Publicaties
Artikel

Plaats van geluk: Parijs

In dit artikel blikt Ger Groot terug op zijn tijd als student in Parijs. Dat was in 1979 en 1980, de “jaren van het grote uitsterven”. Roland Barthes, Nicolas Poulantzas en Jean-Paul Sartre werden ten grave gedragen en Louis Althusser vermo...

Artikel

Wat belangrijk is, komt niet van ons

Wie aan het einde van de jaren negentig pleit voor een minder grote nadruk op technische en natuurwetenschappelijke vakken in het onderwijs mag rekenen op gefronste wenkbrauwen. Dat wetenschap een integraal onderdeel is van onze culturele...

Artikel

Modern ongemak

Bespreking van twee artikelenbundels die handelen over hetzelfde thema: het onbehagen van een hoogst welvarende maatschappij die dreigt haar samenhang te verliezen, omdat zij in zichzelf geen gemeenschappelijke waarden en geen overkoepelend...

Artikel

Samuel IJsseling: verdediger van de retoriek

Bijdrage n.a.v. van het afscheid van Samuel IJsseling als hoogleraar Hedendaagse Wijsbegeerte aan de K.U.Leuven. Deze Nederlander speelde een belangrijke rol in het filosofische leven van Nederland en Vlaanderen. E. Bems, P. Moyaert en P. v...

Artikel

Iets over de Nederlandse cartografie

Over het aandeel van Gerard Mercator, Judocus Hondius, Abraham Ortelius, Gerard de Jode, Christiaan Sgrooten, Michiel Coignet, Cornelis Anthonisz., Joan Blaeu en Nicolas Sanson in de ontwikkeling van de 16de-eeuws cartografie.

Artikel

De Franse gedeporteerden van Dora krijgen een gezicht

Vijfenzeventig jaar na de bevrijding van de concentratiekampen wordt een grootscheeps onderzoek afgerond. Historici onderzochten de lotgevallen van 9.000 Franse gedeporteerden die in het kamp Mittelbau-Dora verbleven.

Artikel

Opsmuk-poëzie

Joost Zwagerman wordt het meest opvallende, getalenteerde en redelijke lid genoemd van de lawaaierige Nederlandse dichtersgroep De Maximalen. De auteur bespreekt Zwagermans nieuwste dichtbundel: hij bevat groots bedoelde liefdeslyriek, waar...

Artikel

Een passend eerbetoon aan een groot schrijverschap

De uitgave van dit Verzameld werk is een eerbetoon aan het grootschrijverschap van Gerard Reve. Hij is van meet af aan een meesterlijk stylist geweest, die niet in staat leek slecht te schrijven. Gerard Reve, \Verzameld werk\", deel 1 (Uitg...

Artikel

Virtuoze kunstmatigheid

De auteur uit het vermoeden dat het \vertoon van dichterschap\" waarvan hij de dichteres beschuldigt, voortkomt uit onzekerheid en gevoelens van miskenning. De beste verzen in De Watertuin zijn die waarin Maria de Groot haar gereedschapstas...

Artikel

Altijd maar weer liedjes van Maarten

Maarten van Roozendaal overleed in juli 2013 op 51-jarige leeftijd, na een intens leven vol muziek. Zijn invloed blijft breed voelbaar.

Artikel

Alsof je leven ervan afhangt. Zanger-dirigent René Jacobs

Overzicht van de loopbaan van de Vlaamse zanger-dirigent René Jacobs aan de hand van enkele sleutelervaringen. Jacobs, die groot werd in de authentieke muziekscene, geldt volgens de auteur in meerdere opzichten als een atypische klassieke m...

Artikel

Gust. De Smet

Met zijn werk over kunstschilder Gust. De Smet heeft Piet Boyens met een groot wetenschappelijk inzicht en een zeldzaam perfectionisme het definitieve werk over De Smet gerealiseerd. Piet Boyens, \Gust. De Smet - Kroniek en kunsthistorische...

Artikel

Literatuur als levenselixer. Het proza van Helga Ruebsamen.

Presentatie van het werk van Helga Ruebsamen die pas na dertig jaar een groot lezerspubliek bereikt met de roman \Het lied en de waarheid\". Haar hele werk, van haar eerste verhalen tot aan haar laatste roman komt voort uit de rebellie tege...

Artikel

Het Nederlandse omroepbestel: een poging tot cultuurpolitiek

De huidige problemen rond een eventuele reorganisatie van het Nederlandse omroepbestel zijn voor een belangrijk deel terug te brengen tot een politieke discussie. De auteur pleit voor een zo groot mogelijke vrije keuzemogelijkheid voor de b...

Artikel

De kwade faam van hendrik Conscience

De roem van de schrijver Hendrik Conscience is onmiskenbaar groot, maar zeker niet onverdeeld gunstig. In deze bijdrage wordt de evolutie van zijn reputatie geschetst. De auteur komt tot de opvallende conclusie dat vooral zijn verdedigers h...

