Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Spektakel van Hugo Claus

\Het leven en de werken van Leopold II\", door de Nederlandse Comedie. Regie: Hugo Claus."

Artikel

'Beelden' van Hugo Claus

Met het boek \Beelden\" van Hugo Claus, Mercatorfonds, Antwerpen, 1988, wordt het plastisch oeuvre van Claus op een eigenzinnige manier in een overzicht gevat. Met een inleidende tekst van Freddy de Vree en een vraaggesprek tussen Claus en ...

Artikel

GEËNGAGEERD EN ONGRIJPBAAR. Hugo Claus en de politiek

Recensie van: De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek, onder redactie van Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lembrechts & Georges Wildemeersch, De Bezige Bij, Amsterdam, 2013, 349 pp.; Marc Didden, Hugo Claus. Een hommage, ...

Artikel

Met Hugo Claus in Polen

De presentatie van Claus' werk in het gezaghebbende Poolse tijdschrift \Wereldliteratuur\" betekende een doorbraak in de Poolse receptie van de moderne Vlaamse literatuur. In 1990 kwam de schrijver zelf naar Polen voor de presentatie van de...

Artikel

De gedichten van Hugo Claus: \weigerliedjes\"

Naar aanleiding van het verschijnen van \Gedichten 1948-1993\" van Hugo Claus geeft Brems een diepgaande analyse van deze poëzie, die hij aanduid met de term \"weigerliedjes\". Het is volgens de auteur een van de vele manieren om de poëzie ...

Artikel

Gilles de Rais, Hugo Claus en Jan Decleir

\Gileis!\", de twee en een half uur durende theatermonoloog die Hugo Claus voor Jan Decleir schreef, wordt als een boeiende voorstelling en een interessante theatertekst beschreven."

Artikel

Hugo Claus: de sporen van een ratelend koetsje

Bespreking van de bundel \Sporen\" van Hugo Claus. Voor Hugo Brems is in deze bundel alles aanwezig wat de poëzie van Claus zo fascinerend maar ook zo onvatbaar en voor tal van lezers irriterend maakt. Met bloemlezing."

Artikel

In het teken van de hamster. Hugo Claus herdacht

Recensie van: • Paul Claes, Het teken van de hamster. Een close reading van Hugo Claus, Vantilt, Nijmegen, 2018, 176 p. • Hugo Claus, Het verdriet staat niet alleen. Een leven in verhalen, verzameld door Mark Schaevers, De Bezige Bij,...

Artikel

Concertperikelen

Voorbereidingstournee Elisabethwedstrijd 1980. Verjaardagsconcert Hugo Claus.

Artikel

Opnieuw Suiker

Hugo Claus' \Suiker\", door Globe. Regie: Ton Lutz."

Artikel

De lezer als alibi

Nieuwe gedichten van Hugo Claus, \Alibi\", De Bezige Bij, Amsterdam, 1985."

Artikel

Schuld en boete

Recensie van: Hugo Claus, De eieren van de kaaiman, De Bezige Bij, Amsterdam, 1996, 116 p. Hugo Claus, De Verlossing, De Bezige Bij, Amsterdam, 1996, 128 p. Hugo Claus, Visite / Winteravond, De Bezige Bij, Amsterdam, 1996, 88 p.

Artikel

Zonder wrijving (en geld) geen glans

Het leven van Hugo Claus laat zowel de vruchtbare wisselwerking als culturele spanning tussen Nederland en Vlaanderen zien. Een nieuwe VL⇄NL-nieuwsbrief, over Claus en Waes, kutjobs en hoge literatuur.

Artikel

Orestes

Hugo Claus, \Orestes\", naar Euripides, door K.N.S. - Antwerpen. Regie: Walter Tillemans."

Artikel

Veranneman

Hugo Claus, Marcel Duchateau, Jacques-Meuris, Lieven Daenens e.a., \Veranneman\", Mercatorfonds, Antwerpen, 1985."

Artikel

\Mira\"

Film van Fons Rademakers naar Stijn Streuvels' \De teleurgang van de Waterhoek\". Scenario: Hugo Claus."

Artikel

Tweemaal Ro-theater

Hugo Claus, \Het huis Labdakus\". Jérôme Savary, \"1001 Nacht\", vertaald en bewerkt door Ernst van Altena."

Artikel

Claes over Claus

Twee studies over het werk van Hugo Claus door Paul Claes: \De mot zit in de mythe. Hugo Claus en de Oudheid\", De Bezige Bij, Amsterdam, 1984; \"Claus-reading\", Manteau, Antwerpen, 1984."

Artikel

Van Pas de deux tot Claustrofobie

Theater Arena-Gent met Hugo Claus' \Pas de deux\". Regie: Jaak van de Velde. Claustrofobie, een mise-en-scène met 70 gedichten van Hugo Claus samengesteld en opgevoerd door Jaak Vissenaken en Annelies Vaes."

