Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Constantijn Huygens' authentiek dichterschap

In Huygens' persoonlijkheid en werk is een zekere spanning tussen twee krachten merkbaar: enerzijds wou hij het uiterste van zichzelf geven, anderzijds beschouwde hij zichzelf als een bedelaar die niets anders kon doen dan zijn \lege en zel...

Reeks

Ultima Letteren voor Annelies Verbeke

Annelies Verbeke ontvangt de Ultima Letteren, een van de dertien cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. De jury: ‘Verbeke schrijft zich de eeuwigheid in met haar romans, theaterteksten, recensies en kortverhalen. Ze blinkt uit in dat la...

Artikel

EEN JAAR ALS GEEN ANDER. Huygens en Huygens in 2013

Recensie van: CONSTANTIJN HUYGENS, Stemmen van Den Haag, samengesteld en vertaald door Frans Blom en Ilja Leonard Pfeijffer, Prometheus, Amsterdam, 2013, 200 p AD LEERINTVELD, CHARLOTTE LEMMENS, PETER VAN DER PLOEG, LISA JARDINE EN MA...

Artikel

De tegenwereld in stelling gebracht

Bespreking van \De tegenwereld in stelling gebracht. Historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg\" (Constantijn Huygens Instituut, Den Haag, 2000, 3 dln. (4bnd.)), het proefschrift van P.G. de Bruijn dat volgens de r...

Artikel

Gerrit Krol en de feiten

In 1986 ontving Gerrit Krol de Constantijn Huygensprijs. De auteur gaat in op de achtergronden van zijn prozawerk, de personages die hij creëert en de filosofische achtergrond die zich o.m. uit in aforismen. De auteur meent dat Krol tot de ...

Artikel

Monumentale Nijhoff-editie

Deze editie is een onvervangbare bron voor het verdere onderzoek naar het fascinerende dichterschap van Martinus Nijhoff. M. Nijhoff, \Gedichten\", Historisch-kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, Constantijn...

Artikel

Het raadsel vergroten. Het oeuvre van Willem G. van Maanen

In 2004 kreeg Willem G. van Maanen de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. Van Maanen behoort, net als Henk Romijn Meijer en Willem van Toorn, tot een atypische groep Nederlandse schrijvers. Zijn boeken over de Tweede Wereldoorlo...

Artikel

Het verstilde universum van A. Alberts

Op 26 mei geeft Das Mag ‘De bomen’ opnieuw uit. Volgens Thomas Heerma van Voss zit de kracht van Alberts’ proza in zijn strakke, gekortwiekte toon. Zo nodigt hij uit tot almaar verder lezen en tegelijk suggereert hij met die zakelijkheid ee...

Artikel

ZONNEDAUW EN AKKERDISTEL. De poëzie van H.H. ter Balkt

Afkomstig uit een dorpje in Twente, zonder academische opleiding, heeft Ter Balkt zich altijd een buitenstaander gevoeld, en misschien heeft hij dat imago ook een beetje gecultiveerd. Nadat zijn debuut als onbehouwen rariteit was opgemerk...

Artikel

Mat roetfluweel. ‘2050’ van Peter Verhelst

Met de zintuiglijke virtuositeit die we van hem gewend schrijft Verhelst apocalyptische gedichten over een wereld waar we niet willen zijn. Heel erg allemaal, maar levert het goede poëzie op?

Artikel

Grasduinen in de gouden eeuw

Een nieuwe encyclopedie laat in vijfhonderd lemma’s zien hoe duizelingwekkend de gouden eeuw in de Noordelijke Nederlanden moet zijn geweest.

Artikel

De toekomst van historisch Nederlands is internationaal

De internationale belangstelling voor Nederlandstalige bronnen is groot, en dankzij de digitalisering zijn er meer teksten dan ooit beschikbaar. Maar de menselijke kennis loopt achter op de technologische vooruitgang.

Artikel

Reis rond de randen van de Romeinse wereld

Voor zijn boek 'Zwerven langs de limes' reisde Luc Devoldere langs de uiterste grenzen van het grote Romeinse Rijk. In deze voorpublicatie lees je over zijn tocht door Nederland.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.