Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Dit is de Canon van Vlaanderen in zestig vensters

De Canon van Vlaanderen is een feit. Dit zijn de zestig vensters met gebeurtenissen, evoluties en personen die volgens de expertencommissie een referentiekader vormen van de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Mét duiding via recente en tijdlo...

Artikel

Dit is de shortlist voor de Boon Literatuurprijs 2024

Ilja Leonard Pfeijffer, Richard Osinga, Matthijs de Ridder, Allard Schröder en Astrid Roemer prijken op de shortlist fictie & non-fictie van de prestigieuze Vlaamse literatuurprijs. Ook de shortlist voor kinder- & jeugdliteratuur is...

Artikel

Resultaten lezersenquête Ons Erfdeel 2005

In 2005 hield de redactie van Ons Erfdeel een enquête onder de lezers van het blad. De resultaten hiervan worden in deze bijdrage openbaar gemaakt en toegelicht.

Artikel

Zichzelf heruitvinden in zeven werken

Voor onze redactie heeft literatuur een vanzelfsprekend belang, maar dat geldt niet in de brede samenleving, schrijft hoofdredacteur Hendrik Tratsaert in zijn woord vooraf bij ‘De temperatuur van de literatuur’, het nieuwe nummer van de lag...

Artikel

De verbazing dat niet iedereen doet wat jij doet

Een vraag van de redactie deed het hoofd van onze taalcolumnist Marten van der Meulen bijna ontploffen van verbazing. Hoezo, niet iedereen kent het spelletje ‘Annemaria Koekoek’?

Artikel

Éen grens, twee talen - Une frontière, deux langues

Hoewel de oude staatsgrenzen door de toenemende Europese eenmaking aan betekenis blijven verliezen en de samenwerking over de grens heen toeneemt, blijft een grens, die van de taal, de communicatie en samenwerking belasten. De redactie gree...

Artikel

België. Meer of minder? Anders en beter?

Hoe zit het met België? Verwasemt het land meer en meer, zoals sommigen beweren, of is dat maar schijn? Hoe zit het met de dynamiek van de federalisering? Is die sinds het aantreden van de paars-groene regering in 1999 vertraagd? Wat kunnen...

Artikel

Jean Massart bestudeert planten, samen met zijn ezel

Sylvia Van Peteghem was als hoofdbibliothecaris van de Gentse Boekentoren de eerste vrouw die aan het hoofd stond van een universiteitsbibliotheek in België. De redactie vroeg haar een kleine keuze te maken uit de collectie van de bibliothe...

Artikel

Vliegende Bladen

Sylvia Van Peteghem was als hoofdbibliothecaris van de Gentse Boekentoren de eerste vrouw die aan het hoofd stond van een universiteitsbibliotheek in België. Op 1 april 2020 ging ze met pensioen. De redactie vroeg haar een kleine keuze te m...

Artikel

De ingewikkelde speurtocht naar archieven

Sylvia Van Peteghem maakt voor ons een keuze uit de collectie van de Gentse universiteitsbibliotheek. In aflevering vijf gaat ze na hoe sommige archieven in de Boekentoren zijn aanbeland.

Artikel

De neerlandistiek buitengaats

De geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, onder redactie van prof. Dr. D.M. Bakker en prof. Dr. G.R.W. Dibbets, Malmberg, Den Bosch, 1977.

Artikel

Chatten in Boedapest. Zestiende IVN-congres in Gent

Van 20 tot en met 26 augustus 2006 werd voor de zestiende keer het colloquium georganiseerd van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). De conferentie vond dit keer plaats in Gent. Onder de noemer “Neerlandistiek in contrast...

Artikel

Bij het overlijden van Sadi de Gorter (1912-1994)

Op 24 december 1994 overleed in Parijs de dichter, schrijver en diplomaat Sadi de Gorter. Hij was de eerste directeur van het Institut Néerlandais en een zeer gewaardeerd medewerker van het tijdschrift \Septentrion\"."