Artikel

De vader, de zoon, en de arm van Jezus

“De arm van Jezus” van André van der Hout was de enige Nederlandstalige film die mocht meedingen naar een Tiger Award op het Internationaal Film Festival Rotterdam 2003. Bart van der Straeten is gecharmeerd van het dromerige, soms stuntelig...

Artikel

Dichters die nog maar namen lijken. Henriette Roland Holst

Henriette Roland Holst werd ooit beschouwd als de grootste Nederlandse dichteres na Hadewijch en een van de vier belangrijkste dichters van Negentig, naast Boutens, Van de Woestijne en Leopold. Nu is haar naam haast volledig vergeten. Sötem...

Artikel

Het Paleis voor Schone Kunsten in Rijsel gerenoveerd

De HST-verbinding en de aansluiting met de Chunnel, de bouw van Euralille en het congrescentrum Lille-Grand-Palais moeten van Rijsel een echte Europese metropool maken. Sinds 7 juni 1997 kan men aan dit lijstje ook het volledig gerenoveer...

Artikel

Een nieuw artistiek leider voor het Zuidelijk Toneel

Sinds september 2005 is Matthijs Rümke artistiek leider bij het Zuidelijk Toneel in Eindhoven. Hij vervangt er Johan Simons, die nu in Gent werkzaam is. Zijn eerste voorstelling, “Tirannie van de tijd”, had de ambitie om een filosofisch ond...

Artikel

God is dood — maar wat met zijn erfenis?.

Recensie van drie boeken over religie en samenleving: Erik Borgman, Metamorfosen. Over religie en moderne cultuur, Klement/Pelckmans, Kampen/ Kapellen, 2005, 311 p.; Ger Groot, Het krediet van het credo. Godsdienst, ongeloof, katholicisme, ...

Artikel

Herman de Coninck. Ogentroost, of de noodzaak van grootspraak

Uitgaande van de bundel \De hectaren van het geheugen\", omschrijft de auteur de centrale gedachtegang: \"een tragische zielepoot, die het ook niet helpen kan te moeten leven in een wereld waarin alles zo imposant en machtig is. Hoe kleiner...

Artikel

De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek

Op een inleiding over het verschil tussen de traditionele kritiek en de nieuwe kritiek op basis van structuuranalyse, volgt een beredeneerd overzicht van wat in Vlaanderen en Nederland werd gepresteerd door Albert Westerlinck, J.J. Overstee...

Artikel

De monumentale tekeningen van Rinus van de Velde

Rinus Van de Velde (°1983, Leuven) maakt pasteuze houtskooltekeningen op groot formaat die hij uitvoert op papier of rechtstreeks op de muur. Vaak voorziet hij die tekeningen van stukken tekst die in geblokte letters zijn neergeschreven. De...

Artikel

Waarom Vondel zo weinig gespeeld wordt

Joost van den Vondel wordt stiefmoederlijk behandeld door de Nederlandse theaterwereld. Toch mocht Vondels grootste pleitbezorger, Hans Croiset van Het Toneel Speelt, in 2004 de Oeuvreprijs van de VSCD in ontvangst nemen. In dit artikel gee...

Artikel

LUCHTIG VERSUS SCHRIJNEND. Theatergroep Suburbia

Theatergroep Suburbia, in 2003 opgericht door theatermaker Albert Lubbers (1958), is het stadsgezelschap van Almere, inmiddels de grootste plaats in de provincie Flevoland en de achtste stad van Nederland met iets meer dan 200.000 inwoner...

Artikel

Bouwen aan een metropool – Construire une métropole

Sinds 1991 bundelen vijf intercommunales aan beide zijden van de grens hun krachten. Dit samenwerkingsverband kreeg in september 2000 een juridische structuur: de vzw COPIT/GPCI. Het tot op heden belangrijkste initiatief van dit samenwerkin...

Rubriek

Taaltoestanden

Taalwetenschapper Marten van der Meulen beschrijft elke maand wat hem opvalt in zijn en ons taalgebruik. Hij neemt deze column over van Fieke Van der Gucht.

Artikel

Oude glans en nieuwe glorie in het Mauritshuis

Het Mauritshuis werd gerestaureerd en in 1987 weer geopend. De grootste aantrekkingskracht ervan is de symbiose van een historisch woonhuis met een wereldvermaarde verzameling schilderijen. Tijdens de werkzaamheden werd de collectievorming ...

Artikel

Bij het einde van Toneelgroep De Appel (1971-2016)

De Appel stond aan de wieg van de stormachtige ontwikkeling die het theater in Nederland heeft doorgemaakt en speelde een zeer relevante rol in de vernieuwing van het theaterlandschap. Die rol is nu uitgespeeld en hoeveel verklaringen daa...

Artikel

DE PARALLELLE WERELD VAN TINUS VERMEERSCH

Boven een glooiend landschap vol mosgroene, niet nader identificeerbare begroeiing hangt een grijs-witte wolkenlucht – een aantal minimale, zwarte veegjes zou op vogels kunnen duiden. Beneden in het dal licht in het groen een vennetje op ...

