Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Lucebert, de schilder

Bespreking van het boek \Lucebert schilder\" (Sun, Nijmegen, 2001, 272 p.) van Jens Christian Jensen."

Artikel

Lucebert schilder-dichter

Een bundel bijdragen als hulde aan Lucebert schilder-dichter. Met bijdragen van Jan G. Elburg, Paul Hefting, Mabel Hoogendonk, J. Chr. Jensen, K. Schippers, Willemijn Stokvis en C.W. van de Watering, Meulenhoff, Amsterdam, 1991.

Artikel

EEN RITSELENDE REVOLUTIE. De Spanjaard in Lucebert

“Het lijkt wel Spaans”, zei de rechter toen ik hem vertelde waarom ik wederrechtelijk in het Maagdenhuis had gezeten. 1969, ja. Op dat Maagdenhuis ben ik niet trots, maar dat woord “Spaans”, zo gebruikt, voelde goed. Ik had kennelijk met ...

Artikel

Enige complicaties bij Lucebert

Voorbeelden van een \rationeler\" benadering van Luceberts poëzie, nl. van strofe 3 van \"Communiqué\" (uit: \"Mooi uitzicht en andere kurioziteiten\" in: \"Gedichten 1948-1963) en \"Mijn gedicht\" (uit: \"Amulet\"). Met bloemlezing."

Artikel

Schaduwverlangen. De “verzamelde gedichten” van Lucebert

Cyrille Offermans heeft Luceberts “verzamelde gedichten” herlezen. Hij is onder de indruk van de verbazingwekkende coherentie van Luceberts dichterlijke oeuvre. Hoewel Luceberts werk intussen uitgebreid bestudeerd is, blijven zijn gedichten...

Artikel

Lucebert schrijver-schilder; poging tot inventarisatie

Een kritische benadering gevolgd door een bibliografie van Luceberts gedichten over beeldende kunst, inleidingen tot catalogi en openingen van tentoonstellingen en door een overzicht van illustraties van Lucebert in boeken en tijdschriften.

Artikel

De Sleutel. “Aan Lesbia” van Lucebert

Bespreking van het gedicht “aan lesbia” van Lucebert, waarin deze dichter de rol van zijn Romeinse voorganger en collega Catullus op zich neemt en zich tot zijn minnares Lesbia richt. Dit is de twintigste en laatste aflevering van de reek...

Artikel

De eerste en de laatste poëzie van Lucebert

Bespreking van de laatste bundel die Lucebert zelf heeft samengesteld en van een studie over zijn debuutbundel. Luceber, \van de maltentige losbol\", De Bezige Bij, Amsterdam, 1994, 135 p. Jens Christian Jensen/Karin Székessy, \"Op bezoek b...

Artikel

Het gedegene van het illusoire

Bespreking van deze nieuwe bundel van de 70-jarige Lucebert, die naast 88 gedichten ook 12 tekeningen bevat. Het pessimisme, dat als grondhouding altijd aanwezig was in de poëzie van Lucebert, wordt hier tot zijn uiterste consequentie doorg...

Artikel

Het subjectieve als objectiviteit

Bespreking van een boek over de veronderstelde muziek in Luceberts poëzie: C.W. van de Watering, \Met de ogen dicht\", Dick Coutinho BV, Muiderberg, 1979."

Artikel

De visser leeft!

Aanvulling bij het artikel van Aldert Walrecht, \Maar intussen rust de visser\" (in: \"Ons Erfdeel\", 1968, XII, nr. 2, pp. 57-66), met de reactie van Erik Slagter en Lucebert."

Artikel

Maar intussen rust de visser

Met bibliografie van en over Lucebert en met het gedicht \De visser\" in verschillende vertalingen. Verklaring van het gedicht in het licht van het schilderij, \"De visser\", van Ma Yuan uit de 13de eeuw."

Artikel

De betekenis van James Joyce in de Nederlandse letteren

Over de aanvankelijk geringe doorbraak in Vlaanderen - wel belangstelling bij Jan Schepens en Paul de Vree - dan in Nederland - o.a. bij Simon Vestdijk (Meneer Visser's hellevaart) en M. Nijhoff (Awater); over het tweede offensief van het m...

Artikel

Vijftig jaar na Vijftig

Bespreking van een reeks publicaties naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Vijftigers.

Artikel

Bert Schierbeek en de beeldende kunst

Achtergrond, feiten, data en namen bij de grote verwantschap die bestond tussen dichter/prozaïst Bert Schierbeek - als enige experimenteel zelf niet bezig met de beeldende kunsten - en de beeldende kunsten. In het bijzonder drie figuren zij...

Artikel

Het koningsgraf. De verzamelde gedichten van Bertus Aafjes

Bertus Aafjes bereikte het toppunt van zijn roem als dichter op 32-jarige leeftijd met \Een voetreis naar Rome\" (1946). De auteur geeft eerst uitleg bij het grote succes van dat lange, verhalende gedicht en onderzoekt daarna waarom Aafjes ...

Artikel

James Ensor en Cindy Sherman spelen onder één masker

Hoe relevant is James Ensor in de hedendaagse kunst? In het Ensorjaar 2024 slaan diverse expo’s een brug tussen de Oostendse schilder en de kunst en cultuur van nu. ‘Zijn voortdurende vermenging van hoog en laag en van ernst en grap is bijz...

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.