Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Reeks

Hella S. Haasse

In 2021 is het tien jaar geleden dat auteur Hella S. Haasse overleed. Op deze pagina vind je al onze archiefstukken over haar werk en ook twee artikelen van de schrijfster zelf, waarin ze onder meer ingaat op de grote rol die Nederlands-Ind...

Artikel

Een handvol achtergrond

In dit essay geeft Haasse een uitgebreid overzicht van hoe en in hoeverre "de Oost" haar leven en werk mede heeft bepaald.

Artikel

Een Indisch testament

Recensie van: Hella S. Haasse, Sleuteloog, Querido, Amsterdam, 2002, 192 p.

Artikel

De zin voor het verscherfde

Over de visie van Hella S. Haasse op historische romans naar aanleiding van De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck. Een geschiedverhaal, Querido, Amsterdam, 1981.

Artikel

Schaduwen van het verleden

Hella Haasse vertelt het levensverhaal van de 18de-eeuwse baron Joan Derk Van der Capellen, een patriot en vrijheidsstrijder die opkwam voor de rechten van de burgerij en de boeren.

Reeks

Arkprijs 2022 voor Peter Verhelst

Peter Verhelst (1962) krijgt de 72ste Arkprijs van het Vrije Woord 2022. Verhelst bekijkt de grote uitdagingen van deze wereld in beroering en tracht die te counteren met schoonheid, verbondenheid en open discussie, zegt het Arkcomité. Op d...

Artikel

Een ware geschiedenis

Recensie van: Hella S. Haasse, Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een ware geschiedenis, Querido, Amsterdam, 1979.

Artikel

Heren van de thee

Hella Haasses boeken zijn gespeend van enige vorm van tempo-doelsfeer. Ook in Heren van de thee klinkt geen nostalgie of heimwee door, evenmin is het een roman geworden met een typisch Indische sfeer.

Reeks

Toon Tellegen Tachtig

Kinderboekenschrijver, dichter, prozaïst en dramaticus Toon Tellegen is tachtig. Met zijn romans en verhalen weet hij de traditionele scheidslijn tussen volwassenen- en jeugdliteratuur moeiteloos te slechten. Op deze pagina verzamelen we al...

Artikel

Oeroeg

Bespreking van de verfilming van de debuutroman van Hella S. Haasse door de regisseur Hans Hylkema.

Artikel

Het bewogen leven van Willem van Oranje

René van Stipriaans boeken over Willem van Oranje bieden een bijzondere blik op de grote uitdagingen in het leven van de zestiende-eeuwse staatsman.

Artikel

Ruimte van leven. Romankunst van Nederlandse feministen

Vertrekkend vanuit het werk van Hella Haasse, Andreas Burnier en Jung komt de auteur tot het besluit dat de feministische auteurs geleidelijk het vrouwelijke element in hun werk naar boven brengen. De auteur onderscheidt daarbij vijf fasen:...

Artikel

Oost-west, zuid best?

Overzicht van de antwoorden van Bertus Aafjes, A. den Doolaard, Anton van Duinkerken, Pierre H. Dubois, Jan Engelman, Johan Fabricius, Hella Haasse, Heere Heeresma, Clare Lennart, Harry Mulisch, Koos Schuur, Simon Vestdijk, Simon Vinkenoog ...

Artikel

Feit en fictie in de (autobiografische) roman

Over de vermenging van feit en fictie in de roman, ook in de autobiografische. O.a. over: Paul de Wispelaere, \Paul-tegenpaul\". Alfred Kossmann, \"Laatst ging ik spelevaren\". Clare Lennart, \"Weleer\". Hella Haasse, \"Oeroeg\". Adriaan va...

Artikel

Het onkruid is de tarwe van de taaltuin

Bestaat onze taal nog in de toekomst? Die vraag beantwoordt taalkundige Marten van der Meulen in ons boek 'De Lage Landen anno 2050. Een verleden met toekomst'.

Artikel

De geestdraagster van Multatuli

‘Verheven ongemanierd’ vertelt het verhaal van de liefde tussen de megalomane schrijver Multatuli en Mimi Hamminck Schepel, zijn tweede vrouw en hondstrouwe légionaire.

Artikel

Niet begrijpen, niet oordelen, ondergaan

Wie was mijn moeder? Die vraag probeert Jan Brokken te beantwoorden aan de hand van de brieven die zij vanuit Nederlands-Indië aan haar zus schreef.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.