Artikel

Voor of tegen de beeldcultuur

Persoonlijke beschouwingen van de auteur over het voor en het tegen van de beeldcultuur en in het bijzonder de camera-media. Hij beschrijft de gangbare vooroordelen ten opzichte van het beeld en zoekt naar de oorzaken van het negatieve cult...

Artikel

BOEKEN OP HET PODIUM. De opmars van gedramatiseerd proza

Het zal wel niet Homeros zelf zijn geweest die honderden jaren geleden met de Ilias in de weer ging en er een persiflage op maakte die we nog altijd kennen als de Batrachomyomachia, het satirische verhaal over de oorlog tussen de kikkers ...

Artikel

Duinkerke pioniert met gratis busvervoer

In Frankrijk is het gratis openbaar vervoer in opmars. Duinkerke is voorlopig de laatste, en veruit grootste stad in de rij waar de stadsbussen gratis rijden. Lijn 20 komt zelfs tot aan het station van De Panne, net over de Belgische grens....

Artikel

Nomen est omen

De naam is een voorteken, luidt de spreuk. Maar hielden Fieke Van der Guchts ouders daar rekening mee toen ze hun kind een naam gaven?

Artikel

Gerrit van Dijk: omgaan met clichévormen

De Nederlandse Gerrit van Dijk is een self-made animatiefilmer, die in 1989 zijn oeuvre bekroond zag met de Gouden Beer op de Berlinale. Oorspronkelijk was hij een beeldend kunstenaar, en nog steeds voelt hij zich meer schilder dan animator...

Artikel

Nederlands in de wereld verdient meer promotie

De verspreiding van de eigen taal en cultuur in de wereld is politiek en economisch rendabel én diplomatiek en cultureel succesvol. Dringt die boodschap door tot de overheden?

Artikel

Naar de klote!

In de laatste maanden heeft zich een nieuwe generatie Nederlandse filmmakers gepresenteerd, die zich kennelijk heeft voorgenomen haar artistieke vrijheid te waarborgen met niet te duur geproduceerde, kleinschalige speelfilms. Regisseurs a...

Artikel

Gewoon beginnen sturen

De taalcolumn van Fieke van der Gucht. ‘Tussen mijn nichtje en mijn grootvader gapen de jaren. Het werkwoord sturen heeft daar slinks gebruik van gemaakt.’

Artikel

La population du Nord-Pas-de-Calais après vingt ans de crise

De bevolking van de Nord-Pas-de-Calais stagneert net iets onder de 4 miljoen. Het geboortecijfer daalt, maar ligt nog steeds hoger dan in de rest van Frankrijk. Maar sinds 1983 daalt dit geboortecijfer sneller dan in die rest van Frankrijk....

Artikel

Het kind moet een naam

De tweede taalcolumn van Fieke van der Gucht, over namen van vondelingen. Maak kennis met Anna Catharina Ananas en Guilielmus Koeck.

Artikel

De federalisering van het onderwijs in België

Vanuit Vlaanderen bekeken, volgt het Belgisch communautariseringproces inzake onderwijs twee ontwikkelingslijnen: dat van vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen en dat van de staatshervorming, i.c. de culturele autonomie.Na de sta...

Artikel

Een handvol achtergrond

De auteur geeft in dit artikel een uitgebreid overzicht van hoe en in hoeverre \de Oost\" haar leven en werk mede heeft bepaald. Aan de hand van haar eigen ervaringen en die van haar vader en moeder, bouwt ze een sterk literair sfeerbeeld. ...

Artikel

Gesticulerend in een schijngesprek

Quinten Wyns schetst de identiteitscrisis van een schutter uit de ‘magere compagnie’. ‘Ik ben olie op doek, besta uit drie componenten, maar beeld me in dat ik een man ben.’

Reeks

Belpop

Elk jaar zendt de Vlaamse Radio 1 de Belpop 100 uit: de honderd beste Belgische nummers, gekozen door luisteraars. In deze reeks vind je leesvoer over artiesten die in de lijst staan - of zouden moeten staan.

Artikel

Taal en media

Tot nog toe bestaat er geen studie over de verhouding tussen taal en media, over hoe de media de taalvorming beïnvloeden. Nochtans zou het nu het geschikte moment zijn om een dergelijke studie op te zetten, aangezien er zich sinds de goedke...

Artikel

De kneedbare Rembrandt

Hollandse kunst duikt vaak op in debatten over identiteit, en dat gebeurt altijd in termen van wat daar 'eigen' en 'vreemd' aan is. Vooral Rembrandt blijkt erg 'kneedbaar'.

Artikel

About suffering they were never wrong, the old masters

Bovenstaand vers bedacht de Engelse dichter W.H. Auden, toen hij in de late jaren dertig van de vorige eeuw in het ‘Musée des Beaux Arts’ in Brussel voor het schilderij De val van Icarus stond. In het lijden vergisten zij zich nooit,...