Artikel

Oktober '43

Dit boek bevat foto's die Rik Selleslags tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte. Hugo Claus schreef er gedichten bij. Hugo Claus, \Oktober '43\", foto's Rik Selleslags (De Bezige Bij, Amsterdam, 1998, 60 p.)"

Artikel

Claus wint met ruime voorsprong

\De Spaanse hoer\", door Globe. Regie: Ton Lutz. \"Vrijdag\", door de Nederlandse Comedie. Regie: Hugo Claus en Fons Rademakers."

Artikel

Prijzen en misprijzen

De prijs Theo d'Or voor Andrea Domburg. De prijs Louis d'Or voor Ton Lutz. Hugo Claus heeft geen succes met zijn toneelplan T.68 en zijn toneelstuk \Masscheroen\"."

Artikel

Spontane reacties in experimentele samenwerking

Over de samenwerking tussen Gerrit Kouwenaar en Constant Nieuwenhuys in de verzameling tekst-tekeningen \Goede Morgen Haan\" en tussen Karel Appel, Pierre Alechinsky en Hugo Claus in \"Met twee penselen XVI\", 1976."

Artikel

De Mattheuspassie gaat over ons

Vanwaar komt onze fascinatie voor de Mattheuspassie, een gelegenheidswerk dat Bach bijna driehonderd jaar geleden schreef?

Artikel

Bloedworst en kaas

Via het werk van Hugo Claus vergelijkt Kees Fens de literatuur uit Nederland met die uit Vlaanderen. Voor de auteur is de Zuid-Nederlandse literatuur altijd het ontbrekende deel van de Noord-Nederlandse geweest.

Artikel

Het buitenland & wij

Rubriek over de Nederlandse cultuur in het buitenland, met onder meer aandacht voor ontwerpbureau Thonik uit Amsterdam, Spaanse boeken over laaglandse schilders, Nederlandse literatuur in Chinese en Zweedse vertalingen, neerlandistiek extra...

Artikel

Een romantisch cryptogram

De laatste roman van Hugo Claus wordt door de auteur enerzijds getypeerd als een biografische sleutelroman, die verwijst naar de Cobra-periode van Claus, anderzijds als een anagrammatisch boek, waarin lettrische experimenten worden bedreven...

Artikel

Het letterkundig verdriet van België

Niet de natiestaat maar de taal bepaalt het literatuuronderwijs aan Belgische universiteiten. Gevolg: de literatuur van het andere landsgedeelte komt nauwelijks of niet aan bod. Yves T'Sjoen pleit voor een breder perspectief.

Artikel

Creaties van Vlaamse toneelstukken

Hugo Claus, \Tand om tand\" door K.V.S.-Brussel. Regie: Walter Tillemans. Jef Geeraerts, \"De zeven doeken der schepping\" door Het Nederlands Proef- en Studiecentrum voor Dramaturgie. Regie: Jean-Pierre de Decker. Pieter de Prins, \"Oswald...

Artikel

Op zoek naar klassiek toneel

Verslag van een zoektocht naar klassiek toneel in het Nederlandse theaterseizoen 1993-1994. In het artikel worden drie producties besproken: \De Perzen\" van Aischylos door het Nationale Toneel; \"Oom Wanja\" van Tsjechow door Art en Pro en...

Artikel

Hier spreekt men Nederlands ?

Bespreking van vier Vlaamse films die op het eind van 2001 in roulatie kwamen: \Les enfants de l'amour\" van Geoffrey Enthoven; \"Falling\" van hans Herbots; \"De verlossing\" van Hugo Claus en Olivetti 82\" van Rudi van den Bossche. De rec...

Artikel

De Vlaamse horizon van Dimitri Vazemsky

Kunstenaar Dimitri Vazemsky werkt aan het project ‘Comme un horizon flamand’. Hoeveel invloed heeft Frans-Vlaanderen op zijn werk? ‘Mijn eerste landschap is het Vlaamse landschap.’

Artikel

Vlaams toneel in Nederland

Over het plan T68 van Hugo Claus, Carlos Tindemans en Alex van Rooyen en het optimale Nederlandse toneelplan van Ton Lutz e.a., die beiden even weinig kans maken omdat ze \zich op precies dezelfde manier buiten de bestaande toneelpraktijken...

Artikel

De betekenis van James Joyce in de Nederlandse letteren

Over de aanvankelijk geringe doorbraak in Vlaanderen - wel belangstelling bij Jan Schepens en Paul de Vree - dan in Nederland - o.a. bij Simon Vestdijk (Meneer Visser's hellevaart) en M. Nijhoff (Awater); over het tweede offensief van het m...

Artikel

Rebis, of de schittering van goud (P. Claes)

Nadat hij in literaire kring sinds lang zijn naam gevestigd had met erudiete essays (o.a. over Hugo Claus) en met vertalingen, is nu het officiële poëziedebuut van Paul Claes verschenen. Ook uit zijn poëzie spreekt zijn eruditie - in die ma...