Artikel

De Neerlandistiek in het buitenland in kaart

\De Neerlandistiek in het buitenland\"; het universitair onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde, cultuur- en politieke geschiedenis, buiten Nederland en België, onder redactie van W. Thys en J.W. Jalink. "

Artikel

De beste verhalen van 2022 over taal

We sluiten 2022 af met een terugblik op onze boeiendste stukken van dit jaar over taal: van internetkatten over sportcommentaar als klankgedicht tot Escherzinnen.

Artikel

Herinneringen aan mijn vader

Koning Leopold III heeft een aantal herinneringen aan zijn vader op schrift gesteld en deze ter publicatie aan ons tijdschrift aangeboden. De redactie meent dat publicatie van deze sterk persoonlijke getuigenissen een nuttige bijdrage kan z...

Artikel

Socialisme onder schijnwerpers

Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme, onder redactie van Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Trom, De Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, 1982.

Artikel

Wie zegt dat ik lachen moet ?

Bespreking van de verzamelde teksten van de Nederlandse cabaretier en tekstschrijver Ivo de Wijs. Ivo de Wijs, \Het gaat goed met Nederland\", onder redactie van J. Bakker (Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2001, 383 p.)"

Artikel

Het Liberalisme in België

\Het liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis\", onder redactie van A. Verhulst en Hasquin, Paul Hymanscentrum, Uitgeverij Delta, Brussel."

Artikel

Hoe magisch is een \modern\" koningschap ?"

De auteur antwoordt op de vraag van de redactie wat de toekomst is van de monarchie en hoe de monarchie er in de toekomst zal uitzien. Van Wijnen stelt dat in Nederland de rol van de minister-president steeds belangrijker is geworden. Hij i...

Artikel

\Septentrion\" in Parijs"

Een \table ronde publique\" in het Institut Néerlandais n.a.v. het verschijnen van het eerste nummer van de vijfde jaargang."

Reeks

Het beste van 2021

Hier lees je de beste verhalen van 2021, gekozen door de redactie.

Artikel

Vlaanderen en Nederland: de springprocessie van Echternach

‘Vlaanderen is voor Nederlanders nog altijd exclusief het land van het exotische, de folklore en het Bourgondische levensgevoel', klaagt de schrijver Eric de Kuyper. ‘Aan Vlaamse kant valt een sterk verminderde belangstelling te constater...

Reeks

Het beste van 2022

Hier lees je de beste verhalen van 2022, gekozen door de redactie.

Artikel

Aangenaam verrast

N.a.v. een bijdrage over \Ons Erfdeel\" van Raf Seys in \"Westvlaamse Bazuin\" (sept.-okt. nummer)."

Artikel

Nederlands en het taalbeleid van de Europese Unie

Bespreking van de volledig herziene \Voorzet\" van de Nederlandse Taalunie over de positie van het Nederlands in de Europese Gemeenschap. Werner Duthoy, \"Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap\", Voorzetten van de Ne...

Artikel

Etty Hillesum: een verstoord maar onverstoorbaar leven

Gabriël Metsustraat 6 in Amsterdam, het huis waar Etty Hillesum in de oorlog haar dagboeken schreef, wordt bedreigd met sloop. Er is een petitie om dat te voorkomen. Philippe Noble, de Franse vertaler van haar werk, licht het belang van dez...

Artikel

Socialisme in doorsnee

Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme, onder redactie van Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp, \De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979."

Artikel

Nederlandse koloniale politiek

Bespreking van de bundel \Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba\" (Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997, 304 p.) waarin elf artikelen opgenomen zijn over de door Nederland gev...

Artikel

Vlamingen vooruit en voortgedaan

Interessante bloemlezing van publicaties over de Vlaamse Beweging onder de redactie van Marc Reynebeau, \Vlamingen vooruit en voortgedaan. Visies op de toekomst van Vlaanderen\", Lannoo, Tielt en Rodenbach Stichting, Roeselare, 1987."