Artikel

Boem paukeslag!

Met Besmette Stad, het multimediaproject van deBuren, geven meer dan 60 Vlaamse en Nederlandse kunstenaars een antwoord op de coronacrisis. Ze laten zich inspireren door Van Ostaijens 'Bezette Stad'.

Artikel

Historisch besef in Vlaanderen. Identiteit en vervreemding

De auteur schetst een somber beeld: \Door de ontmanteling van het humaniora-ideaal en de inadequate reactie van de historici daarop heeft de geschiedenis haar vroegere positie verloren. Daarnaast hebben de mutaties die de traditionele natio...

Artikel

1917, een cruciaal jaar aan het front

In de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is 1917 mogelijk het belangrijkste jaar. Na bijna drie jaar van zware gevechten was Europa fel verzwakt en traden de toekomstige wereldmachten op het toneel.

Artikel

De brief

Met Mandula van den Berg duiken we in het hoofd van de Brieflezende vrouw van Vermeer: ‘Het is nog vroeg en de hemel buiten lijkt gemaakt van melk en lood.’

Artikel

Dit is BXL, altijd represent!

Rapper Zwangere Guy voert in zijn rhymes een gesprek met Brussel om de stad én zichzelf beter te leren kennen.

Artikel

Eilandjes van wanorde, lieflijke, eigen wanorde

Bijna twaalf jaar is het geleden dat ik een curieus boek in handen kreeg. De held van het potspel, zo heette het en ik was meteen weg van de rare, rommelige gans op het omslag, net een vuilnismagneet. Heen- en weerbladerend zag ik op blad...

Artikel

Het gelijk van Maarten 't Hart

Het is langzamerhand een bekende methode geworden: om het in de kunst waar te maken, moet je ongenadig van je aftrappen, jezelf de hoogte in prijzen door je grootste geestelijke concurrenten neer te sabelen. In \Een dasspeld uit Toela\", (e...

Artikel

Terug naar de IJzer VII

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de stroom en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Artikel

Geen groene aardverschuiving in Rijsel

Zondag 28 juni werd in Frankrijk eindelijk de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de Nord - Pas-de-Calais waren alle ogen gericht op Rijsel, waar de Groenen en de Socialistische Partij een verrassend duel uitvochten.

Artikel

AFVALLIGE EN BEKEERLING. De islam in recente Nederlandse romans

Op 2 maart 2007 verscheen in NRC Handelsblad een bericht met de kop “El Bezaz opnieuw bedreigd”. Naima El Bezaz had het namelijk gewaagd een roman te publiceren waarin de islam niet al te positief wordt afgebeeld. Deze roman, De verstoten...

Artikel

De Doos van Pandora. De crisis van de rechtsstaat in België

De zomer van 1996 leek slecht maar rustig te zullen worden. De Belgische regering werkte ijverig aan de begroting en koesterde haar fetisj, de Maastrichtnorm, tot de doos van Pandora werd geopend en alle kwalen zich over het land uitstort...

Artikel

Tussen Racing Club en Louvre. Een portret van Lens

In 2004 werd bekend gemaakt dat Lens een dependance zou krijgen van het grootste museum ter wereld, het Louvre. Bart Van der Straeten ging er op bezoek en schetste een portret van Lens. Hij kwam tot de conclusie dat deze vroegere mijnstad m...

Artikel

Uit het verdomhoekje

Radicaal-rechts moet niet langer met argusogen bekeken worden, vindt Kemal Rijken. Maar zijn pleidooi doet amper recht aan de huidige politieke situatie.

Artikel

Les prétentions allemandes sur les Pays-Bas français

Naast de Elzas en Lotharingen is ook de streek ten noorden van de Somme, de Franse Nederlanden, lange tijd door de Duitsers opgeëist. Sinds het begin van de l9e eeuw lanceerde men in Duitsland de idee van een groot Duits imperium en de idee...

Artikel

Melvin Moti’s afdalingen in de droomwereld

Een paar jaar geleden kreeg Melvin Moti (1977) eindelijk de kans om een speelfilm te maken. Dreamlife (2020) is een zinsbegoochelende dwaaltocht door de thema’s en fascinaties die al langer door het oeuvre van de Rotterdamse kunstenaar spok...

Artikel

Lof van de hamburger: een ode aan Menno Wigman

Hoofdredacteur Luc Devoldere brengt een ode aan Menno Wigman (1966-2018), aan de hand van het gedicht ‘Burger King’. Wigmans verzamelde gedichten zijn verschenen bij Prometheus.

Artikel

To be Father Brown or not to be!

Gaston Durnez kijkt naar Father Brown en denkt terug aan schrijver Gilbert Keith Chesterton, bedenker van de eerste priester-detective uit de literaire geschiedenis.

