Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

August Vermeylen: leven en werk

Deze beknopte biografie van August Vermeylen 1872-1945 door Raymond Vervliet (uitgegeven door het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers, Brussel, 1991, 88 p.) biedt naast een overzicht van leven en werk van Verme...

Artikel

August Vermeylen: 'Wees mens, potverblomme'

In deze brieveneditie zijn hoofdzakelijk de brieven van de protagonisten van Van Nu en Straks opgenomen: August Vermeylen, Emmanuel de Bom, Cyriel Buysse, Alfred Hegenscheidt, Prosper van Langendonck en Henry van de Velde.

Artikel

Ghent University Goes English?

De ideeën van August Vermeylen, de eerste rector van de vernederlandste Gentse universiteit, blijven relevant in tijden van verengelsing.

Artikel

Honderd jaar \Van Nu en Straks\"

In 1893 verscheen het eerste nummer van het literaire tijdschrift \Van Nu en Straks\". In dit artikel wordt de evolutie van het blad geschetst en geeft de auteur vooral aan wat de betekenis was van dit geesteskind van August Vermeylen."

Artikel

Ergerlijk Engels

Waarom zwichten Nederlanders zo gemakkelijk voor de Engelse taal? Cultuurfilosoof Ton Lemaire ergert zich al jaren aan de onnodige overname van Engelse woorden waarvoor een goed Nederlands alternatief bestaat.

Reeks

Schrijvers die nog maar namen lijken

In deze reeks buigen jonge auteurs, literatuurcritici en -wetenschappers zich over schrijvers van wie de naam nog altijd bekend in de oren klinkt. Er zijn prijzen, straten of pleinen naar hen vernoemd. Maar wie leest hun boeken nog? En wat ...

Artikel

Waar zoudt gij zonder het jodendom zijn?

De auteur bespreekt de joodse componenten in de literatuur in Vlaanderen, waarbij hij vooraf een aantal historische, sociologische en psychologische achtergronden schetst. Hij bespreekt de invloeden uit het Oude Testament en zoekt naar het ...

Artikel

About suffering they were never wrong, the old masters

Bovenstaand vers bedacht de Engelse dichter W.H. Auden, toen hij in de late jaren dertig van de vorige eeuw in het ‘Musée des Beaux Arts’ in Brussel voor het schilderij De val van Icarus stond. In het lijden vergisten zij zich nooit,...

Artikel

Een nuchtere orangist. Over Herman Balthazar

Luc Devoldere zwaait Herman Balthazar uit, die van 2003 tot april 2019 voorzitter was van Ons Erfdeel vzw. Tot op vandaag wordt Balthazar hogelijk gewaardeerd om zijn minzaamheid, doortastendheid en ware tolerantie in de geest van Oranje.

Artikel

Het einde van het oliemannetje

Moderne natiestaten scheppen beelden van zichzelf. Opiniemakers discussiëren over het wezen van de nationale cultuur. Hoe voltrok dat proces zich in Nederland?

Artikel

Dit is de Canon van Vlaanderen in zestig vensters

De Canon van Vlaanderen is een feit. Dit zijn de zestig vensters met gebeurtenissen, evoluties en personen die volgens de expertencommissie een referentiekader vormen van de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Mét duiding via recente en tijdlo...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.