Artikel

De Vlaamse literatuur van Stijns tot Boon

Onder redactie van de genoemde professoren werd een geschiedenis van de opkomst en de doorbraak van de moderne literatuur in Vlaanderen gerealiseerd. Hoewel het nog te vroeg is voor een consequente, tekstgerichte literatuurgeschiedenis, gee...

Artikel

De verkavelde universiteit in Vlaanderen

Korte inleiding bij een reeks artikelen over de universiteiten in Vlaanderen. Aan deze reeks werken de volgende auteurs mee Mark Elchardus, Jan Roegiers, Ludo Simons en Etienne Vermeersch.

Artikel

Nieuw geschiedenis-lexicon

\Nijhoffs Geschiedenis-lexicon. Nederland en België\", Samengesteld door H.W.J. Volmuller in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek, Martinus Nijhoff, Den Haag / Antwerpen, 1981."

Artikel

Een gouden kleinood

Sylvia Van Peteghem ging pas met pensioen als hoofdbibliothecaris van de Gentse Boekentoren. Uit die collectie kiest ze werken die een ruimer publiek verdienen. Deel één: de dagboeken van Alida Wynanda Sanders van Loo.

Artikel

Aspecten van een eeuw protestantse leescultuur

Een bundeling van vier studies over de leescultuur en de bevordering ervan onder de protestanten in Nederland, en over het letterkundige leven onder de protestanten. \Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestantse leescultuur\"...

Artikel

'De' hulpbehoevende mecenas'

De Boekmanstichting publiceerde op initiatief van het Prins Bernhard Fonds deze verzameling van vier essays en een slotbeschouwing, waarin een overzicht wordt gegeven van het kleine, maar weinig overzichtelijke terrein waar overheid en part...

Artikel

Vriendschap - Samenwerking

Bevestiging van het artikel van de redactie: Terug naar eeuwige waarden (zie Ons Erfdeel, 1957, I, 1, p. 1).

Artikel

GEËNGAGEERD EN ONGRIJPBAAR. Hugo Claus en de politiek

Recensie van: De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek, onder redactie van Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts & Georges Wildemeersch, De Bezige Bij, Amsterdam, 2013, 349 pp.; Marc Didden, Hugo Claus. Een hommage, ...

Artikel

Afscheid van Werner Duthoy

In Memoriam Werner Duthoy, lid van de redactie van Ons Erfdeel en van 1977 tot 1982 redactiesecretaris van alle publicaties van Stichting Ons Erfdeel.

Artikel

De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen

De auteur zoekt een antwoord op twee vragen die hem door de redactie gesteld werden : \Is er in Vlaanderen een streven naar een eigen taalnorm en is dit de goede weg?\" Er ontwikkelt zich in Vlaanderen een soort \"Schoon Vlaams\" en Goossen...

Artikel

Geschiedenis van Brabant

Recensie van: R. van Uytven (voorzitter) & Jan van Oudheusden (redactiesecretaris), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Waanders, Zwolle / Davidsfonds, Leuven / Stg. Colloquium De Brabantse Stad, 2004, 720 p.

Artikel

De Doos van Pandora. De crisis van de rechtsstaat in België

De zomer van 1996 leek slecht maar rustig te zullen worden. De Belgische regering werkte ijverig aan de begroting en koesterde haar fetisj, de Maastrichtnorm, tot de doos van Pandora werd geopend en alle kwalen zich over het land uitstort...

Artikel

Yang over Brakman

Brakman wordt de meest onnederlandse ven de hedendaagse Nederlandse auteurs genoemd door de redactie van het tijdschrift \Yang\", die in het themanummer probeert een aantal lijnen rond de auteur, zijn romans en verhalen te trekken. \"Yang\"...