Artikel

EEN HAMLET OM TE KOESTEREN. Lanoye versus Shakespeare

Traditioneel is Hamlet altijd Shakespeares stuk der stukken geweest. Ironisch genoeg wordt het zelden volledig opgevoerd: een integrale versie zou al gauw boven de vijf uur afklokken en dat is zowel voor publiek als voor acteurs van het g...

Artikel

Terwaan, vergeten hoofdstad

Terwaan (Thérouanne), tegenwoordig een bescheiden stadje in Pas-de-Calais, was ooit een van de belangrijkste centra in de streek en de zetel van een van de grootste bisdommen in West-Europa. Tot Keizer Karel er anders over beschikte.

Artikel

Terug naar de IJzer VIII

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de stroom en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Reeks

Stefan Hertmans wordt zeventig

Stefan Hertmans viert op 31 maart 2021 zijn 70ste verjaardag. Met zijn vele bekroonde en vertaalde romans, poëzie en essays geniet Hermans erkenning in binnen- en buitenland. Naar aanleiding van zijn verjaardag verzamelden we al onze verhal...

Artikel

Leesambitie is een zaak van iedereen

Wie goed kan lezen, heeft meer kansen in het leven. Daarom moeten we het leesbegrip én de leesmotivatie bij kinderen en jongeren verhogen.

Artikel

Bekentenissen van een kopie

Cesar Majorana geeft het woord aan een schilderij in de schaduw van de Nachtwacht: ‘Iedereen wil in mij een kopie zien, maar ik kan je beloven dat een obsessie met het verleden niet gezond is.’

Artikel

Kersttradities rond de "schreve"

Kerst staat voor de deur, de periode waar we allemaal zo origineel mogelijk uit de hoek proberen te komen. Cadeautjes, eten of drinken, … het is een jaarlijkse zoektocht. Maar soms moet je niet ver zoeken. Net over de grens bij onze Franse ...

Artikel

De sporen van de Poolse immigratie in Pas-de-Calais

Een eeuw geleden kwamen tienduizenden Polen werken in de Franse industriegebieden. Ze lieten ook hun sporen na in het landschap en de cultuur van Pas-de-Calais. Bij de honderdste verjaardag van de Poolse immigratie horen diverse tentoonstel...

Artikel

Een veelstemmige ode aan de stilte

Lander Deweer en Jan Swerts zoeken in een gezamenlijk boek naar stilte. En naar muziek die verstilling kan brengen in drukke tijden, want lawaai is een onderschat probleem.

Artikel

Gent een rebelse stad?

Wie de verzetsdaden van de Gentenaars tegen de Duitse bezetter analyseert, moet zijn beeld bijstellen.

Artikel

Geert van Istendaels ruwste bek

Van Istendael verzet zich tegen het grote gelijk van de identitairen, of het nu de klimaatspijbelaars zijn of de zwaaiers met de zwart-gele Vlaamse vlag.

Artikel

Een vergeten Belgisch kerkhof in Frankrijk

In de Kartuizerabdij van Neuville verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog duizenden Belgen. Na de oorlog verdween dit Belgische dorp uit het geheugen. Een werkgroep pikt die herinnering weer op, met een herdenking op 20 oktober 2019.

Artikel

De geest laten waaien

Historicus H.L. Wesseling (1937-2018) verkiest de synthese boven het specialisme, en staat in een typisch Nederlandse, veeleer essayistische traditie.

Artikel

Dit is een klus voor de taaldetective

Fieke Van der Gucht vindt een ongedateerde cassette waarop ze als kind sprookjes navertelt. Maar hoe oud is ze precies in die opnames? De taaldetective komt in actie.

Artikel

Moet er nog kaas zijn? Literatuuronderwijs in Vlaanderen

Eind mei. Ik wil het schooljaar in het zesde jaar in schoonheid afronden. “Eindelijk schrijf ik je weer omdat er grote dingen staan te gebeuren en wel door toedoen van mijnheer Van Schoonbeke.” Het begin van Elsschots Kaas. En later: “Bes...

Artikel

DE ONZICHTBARE BOEKEN VAN EEN KLEINE UITGEVERIJ

Enkele jaren heb ik bij een Nederlandse uitgeverij gewerkt. Als redacteur. De naam van de uitgeverij: Babel & Voss. Opgericht in 2010, door Reinjan Mulder (1949), die ik vanwege mijn vriendschap met zijn zoon al mijn hele leven ken,...

Artikel

Honderd jaar geleden werden de Rode Duivels wereldkampioen

Op 2 september 1920 wonnen de Rode Duivels hun eerste en enige trofee. Tijdens de voetbalfinale op de Olympische Spelen in Antwerpen versloeg het Belgisch elftal Tsjecho-Slowakije met 2-0. Die zege kroonde België tot Olympisch én wereldkamp...

Artikel

Roger Raveel. De meester van Machelen aan de Leie

Bespreking van de ontwikkeling in het werk van Roger Raveel, naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. De nadruk ligt op de wandschilderijen - een vergelijking wordt gemaakt tussen de Beerveldse (1966) en de Oostendse (1990) - omdat ...

