Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Reeks

Paul van Ostaijen

In dit dossier vind je de belangrijkste verhalen uit ons archief over Paul van Ostaijen.

Besmette stad
literatuur Luc Devoldere
2 min leestijd

Boem paukeslag!

Met Besmette Stad, het multimediaproject van deBuren, geven meer dan 60 Vlaamse en Nederlandse kunstenaars een antwoord op de coronacrisis. Ze laten zich inspireren door Van Ostaijens 'Bezette Stad'.

Voor abonnees

Paul van Ostaijen of de dubbelzinnige avant-gardist

De eigenzinnige positie van Van Ostaijen in de Vlaamse modernistische kringen van na de Eerste Wereldoorlog wordt als uitgangspunt genomen voor deze bijdrage, waarin de auteur probeert de politieke en artistieke essentie te geven van Van Ostaijens standpunten. Daartoe schetst hij een tijdsbeeld in breed perspectief, om vanuit een kunsthistorische context (invloeden, stromingen, andere dan literaire disciplines) de evolutie in Van Ostaijens opvatting over kunst te schetsen. Essentieel daarin is zijn streven naar de uiteindelijke doelstelling van de kunst, zijnde de \Unio Mystica\"."

Voor abonnees
literatuur

Zwart-geel-rood grasduinparadijs. De Belgica-reeks van Uitgeverij Voetnoot

Recensie van: YVES PETRY, Mijn leven als foetus, Voetnoot, Amsterdam, 2010, 48 p; PAUL VAN OSTAIJEN, Vijf grotesken, Voetnoot, Amsterdam, 2010, 150 p; STEFAN HERTMANS, Je portret, Voetnoot, Amsterdam, 2010, 64 p; ERWIN MORTIER, Een ontsnappingskunstenaar, Voetnoot, Amsterdam, 2010, 64 p; PAUL WILLEMS, De nevelkathedraal, Voetnoot, Amsterdam, 2010, 96 p; JAN VAN LOY, Weltschmerz voor dummies, Voetnoot, Amsterdam, 2010, 48 p

Voor abonnees

Wegwijzers naar de Van Ostaijen-biografie

Naar aanleiding van het Van Ostaijen-jaar zijn er verschillende interessante publicaties verschenen over de dichter. In deze bijdrage wordt een drietal van deze publicaties gepresenteerd. \Paul van Ostaijen 1896-1928: wegwijzers naar de werkelijkheid\". Kroniek Geert Buelens en Georges Wildemeersch. Catalogus Dirk Aerts en Marc Somers, Petraco-Pandora/Snoeck-Ducaju & Zoon, s.l., 1996, 198 p. José Boyens, \"De genesis van Bezette Stad: 'Ik spreek met de mannen en regel alles wel'. Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen over het ontstaan van Bezette Stad en de Antwerpse groepering van het Sienjaal\", Pandora, Antwerpen, 1995, 214 p. Marc Reynebeau, \"Dichter in Berlijn. De ballingschap van Paul van Ostaijen (1918-1921\"), Globe, Groot-Bijgaarden, 1995."

Voor abonnees

Paul van Ostaijens grotesk panopticum

Hadermann probeert de term \grotesk\", die Van Ostaijen zelf omschreef als \"een klownerij zonder samenhang\", naar inhoud en vorm nader te omschrijven. Hij gebruikt hierbij de theoretische werken over Van Ostaijen van Snoeck, Beekman en Uyttersprot. Tot slot overloopt hij nog eens de verschillende mensentypes die voorkomen in Van Ostaijens grotesken."

Voor abonnees

\Bourgeoisie\", \"massa\" en \"volk\". Een kader voor de (re)constructie van Van Ostaijens ontwikkeling"

De auteur geeft enkele nieuwe inzichten met betrekking tot het oeuvre van Paul van Ostaijen en de ontwikkeling daarvan. Op Van Ostaijens verzet tegen de bourgeoisie en haar kunst is al vaker gewezen, maar het is nog nooit het voorwerp geweest van systematisch onderzoek. Dat is nog veel minder het geval met de ongemakkelijke verhouding van de dichter tot de massa en de \massacultuur\". Dit artikel zet voor een dergelijk onderzoek enkele bakens uit."

Voor abonnees

Paul van Ostaijen

Beschouwingen n.a.v. de tentoonstelling ingericht door het Paul van Ostaijen-genootschap.

Voor abonnees
0 min leestijd

Van Ostaijen tot Buelens

Bespreking van \Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie\" (Uitgeverij Van tilt, Nijmegen, 2001, 1302 p.), het proefschrift van Geert Buelens. Het is veel meer geworden dan een invloedenstudie. Men kan de studie ook lezen als een geschiedenis van de Vlaamse poëzie, een receptiegeschiedenis en een poëticastudie."

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.