Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

De behoefte aan een taalsociologisch onderzoek in Frans-Vlaanderen
0 Reacties

De behoefte aan een taalsociologisch onderzoek in Frans-Vlaanderen

(Hugo Ryckeboer) De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français - 1976, nr 1, pp. 156-168

Dit is een artikel uit ons papieren archief

Dit artikel is een pleidooi om een grondig taalsociologisch onderzoek te laten voorafgaan aan het uitstippelen van een politiek die zich met de taalsituatie in Frans-Vlaanderen zou inlaten. De cruciale vraag daarbij is: wat kan er in de Frans-Vlaamse gemeenschap veranderen, als die haar taalsituatie kent en weet te evalueren? Twee aspecten van de tweetaligheid in Frans-Vlaanderen worden bestudeerd: 1. de plaats van het Frans en het Vlaams in het leven van de individuele mens en de gemeenschap en 2. de interferentie van deze twee talen. Uit dit onderzoek zou men geleidelijk een cultuur- en onderwijspolitiek moeten puren. Contact tussen de culturele commissie van de Regionale Raad en de wereld van het wetenschappelijk onderzoek kan daarbij nuttig zijn.

Cet article est un plaidoyer pour une étude sociolinguistique approfondie, préliminaire obligatoire à la définition de toute politique qui se préoccuperait de la situation linguistique de la Flandre française. La question cruciale est la suivante: qu'est-ce qui peut changer dans la société de Flandre française si elle prend connaissance de sa situation linguistique et si elle parvient à l'évaluer? Deux aspects du bilinguisme en Flandre française font: l'objet d'une étude: 1. la place du français et du flamand dans la vie des individus et de la collectivité et 2. l'interférence entre ces deux langues. A partir de cette étude, on devrait pouvoir définir graduellement une politique culturelle et scolaire. Dans cette optique, des contacts entre la Commission culturelle du Conseil Régional et le monde de la recherche scientifique seraient sans doute utiles.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.