Artikel

Solidariteit

Bespreking van Bart Meulemans Hoe mijn vader werd verwekt.

Artikel

Boeren op de grens

Schrijven over de landbouw in de grensoverschrijdende Westhoek is moeilijk, omdat grensoverschrijdende informatie ontbreekt. Filip Boury beschrijft de landbouw in deze grensregio.

Artikel

Stronteigenwijs op de scootmobiel

Jannetje Koelewijns tweede boek over haar ouders geeft ook een scherp beeld van het naoorlogse Nederland, en het afbrokkelen van het protestantisme.

Artikel

L’anseelisme fait fédération ?

Tijdens de 19e eeuw bestonden er nauwe banden tussen het socialisme in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Hendrik Defoort beschrijft hoe de inbreng van de Gentse socialisten in de beginfase vooral op organisatorisch vlak tot uiting kwam. Cent...

Artikel

Pleidooi voor een perspectiefwissel

Studie van de (post)koloniale literatuur helpt je om het Nederlandse koloniale verleden van meerdere, soms ongemakkelijke kanten beschouwen.

Artikel

Solidariteit is de hoogste vorm van cultuur

De Vlaamse regering bespaart de komende jaren fors op cultuur. Waar hebben we dat nog gehoord? In Nederland, waar de culturele sector in 2011 200 miljoen moest inleveren. Wat valt daaruit te leren?

Artikel

Som der delen

In kolkende woorden laat Daphné Dupont-Nivet een spookschip opduiken: ‘Verleidelijk grijnst het boegbeeld de gaten tussen haar tanden bloot. Die diva, ze lust je rauw.’

Artikel

De veerkracht van Nederland

Nederland verandert, maar blijft het goed doen, schrijft Peter Hein van Mulligen in Met ons gaat het nog altijd goed. Wel is het afwachten welke langdurige effecten het coronavirus zal hebben.

Artikel

Dé expo's van het Rembrandt-jaar

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed: een perfecte gelegenheid om zijn werk en zijn invloed op de internationale schilderkunst te eren.

Artikel

Beklijvend eenzijdig

Bespreking van De bres een boek van de Vlaamse journalist Chris de Stoop over de polderstreek en het dorp Doel, dat moet wijken voor de haven van Antwerpen. Chris de Stoop, De bres (De Bezige Bij, Amsterdam, 2000, 230 p.) Beklijve...

Artikel

Feestelijk, maar sereen sterven

In het boek Requiem pour L. beschrijft Alain Platel het verloop en de weerklank van de gelijknamige, spraakmakende voorstelling.

Artikel

Met azijn vang je geen vliegen

Het Vlaamse literaire tijdschrift Deus Ex Machina vraagt zich af welke plaats literatuur nog mag ambiëren binnen het onderwijs.

Artikel

Over de besluitvorming bij grote infrastructuurwerken

Niet alleen in de Lage Landen, maar door geheel Europa lijkt een nieuwe fase in de modernisering van de infrastructuur aangebroken. Na de relatieve windstilte vanaf de tweede helft van de jaren zeventig en tijdens de jaren tachtig worden ...

Artikel

Kris De Bruyne (1950-2021)

Bij het overlijden van Kris De Bruyne halen we dit mooie portret uit ons archief, verschenen in 2008, toen hij veertig jaar op de planken stond.

Artikel

Laat die taalpolitie maar komen!

Woorden gaan in de ban en wie met iemand van mening verschilt, verwijt de ander al gauw aan framing te doen. Staat de taalpolitie voor de deur?

Artikel

En de haan, hij vocht dapper voort

Hanengevechten zijn, uitzonderlijk, nog altijd toegestaan in de departementen Nord en Pas-de-Calais. Het is er een oude traditie die vandaag echter langzaam maar zeker uitsterft. Dirk Vandenberghe ging na hoe het er vandaag mee gesteld is...

Artikel

Niets hoeft te worden weggegooid. Het werk van Guido Geelen

Sommige dingen zijn er alleen om kapot te gaan. Ze worden ontworpen, gemaakt, verscheept en verkocht om uiteindelijk hun bestaansrecht te vinden in een korte handeling: rang, tegen de muur, kleng op de grond, scherven, snel in de vuilnisb...

Artikel

Het letterkundig verdriet van België

Niet de natiestaat maar de taal bepaalt het literatuuronderwijs aan Belgische universiteiten. Gevolg: de literatuur van het andere landsgedeelte komt nauwelijks of niet aan bod. Yves T'Sjoen pleit voor een breder perspectief.

Artikel

Het einde van het oliemannetje

Moderne natiestaten scheppen beelden van zichzelf. Opiniemakers discussiëren over het wezen van de nationale cultuur. Hoe voltrok dat proces zich in Nederland?

Artikel

Over een beroemde mythe

De Spaanse invasie en bezetting zou een grote invloed hebben gehad op de Zuidelijke Nederlanden. Jean-Yves Méreau ontkracht deze hardnekkige mythe. Hij ontkent zelfs de Spaanse invasie.