Artikel

De Vlaamse bibliotheek

De uitgeverij Houtekiet start een reeks waarin zesendertig klassieke romans van Vlaamse auteurs heruitgegeven worden. Hugo Bousset voert de redactie van het hele project. De recensent bespreekt het hele opzet en de eerste acht romans die in...

Artikel

Geschiedenis van de Nederlandse taal

Bespreking van \Geschiedenis van de Nederlandse taal\", onder redactie van M.C. van den Toorn, W.J.J. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn en J.M. van der Horst (Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998, 697 p.)"

Artikel

Onderwijs van het Nederlands of van het Vlaams?

In het noorden van Frankrijk woedt al enige tijd een polemiek over het gebruik van het Vlaams in het onderwijs. Dorian Cumps, die belast is met een inspectieopdracht van het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk, neemt een pragmatisch s...

Artikel

Naar een nieuwe poëziegeschiedenis?

Ter gelegenheid van de tentoonstelling \Wij bloeien maar bloeien vergeefs. Poëzie in Vlaanderen 1945-1955\" (Leuven, 1988) verscheen bij Acco een gelijknamig boek onder redactie van Hugo Brems en Dirk de Geest en met de medewerking van een ...

Artikel

De ideale redacteur. Bij het afscheid van Frits Niessen

De naam Frits Niessen (Raamsdonk, 1936) verschijnt, onder de titel “Noordnederlandse jongeren treden aan”, voor het eerst in nummer 2 van de eerste jaargang van het tijdschrift Ons Erfdeel. Dat was rond Kerstmis 1957. Sinds dat jaar is hi...

Artikel

De Nieuwe Stijl forever

Janneke Wesseling, \Alles was mooi. Een geschiedenis van de Nul-beweging\", Meulenhoff/Landshoff, Amsterdam, 1989. \"de nieuwe stijl 1959-1966\", samenstelling: Sjoerd van Faassen en Hans Sleutelaar (tekstredactie); Jac. Janssen (beeldredac...

Artikel

Meer kunst, meer muziek op school

\Meer cultuur op school. Witboek voor de muzische vorming en de muziek\", onder redactie van Mark Reybrouck, Interdiocesane Stuurgroep Muzikale Opvoeding, Torhout."

Artikel

Nederland 1913

\Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven\", onder redactie van J. de Vries, Meulenhoff/Landshoff/Frans Hals-museum, Amsterdam/Haarlem, 1988."

Artikel

Gaston Eyskens. De memoires

Gaston Eyskens was een van de meest markante Belgische politici van de 20ste eeuw. Zijn politieke carrière overspande ongeveer 4 decennia. Zijn memoires zijn zoals de man zelf: zakelijk en afstandelijk. \Gaston Eyskens. De memoires\", samen...

Artikel

Reis rond de wereld in zes taalstukken en meer

Als middelgrote taal met zo’n 24 miljoen moedertaalsprekers moet het Nederlands de ambitie hebben om als zodanig erkend te worden, schrijft hoofdredacteur Hendrik Tratsaert in zijn woord vooraf bij het eerste nummer van de lage landen in 20...

Artikel

Mooie jonge honden

Recensie van: Mooie jonge honden. Nieuw Vlaams literair talent, samengesteld door de redactie van De Brakke Hond, Van Halewyck, Leuven, 2003, 318 p.

Artikel

Rumoer in de Boon-studie

Het Boon-Genootschap heeft de kopij waarover ze beschikte voor de volgende Boon-jaarboeken doorgespeeld aan het L.P. Boon-Documentatiecentrum, dat daardoor kon uitpakken met de hier besproken bundel opstellen, waarvan het polemische en prov...

Artikel

Inzet, gedrevenheid en een goed netwerk: beroep kunstenares

Bespreking van twee publicaties over vrouwelijke kunstenaars. Leen Huet en Jan Grieten, \Oude meesteressen. Vrouwelijke kunstenaars in de Nederlanden\", Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 1998. \"Beroep: Kunstenares. De beroepspraktijk van be...

