteit, en dat gebeurt altijd in termen van wat daar 'eigen' en 'vreemd' aan is. Vooral Rembrandt blijkt erg 'kneedbaar', maar ook Vermeers werk kreeg soms een ideologisch laagje.

Artikel

Opener dan dicht is toe

Met grote ijver en bewonderenswaardige zin voor synthese slagen Hugo Brems en Dirk de Geest erin om een nagenoeg exhaustieve inventaris op te stellen van wat er in de periode 1965-1990 in Vlaanderen poëtisch aan de hand was. Dit boek behoor...

Artikel

TRIAL AND ERROR. Ranne Hovius over literatuur en psychiatrie

De psychiatrie is meer dan ooit in het nieuws. Bijna wekelijks staan er in de krantenbijlagen gesprekken met mensen die een burn-out, een depressie, een psychose of een andere psychische stoornis hebben doorgemaakt. In de nieuwskolommen v...

Artikel

Eilandjes van wanorde, lieflijke, eigen wanorde

Bijna twaalf jaar is het geleden dat ik een curieus boek in handen kreeg. De held van het potspel, zo heette het en ik was meteen weg van de rare, rommelige gans op het omslag, net een vuilnismagneet. Heen- en weerbladerend zag ik op blad...

Artikel

‘De papieren man’: prijs de prijzen!

Wel en niet uitgereikte prijzen, nominaties stads- en vaderlandse dichters, beweging in de tijdschriftenwereld. Plus nieuwe boeken van Brouwers, Heijne en… Brusselmans. ‘De papieren man’ vat het literaire nieuws samen.

Artikel

James Ensor, rebel van alle tijden

James Ensor was niet alleen de gekke, boze, solitaire schilder van maskers. Hij was ook een authentieke rebel die zijn stem als mens en kunstenaar een leven lang gebruikte om waarden te verdedigen die nog altijd geldig zijn.

Artikel

Rockveteraan William Souffreau (1946-2023)

De Belgische rockpionier is overleden. Twee jaar geleden, toen zijn laatste album uitkwam, sprak Dirk Steenhaut met hem over zijn nieuwe werk en zijn rijke carrière.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.