Artikel

Rijsel2004, Rijsel3000

Toen in november van 2004 een einde kwam aan het succesvolle Europese culturele jaar van Rijsel, werd onmiddellijk gezocht naar een manier om deze dynamiek voort te zetten. Er werd gekozen voor een korter festival dat om de drie jaar zou pl...

Artikel

Nooit meer Breendonk

In 'Breendonk. Kroniek van een vergeten kamp' brengt Jos Vander Velpen de lezer tot in de slaapzalen, de latrines, de isoleercel en de folterkamer van het Fort van Breendonk.

Artikel

Vliegende Bladen

Sylvia Van Peteghem was als hoofdbibliothecaris van de Gentse Boekentoren de eerste vrouw die aan het hoofd stond van een universiteitsbibliotheek in België. Op 1 april 2020 ging ze met pensioen. De redactie vroeg haar een kleine keuze te m...

Artikel

Stijn Streuvels, de landman uit het dorp

Gaston Durnez haalt herinneringen op aan Stijn Streuvels, die hij wellicht de grootste Vlaamse letterkundige uit de twintigste eeuw noemt. Streuvels overleed vijftig jaar geleden, op 15 augustus 1969.

Artikel

De Franse Nederlanden of Frans-Vlaanderen

De Franse Nederlanden, Frans-Vlaanderen, de Zuidelijkste Nederlanden, Zuid-Vlaanderen of gewoonweg Vlaanderen: een handvol namen voor het gebied dat nu officieel en saai Nord-Pas-de-Calais heet. Die namen dekken elkaar niet totaal, maar z...

Artikel

Reiziger door de tijd. Over het werk van Marcel Möring

Marcel Möring werd direct al met zijn debuut Mendels erfenis door critici als Carel Peeters en Michaël Zeeman gewaardeerd als een belangrijk auteur, die veelomvattende problemen aan de orde durfde te stellen. Dat hij niet koos voor ironis...

Artikel

Bedrijven of vrijplaatsen?

In Onder rectoren onderzoekt Remy Amkreutz de recente machtsstrijd achter de schermen van de vijf Vlaamse universiteiten.

Artikel

‘De papieren man’: prijs de prijzen!

Wel en niet uitgereikte prijzen, nominaties stads- en vaderlandse dichters, beweging in de tijdschriftenwereld. Plus nieuwe boeken van Brouwers, Heijne en… Brusselmans. ‘De papieren man’ vat het literaire nieuws samen.

Artikel

Terug naar de IJzer VI

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de stroom en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Artikel

De kleuren van Maria

De hoofdconservator van de Universitaire Bibliotheken Leiden zoekt voor ons een paar minder bekende verzamelingen uit, collecties die hem verwonderen.

Artikel

Hoeveel kleur verdraagt de Vlaamse kunstwereld?

Superdiversiteit en interculturaliteit zijn onomkeerbare feiten. Een erg mondige generatie met diverse achtergronden eist haar plek op. Hoe wordt die discussie gevoerd in de Vlaamse cultuursector?

Artikel

Regionale geschiedenis is bovenal Europees

Het Maison de la Bataille 1677 in Noordpene pakt uit met de prestigieuze, tweetalige (FR/NL) tentoonstelling: “De 17e eeuw: een eeuw van veldslagen. Een familiegeschiedenis.”

Artikel

Terug naar de IJzer III

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de stroom en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Artikel

Vauban en de Noordzee

Hoe dacht Vauban over kustverdediging? Ook al besefte de architect het belang van de zee, toch stond in zijn militaire visie het vasteland centraal.

Artikel

‘Ik vond Nederlands een mooie taal’

Sinds september 2018 groeit een nieuwe, Nederlandstalige loot aan de boom van Internationale afdelingen in het Franse onderwijs. Drie scholen in Tourcoing en Halluin bieden de taal aan.

Artikel

Herinneringen aan mijn vader

Koning Leopold III heeft een aantal herinneringen aan zijn vader op schrift gesteld en deze ter publicatie aan ons tijdschrift aangeboden. De redactie meent dat publicatie van deze sterk persoonlijke getuigenissen een nuttige bijdrage kan z...

Artikel

Strelen met handschoenen aan

Op een zondagochtend speelde de schrijver Koen Peeters chauffeur voor Orhan Pamuk, van Brussel-Zuid naar Tervuren. In het Afrikamuseum trok de Nobelprijswinnaar witte handschoenen aan. Waarom hij dat deed, komt u te weten als u dit blad l...

Artikel

Je kunt het bij wijze van spreken in je onderbroek doen

Wat quarantaine doet met Thomas Heerma van Voss? Weinig, want hij is het gewend om thuis te zitten. Tot hij moet opdraven voor virtuele ontmoetingen en hij in trainingsbroek over perspectiefwisselingen oreert.