Artikel

Er kwamen woorden op bezoek

Luc Devoldere bladert door zijn woordenboeken, waarschuwt voor valse vrienden en zingt de lof van een taal die in verschillende landen wordt gesproken: het Nederlands.

Artikel

Vlaanderen en Nederland, één boekenfront?

Carlo Van Baelen, ex-directeur van Literatuur Vlaanderen, analyseert de bewegingen in de boekensector en vraagt zich af of er wel sprake is van één Vlaams-Nederlandse boekenmarkt?

Artikel

De kleuren van Maria

De hoofdconservator van de Universitaire Bibliotheken Leiden zoekt voor ons een paar minder bekende verzamelingen uit, collecties die hem verwonderen.

Artikel

Terug naar de IJzer

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de rivier en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Artikel

De actualiteit van Thijm

Voorstelling van een bundel opstellen over Alberdingk Thijm (1820-1889). Het is de bedoeling van deze opstellen getuigenis af te leggen van de \opmerkelijke actualiteitswaarde\" van Thijm. Volgens de recensent is de bundel op dat punt zeker...

Artikel

Honderd jaar ANV

Kort overzicht van de geschiedenis van het Algemeen-Nederlands Verbond dat op 27 april 1995 100 jaar bestond. Naar aanleiding van deze verjaardag werd een jubileumboek samengesteld. \Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands Verbo...

Artikel

Bericht uit de delta

Het thema van de lage landen 3-2021 doet hoofdredacteur Hendrik Tratsaert dromen van een vernieuwde uitwisseling rond de Noordzee als een culturele, geostrategische zone.

Artikel

Vier eeuwen stof op het literaire werk van vrouwen

Bespreking van \Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroeg-moderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar\", onder redactie van Riet Schenkeveld-van de Dussen, Karel Porteman, Mia van Gemert en Piet Couttenier,...

Artikel

Hoe de Belgen de Nederlandse media veroveren

Twintig jaar geleden zette de Belgische mediagroep DPG Media voor het eerst voet aan wal in Nederland. Dat bracht een omwenteling teweeg in de hele Nederlandse dagbladenmarkt.

Artikel

Naar een gedeeld vakgebied: de internationale neerlandistiek

In 'Hoe het groeide' tekent neerlandicus Jaap Grave de vijftigjarige geschiedenis op van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Anne Sluijs las het boek en laat zich inspireren door het verleden van de vereniging die ze nu ...

Artikel

Komen en gaan

In zijn laatste voorwoord als hoofdredacteur van de lage landen kondigt Luc Devoldere een paar interne wijzigingen aan, en bedankt hij de lezer.

Artikel

Solidariteit is de hoogste vorm van cultuur

De Vlaamse regering bespaart de komende jaren fors op cultuur. Waar hebben we dat nog gehoord? In Nederland, waar de culturele sector in 2011 200 miljoen moest inleveren. Wat valt daaruit te leren?

Artikel

De plannen van Henry van de Velde

Sylvia Van Peteghem maakt een persoonlijke keuze uit de collectie van de Gentse Boekentoren. In deze derde aflevering heeft ze het over de originele plannen van de toren.

Artikel

Een (heerlijk) asociaal tijdschrift

Naar aanleiding van de publicatie van het honderdste nummer van het literaire tijdschrift Raster en een boek met een selectie van artikelen uit die honderd nummers, maakt Marc Reugebrink de balans op van honderd Raster-afleveringen. Hij con...

Artikel

Hoeveel kleur verdraagt de Vlaamse kunstwereld?

Superdiversiteit en interculturaliteit zijn onomkeerbare feiten. Een erg mondige generatie met diverse achtergronden eist haar plek op. Hoe wordt die discussie gevoerd in de Vlaamse cultuursector?