Artikel

Actuele stand van de Nederlandstalige film in Vlaanderen

Overzicht van de toestand na het Koninklijk Besluit van 10 november 1964 tot bevordering van de Nederlandstalige filmcultuur. O.a. over: Emile Degelin,\Y manana\". Roland Verhavert, \"Het afscheid\". Hugo Claus, \"De vijanden\". Paul en Gui...

Artikel

Twee letterkundige congressen

Op 17 en 18 februari 2006 vond aan de Universiteit Antwerpen een congres plaats onder de titel: “Van Hugo Claus tot hoelahoep. Vlaanderen in beweging (1950-1960)”. Een maand later, van 15 tot 17 maart 2006, organiseerde de K.U. Leuven het c...

Reeks

Raveel 100!

De Vlaamse schilder Roger Raveel zou in 2021 zijn 100ste verjaardag vieren. Naar aanleiding daarvan brengen we in dit dossier al onze stukken over deze belangrijke naoorlogse kunstenaar samen.

Artikel

Claus in Amersfoort

Het eerste Cultureel Festival Amersfoort stond in het teken van toneel- en scenarioschrijver, dichter, romancier, cineast, regisseur en beeldend kunstenaar Hugo Claus. Dat ging onder meer gepaard met de wereldpremière van Richard Everzwijn,...

Reeks

Walter van den Broeck (1941-2024)

Schrijver Walter van den Broeck is overleden. Zijn bekendste werken zijn de roman Brief aan Boudewijn, de romancyclus Het beleg van Laken en het later verfilmde toneelstuk Groenten uit Balen. Hij was een veelgelezen en vaak bekroonde auteur...

Reeks

Verloren en gevonden voorwerpen

In Vlaanderen heeft men het over verloren voorwerpen. In Nederland zijn ze gevonden. En als we dat verlies in deze bijzondere tijden nu eens echt omzetten in vinden? Luc Devoldere diept om de twee weken een artikel uit ons archief op. Een g...

Artikel

De man die zijn kaartje liet knippen

Met de Boekenconducteur heeft Nederland een spoorbeambte die zich als een enthousiaste leesambassadeur opwerpt. Onderweg naar Brussel maakt schrijver Rob van Essen kennis met een Belgische evenknie-in-wording.

Artikel

Ongezien: aandacht voor de Belgische literatuur

Voor het eerst in de Belgische geschiedenis wordt dit jaar aan de universiteiten van Gent en Namen een collegereeks over Belgische letterkunde verzorgd. Initiatiefnemers Caroline De Mulder en Yves T’Sjoen lichten het hoe en waarom toe.

Reeks

Postkoloniaal België en Nederland

Hoe gaan België en Nederland om met hun koloniale verleden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika? In deze reeks vind je stukken over Congo, Indonesië, Suriname. Over hoe het daar vroeger was, wat er nu gebeurt en hoe het verleden doorwerkt in het...

Artikel

Podcast is een feest voor genderrepresentatie

Evenwaardige genderrepresentatie? In de podcastwereld is het geen streefdoel meer maar een vanzelfsprekendheid, zag Luka De Kinder op het internationale podcastfestival Oorzaken in de Amsterdamse Brakke Grond.

Artikel

Dit is de Canon van Vlaanderen in zestig vensters

De Canon van Vlaanderen is een feit. Dit zijn de zestig vensters met gebeurtenissen, evoluties en personen die volgens de expertencommissie een referentiekader vormen van de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Mét duiding via recente en tijdlo...

Artikel

Johan Anthierens liet niemand onberoerd

De jaren schuurden weinig blaren op het literaire en journalistieke werk van Anthierens, over wie nu een documentaire is te zien op Canvas en VRT.NU.

Artikel

Roger Raveel. De meester van Machelen aan de Leie

Bespreking van de ontwikkeling in het werk van Roger Raveel, naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. De nadruk ligt op de wandschilderijen - een vergelijking wordt gemaakt tussen de Beerveldse (1966) en de Oostendse (1990) - omdat ...

Artikel

Stijn Streuvels, de landman uit het dorp

Gaston Durnez haalt herinneringen op aan Stijn Streuvels, die hij wellicht de grootste Vlaamse letterkundige uit de twintigste eeuw noemt. Streuvels overleed vijftig jaar geleden, op 15 augustus 1969.

Artikel

Bloed of bloemen: boksen in de beeldende kunst

Boksen? Voor buitenstaanders is die sport een vorm van geweld, maar veel kunstenaars zien dat anders. Talloze filmmakers, schrijvers en beeldend kunstenaars zijn gefascineerd door de prijsvechterij.

Artikel

Hoeveel kleur verdraagt de Vlaamse kunstwereld?

Superdiversiteit en interculturaliteit zijn onomkeerbare feiten. Een erg mondige generatie met diverse achtergronden eist haar plek op. Hoe wordt die discussie gevoerd in de Vlaamse cultuursector?

Artikel

Het einde van het oliemannetje

Moderne natiestaten scheppen beelden van zichzelf. Opiniemakers discussiëren over het wezen van de nationale cultuur. Hoe voltrok dat proces zich in Nederland?

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.