Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Cyriel Buysse in Duitsland

Onderzoek naar de receptie van Buysse in het Duitse keizerrijk van rond de eeuwwisseling. De auteur onderzoekt hoe het kon dat Buysses werk in die rigide, conservatieve en oerburgerlijke maatschappij blijkbaar een grote populariteit genoot ...

Artikel

Tussen twee talen. De “Franse” jaren van Cyriel Buysse

Buysse-biograaf Joris van Parys vertelt over de moeilijke keuze die Buysse moest maken tussen het Frans, die “cri de théatre”, en het Nederlands, zijn “cri de coeur”. Op zijn vijfendertigste besloot Buysse in het Frans te gaan schrijven, ma...

Artikel

Ongezien: aandacht voor de Belgische literatuur

Voor het eerst in de Belgische geschiedenis wordt dit jaar aan de universiteiten van Gent en Namen een collegereeks over Belgische letterkunde verzorgd. Initiatiefnemers Caroline De Mulder en Yves T’Sjoen lichten het hoe en waarom toe.

Artikel

August Vermeylen: 'Wees mens, potverblomme'

In deze brieveneditie zijn hoofdzakelijk de brieven van de protagonisten van Van Nu en Straks opgenomen: August Vermeylen, Emmanuel de Bom, Cyriel Buysse, Alfred Hegenscheidt, Prosper van Langendonck en Henry van de Velde.

Artikel

Het Gezin Van Pamel

Clichématige verfilming van het aangrijpende melodrama van Cyriel Buysse. Ook de acteursregie lijkt nergens op. De auteur stelt de vraag naar de zin van dergelijke literatuurverfilmingen.

Artikel

Vlaams werk in het officieel theater

\Het recht van de sterkste\" van Cyriel Buysse in een nieuwe versie van Jan Christiaens door Nederlands Toneel Gent. Regie: Hugo van den Berghe. \"De Prins\", door het Mechels Miniatuurtheater. Regie: Jaak Vissenaken. \"De bokken\" van Joha...

Artikel

Het letterkundig verdriet van België

Niet de natiestaat maar de taal bepaalt het literatuuronderwijs aan Belgische universiteiten. Gevolg: de literatuur van het andere landsgedeelte komt nauwelijks of niet aan bod. Yves T'Sjoen pleit voor een breder perspectief.

Artikel

Stijn Streuvels, de landman uit het dorp

Gaston Durnez haalt herinneringen op aan Stijn Streuvels, die hij wellicht de grootste Vlaamse letterkundige uit de twintigste eeuw noemt. Streuvels overleed vijftig jaar geleden, op 15 augustus 1969.

Artikel

Het geheugen van Gent in Nederland

Hoe is het gesteld met de Gentse sporen in Nederland? Een zoektocht in de voetsporen van Multatuli, Edward Anseele, Henriette Roland Holst en Willem Wilmink.

Artikel

Zo schreven wij over Congo

Is de Congoroman ‘dat onbenullige genre’ vol ‘avonturen van paters, jagers en ambtenaren’? Het is veel meer dan dat, zo beseft de lezer van Koloniseren om te beschaven.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.