Artikel

Raster: 25 jaar grensverleggende literatuur

Een geschiedenis van vijfentwintig jaar \Raster\", geschreven door Cyrille Offermans, die sinds 1983 deel uitmaakt van de redactie en daardoor geen objectieve pretenties heeft. \"Raster\" heeft in de loop der jaren een grote reputatie opgeb...

Artikel

Werkplaats VL ⇄ NL

Onze taal is levende materie, schrijft hoofdredacteur Hendrik Tratsaert in zijn woord vooraf bij het eerste nummer van 2023, met als thema ‘Nederlands is een werkwoord’.

Artikel

De verbeelding van de surrealisten

De tentoonstelling \De automatische verbeelding\", die in Deurne werd geopend en daarna nog in Leiden en Leeuwarden was te zien, moet aantonen dat het surrealisme als stroming ook in Nederland heeft bestaan. Aan de tentoonstelling - waar he...

Artikel

Met azijn vang je geen vliegen

Het Vlaamse literaire tijdschrift Deus Ex Machina vraagt zich af welke plaats literatuur nog mag ambiëren binnen het onderwijs.

Artikel

‘En? Ga je het missen?’

Bij een borrel onder de brandende zon nam Thomas Heerma van Voss afscheid van tijdschrift De Revisor. Er klonk bescheiden applaus – en toen was het voorbij.

Artikel

Het verlangen om te bewonderen

Hoofdredacteur Hendrik Tratsaert licht het thema van het novembernummer toe: ‘Samenspel - de lijnen tussen sport, kunst en samenleving.’

Artikel

‘De papieren man’: prijs de prijzen!

Wel en niet uitgereikte prijzen, nominaties stads- en vaderlandse dichters, beweging in de tijdschriftenwereld. Plus nieuwe boeken van Brouwers, Heijne en… Brusselmans. ‘De papieren man’ vat het literaire nieuws samen.

Artikel

De fietsregio bij uitstek: niet Nederland maar Vlaanderen

Vlamingen mogen een obsessie hebben met wielrennen, in het dagelijkse leven zijn ze eerder verslaafd aan de wagen dan aan de fiets. Dacht de Nederlandse Anouk van Kampen. Tot ze ontdekte dat Vlaanderen bezig is aan een inhaalrace.

Artikel

De roep van de kievit

In het uitgelichte dossier van de lage landen 2-2021 richten we ons vanuit helikopterperspectief op het platteland in Nederland en België. Achter dat thema blijkt een veelvoud aan problematieken schuil te gaan.

Artikel

Podcast is een feest voor genderrepresentatie

Evenwaardige genderrepresentatie? In de podcastwereld is het geen streefdoel meer maar een vanzelfsprekendheid, zag Luka De Kinder op het internationale podcastfestival Oorzaken in de Amsterdamse Brakke Grond.

Artikel

Het Geheim van het Huis met het Torentje

Gaston Durnez bezoekt het huis van Jules Verne in Amiens en vraagt zich af: heeft de lezer nog voldoende geduld om in tachtig dagen rond de wereld te reizen?

Artikel

Planken, verf en handelsgeest. 500 jaar Hans Memling

Bespreking van een degelijk en leesbaar naslagwerk van Dirk de Vos over het werk van Hans Memling en van de catalogus van een tentoonstelling over Memling in Brugge. \Hans Memling, vijf eeuwen werkelijkheid en fictie\", Groeningemuseum, Bru...

Artikel

‘Ik hoopte dat we níét zouden winnen’

Wie straks de Hebban Debuutprijs wil winnen, zal met flink wat geld over de brug moeten komen. Thomas Heerma van Voss ziet in het initiatief een slinkse manier om centen af te troggelen aan de al kwakkelende uitgevers.

Artikel

Laat die taalpolitie maar komen!

Woorden gaan in de ban en wie met iemand van mening verschilt, verwijt de ander al gauw aan framing te doen. Staat de taalpolitie voor de deur?

Artikel

Homogene nationale culturen?

