Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

De IVN maakt zich al vijftig jaar sterk voor neerlandistiek buiten ons taalgebied
0 Reacties
© Olga Ovechkina
© Olga Ovechkina © Olga Ovechkina
Neerlandistiek
taal

De IVN maakt zich al vijftig jaar sterk voor neerlandistiek buiten ons taalgebied

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) viert in 2020 haar vijftigste verjaardag. De neerlandistiek buiten ons taalgebied is in die tijd geëmancipeerd en toont nieuwe wegen en perspectieven aan neerlandici in de Lage Landen.

Dit jaar is Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) een halve eeuw oud. Wij hebben de IVN van bij het begin gevolgd. Laat me even teruggaan in de tijd aan de hand van ons rijke archief.

In het blad Ons Erfdeel (nu de lage landen) bericht redacteur Frits Niessen in december 1961 over het “eerste kolloquium van hoogleraren en lektoren Nederlands aan buitenlandse universiteiten” op 4 en 5 september 1961 in Den Haag. Daar besloot men tot de oprichting van een werkgroep die onder leiding zou staan van “de Rijselse lektor Dr. Walter Thys”.

In datzelfde nummer schreef diezelfde Thys een stuk over “het onderwijs van het Nederlands aan buitenlandse universiteiten”, waarschijnlijk het eerste artikel in zijn soort. Hij heeft het daar over het Haagse colloquium, dat hij omschrijft als het “eerste contact van de ‘buitenlandse’ Neerlandici”.

In juni 1962 komt hoofdredacteur Jozef Deleu terug op dat colloquium naar aanleiding van het verslag ervan, en hij is onder de indruk. Hij maakt gewag van de oprichting van een “Werkkommissie van Hoogleraren en Lectoren in de Neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten”.

Die commissie zou in 1970 uitgroeien tot de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Zij vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de hele wereld en is veel meer dan een belangenvereniging.

De IVN biedt een forum voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna zeshonderd leden in zo’n veertig landen en bedient daarmee zo’n 13.000 studenten. Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Taalunie.

De IVN bestond dus voor de Taalunie, die is opgericht in 1980. In de loop der tijden was er geregeld spanning tussen de twee instellingen, omdat ze natuurlijk op elkaars gebied opereren. Dat was bijvoorbeeld nog het geval in 2015. Vandaag lijkt de verhouding aardig geregeld. Zo heeft het dagelijks bestuur van de IVN zijn intrek genomen in de Haagse kantoren van de Taalunie.

De IVN onderhoudt contacten met de diverse regio’s: het Duitstalige gebied, het Engelstalige gebied, het Franstalige gebied, Centraal- en Oost-Europa, het Middellandse Zeegebied, Noord-Europa, het Caribisch gebied, Zuidelijk Afrika en ‘Azianië’.

De belangrijkste activiteiten zijn: actuele informatieverstrekking over het vakgebied via de website, de digitale nieuwsbrief, het wetenschappelijk tijdschrift Internationale Neerlandistiek, dat zowel in druk als online verschijnt, het populairwetenschappelijke blad VakTaal, de thematische boekenreeks Lage Landen Studies en de organisatie van het driejaarlijkse Colloquium Neerlandicum.

Uitwisseling van kennis en informatie

Elke drie jaar organiseert de IVN dat congres. Het laatste vond plaats in Leuven in 2018, het volgende vindt plaats in augustus 2021 in Nijmegen. Deze colloquia bieden een uniek forum voor de uitwisseling van kennis en informatie, voor wetenschappelijke discussie, voor het leggen van contacten en het ontwikkelen van initiatieven, plannen en praktische afspraken tussen binnen- en buitenlandse neerlandici.

In de kolommen van Ons Erfdeel (nu de lage landen) is altijd aandacht besteed aan deze colloquia. U vindt hier alvast de verslagen van het colloquium van 1997 in Leiden, 2000 in Leuven, 2003 in Groningen, 2006 in Gent, 2009 in Utrecht, 2012 in Antwerpen, 2015 in Leiden en 2018 in Leuven. Op dat laatste colloquium organiseerden we zelf overigens een debat over taalvariatie in de Lage Landen. Een verslag vindt u hier.

U kunt hier ook het stuk vinden dat Reinier Salverda schreef bij vijfentwintig jaar Internationale Vereniging voor Neerlandistiek in 1995. Vijftien jaar later, in 2010, belichtte Philippe Hiligsmann veertig jaar Vereniging voor Internationale Neerlandistiek.

En als uitsmijter leest u dit begeesterende stuk dat de huidige voorzitter van de IVN, Henriette Louwerse, in 2018 schreef naar aanleiding van het colloquium in Leuven: ‘Het is de hoogste tijd dat we Nederlands als wereldtaal gaan zien’.

Zoveel is duidelijk: de IVN is volwassen geworden. Meer nog: de neerlandistiek buiten ons taalgebied is in deze halve eeuw geëmancipeerd en toont nieuwe wegen en perspectieven aan neerlandici in de Lage Landen. Het kan verkeren.

Beluister hieronder ook de podcast over vijftig jaar IVN.
Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.