Bespreking van enkele publicaties over het nationalisme. De recensent is erg kritisch wat betref de publicaties van S.W. Couwenberg, maar de bundel van negentien artikelen onder redactie van R. Detrez draagt wel zijn goedkeuring weg. S.W. C...

Artikel

Stijn Streuvels, de landman uit het dorp

Gaston Durnez haalt herinneringen op aan Stijn Streuvels, die hij wellicht de grootste Vlaamse letterkundige uit de twintigste eeuw noemt. Streuvels overleed vijftig jaar geleden, op 15 augustus 1969.

Artikel

Zoons van

Hoeveel mogelijkheden heb ik gekregen omdat iemand mijn achternaam kende, vraagt Thomas Heerma van Voss zich af na een recente discussie in de media over nepotisme.

Artikel

Ergerlijk Engels

Waarom zwichten Nederlanders zo gemakkelijk voor de Engelse taal? Cultuurfilosoof Ton Lemaire ergert zich al jaren aan de onnodige overname van Engelse woorden waarvoor een goed Nederlands alternatief bestaat.

Artikel

De worm in het diepst van Fabres gedachten

Recensie van: JO COUCKE, In de luwte van de tijd. Verzamelde essays over Jan Fabre 1983-2015, De Bezige Bij, Amsterdam, 2015, 208 p. LUK VAN DEN DRIES, Het geopende lichaam. Verzamelde opstellen over Jan Fabre, De Bezige Bij Antwer...

Artikel

Alweer Vermeer

Eerder dan vreugde over de Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum ervaart kunsthistoricus Gerdien Verschoor schaamte over onze collectieve blockbusterverslaving. En tegelijk schaamt ze zich over die schaamte. ‘Alweer Vermeer, wat is daar...

Artikel

De geur van een volgestouwd atelier

Een brief van Thomas Heerma van Voss aan zijn vaders kat krijgt een bibliofiele editie. De schrijver ging langs bij het boekdrukatelier van de uitgever.

Artikel

Ik ben eenzaam dus ik besta

Schrijfster en beeldend kunstenaar Nicole Montagne gaat op zoek naar ‘verbeelde eenzaamheden’ bij onder meer Hopper, Spilliaert en het onbekende meisje uit de Seine.

Artikel

Is de jeugd écht uitgelezen?

Opnieuw gaan Vlaamse en Nederlandse leerlingen achteruit wat leesvaardigheid betreft, zo blijkt het recentste PISA-rapport. Hoe krijgt de jeugd weer zin in lezen?

Artikel

Emotie, please

Een ongeïnformeerde podcastmaker stelt Thomas Heerma van Voss de meest persoonlijke vragen. In zijn drang om te behagen speelt de schrijver het spel mee.

Artikel

De stilte na de muziek. Kees Fens en “Merlyn”

In 2008 overleed de Nederlandse essayist Kees Fens. In deze bijdrage haalt H.U. Jessurun d'Oliveira, die Fens in 1961 vroeg zich bij de redactie van het tijdschrift Merlyn te voegen, herinneringen op aan Fens. Hij omschrijft hem als “een we...

Artikel

Minicroissantjes voor alle freelancers

Een populair magazine dat zich bezighoudt met rust en zingeving organiseerde een ontbijt voor haar freelancers, onder wie Thomas Heerma van Voss. ‘Terwijl ik kauwde, merkte ik dat ik me op hetzelfde moment welkom en misplaatst voelde.’

Artikel

De beste in alleen zijn

Er is iets mis met de manier waarop vaak over eenzaamheid geschreven wordt. Daniël Rovers voelt zich als lezer ‘niet zozeer aangesproken, als wel buitengesloten’.

Artikel

Van Ensor tot Permeke

N.a.v. het gelijknamige boek, waarin 1 Vlaamse auteurs elk een Vlaams schilder belichten. Redactie: Albert Smeets.

Artikel

Gorter de absolute

\Acht over Gorter\", Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek onder redactie van Garmt Stuiveling, Querido, Amsterdam, 1978."

Artikel

Meezingen met de ster: Een nieuwe schrijversgeneratie

Als laatste statement van de redactie van het opgeheven tijdschrift 'De Held', verscheen een bloemlezing met 25 verhalen van jonge auteurs. \25 onder 35. Nieuwe verhalen van jonge Nederlandse en Vlaamse schrijvers\", samengesteld door Jessi...

Artikel

Goud waard. Nieuwe publicaties over Surinaamse muziek

Recensie van: DIEDERIK SAMWEL, Sranan Gowtu – Surinaams Goud. Iconen uit de Surinaamse muziek, Top Notch i.s.m. Nijgh & Van Ditmar, Baarn / Amsterdam, 2015, 196 p. GUILLY KOSTER (eindredactie), 40 Jaar Surinaamse muziek in Nederland....

Artikel

Over print en digitaal als een Siamese tweeling

In april 2018 is The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands verschenen, het Engelstalige jaarboek van Ons Erfdeel vzw. Het thema van deze editie is gewijd aan onze Oude Meesters, die zich nooit vergisten als het o...

Artikel

Shaffy + List

In 2002 verschenen alle liedteksten van Ramses Shaffy en kort daarna een biografie over Liesbeth List. Ze waren iconen van het Nederlands chanson met een grote uitstraling in het hele Nederlandse taalgebied. Velen dachten dat ze een koppel ...

Artikel

Alles moet hier anders

Thomas Heerma van Voss verlaat zijn schrijfkamer en ontmoet een nieuwe opdrachtgever. Dat levert fijne schrijfklussen op, tot het misgaat met die publicatie.

Artikel

Sociologen en historici over zuilvorming

\Tussen bescherming en verovering. Sociologen & historici over zuilvorming\", onder redactie van J. Billiet, Kadok, Studies 6, Universitaire Pers, Leuven, 1988."

Artikel

Bowy Schouten – Inblikschade

Bowy Schouten won de eerste prijs van de voorlopig laatste editie van Write Now! met zijn gedichtenbundel ‘Inblikschade’. ‘Rits je borstholte open om de vlek van je hart te boenen’.

Artikel

Aarts' Letterkundige Almanak

\Aarts' Letterkundige Almanak voor het P.C. Hooftjaar 1981\", onder redactie van Dick Welsinck en Willy Tibergien, C.J. Aarts, Amsterdam, 1980."

Reeks

Het beste van de Boekentoren

Sylvia Van Peteghem was als hoofdbibliothecaris van de Gentse Boekentoren de eerste vrouw die aan het hoofd stond van een universiteitsbibliotheek in België. Op 1 april 2020 ging ze met pensioen. De redactie vroeg haar een kleine keuze te m...

Artikel

50 jaar ‘Komitee voor Frans-Vlaanderen'

Bespreking van: D. Verbeke (eindredactie), Een halve eeuw werking voor en in Frans-Vlaanderen. Komitee voor Frans-Vlaanderen. Jubileumboek 1947-1997, Waregem, 1997, 340 p. (Het boek is te verkrijgen op volgend adres: Platanendreef 46, B-8...

Artikel

Du Perron en België

Over zijn contacten met Franz Hellens en Odilon-Jean Périer via Pascal Pia; over zijn contacten met Paul van Ostaijen via Jozef Peeters en met Jan van Nijlen via Jan Greshoff; over zijn houding tgo. De Fonteiniers en tgo. de Vlamingen in de...

Artikel

Twintig jaar Restant

Speciaal nummer van het tijdschrift \ Restant\" naar aanleiding van het twintigjarig bestaan. \"Schrikkelijk Spoorweg Ongeluk\", 20 jaar Restant, jrg. XIX, nrs. 2/3, 1991, onder redactie van K. Humbeeck en Jeroen Olyslaegers, m.m.v. Bart Va...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.