Artikel

Het compromismuseum

Zijn de renovatie en dekolonisatie van het AfricaMuseum gelukt? Kiza Magendane bezocht Tervuren met gemengde gevoelens.

Artikel

Rijsel zoekt naar Eldorado met Lille3000

De regio Rijsel heeft sedert het cultuurjaar 2004 de traditie om driejaarlijks uit te pakken met een groot cultuurfestival. Met het thema "Eldorado" kiest Lille3000 opnieuw voor kunst en verbeelding als verenigend element. Maar niet iederee...

Artikel

Voor onze kinderen

Wim Chielens beschrijft de vele monumenten die kort na WOI aan beide kanten van de Frans-Belgische opgericht werden.

Artikel

Niet begrijpen, niet oordelen, ondergaan

Wie was mijn moeder? Die vraag probeert Jan Brokken te beantwoorden aan de hand van de brieven die zij vanuit Nederlands-Indië aan haar zus schreef.

Artikel

Het huis van de verzamelaar

Museum Benoît De Puydt in Belle (Bailleul) vernieuwde zijn inrichting grondig voor de expo 'Wonderkamers'. Welkom in het huis van de 19de-eeuwse verzamelaar Benoît De Puydt.

Artikel

ZONNEDAUW EN AKKERDISTEL. De poëzie van H.H. ter Balkt

Afkomstig uit een dorpje in Twente, zonder academische opleiding, heeft Ter Balkt zich altijd een buitenstaander gevoeld, en misschien heeft hij dat imago ook een beetje gecultiveerd. Nadat zijn debuut als onbehouwen rariteit was opgemerk...

Artikel

ONTSCHRIJVEN. Het wit in het werk van Elisabeth Tonnard

Dichter en beeldend kunstenaar Elisabeth Tonnard (Leerdam, 1973) debuteerde in 2003 met Let us go then, you and I. T.S. tipp-exed. Uitgevers die zij benaderde, wisten niet wat ze met het manuscript aan moesten: was dit poëzie, was er voor...

Artikel

Het Geheim van het Huis met het Torentje

Gaston Durnez bezoekt het huis van Jules Verne in Amiens en vraagt zich af: heeft de lezer nog voldoende geduld om in tachtig dagen rond de wereld te reizen?

Artikel

Terug naar de IJzer V

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de stroom en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Artikel

Terug naar de IJzer

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de rivier en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Artikel

Zo schreven wij over Congo

Is de Congoroman ‘dat onbenullige genre’ vol ‘avonturen van paters, jagers en ambtenaren’? Het is veel meer dan dat, zo beseft de lezer van Koloniseren om te beschaven.

Artikel

Nicolas Bourgeois en Wido Bourel in het Olmkasteel in Hazebroek

Nicolas Bourgeois was tijdens het interbellum en de oorlogsjaren één van de belangrijkste figuren uit het Frans-Vlaamse regionalisme. Wido Bourel had in zijn jeugd verschillende gesprekken met hem en schreef die nu neer in een nieuwe boek.

Artikel

De radicale islam blijft onder ons

In haar column waarschuwt Hind Fraihi onder meer voor de groeiende invloed van ‘een tweede generatie salafistische aanjagers’.

Artikel

De beste in alleen zijn

Er is iets mis met de manier waarop vaak over eenzaamheid geschreven wordt. Daniël Rovers voelt zich als lezer ‘niet zozeer aangesproken, als wel buitengesloten’.

Artikel

Jonge designers kiezen voor duurzaam en circulair

Ontwerpers van de jonge generatie laten de grenzen tussen wetenschap, technologie, design en kunst vervagen in hun streven naar een betere wereld. Nederland loopt in de voorhoede van deze zoektocht.

Artikel

Wie gaf de meest koninklijke coronaspeech?

Vele Europese vorsten gaven tijdens de coronacrisis een toespraak. Hoe zetten ze hun woorden kracht bij? Wat betekenden de betrokken blik van Willem-Alexander en de stijve mimiek van Filip voor hun boodschappen? En wie gaf de beste speech?

Artikel

News of my boy Jack?

Wim Chielens gaat op zoek naar lieux de mémoires van WOI in Noord-Frankrijk. In Loos-en-Gohelle vindt hij het verhaal van Rudyard Kipling, die jarenlang zijn vermiste zoon zocht.

Artikel

Wat boomringen en boorkernen ons vertellen over onze wereld

Wie weet waar te kijken, kan de geschiedenis van planeet en mensheid lezen in bomen en landschappen. Salomon Kronenberg en Valerie Trouet vertellen zo het verhaal van de aarde, van ons verleden en misschien ook van onze toekomst.

Artikel

Uitdagende wetenschap voor jonge lezers

‘Het raadsel van alles wat leeft’ van Jan Paul Schutten en Floor Rieder is in China uitgeroepen tot één van de tien beste kinderboeken van 2019. Frauke Pauwels besprak dit boek en de twee volgende delen van dit informatieve drieluik.

Artikel

Hoe Matthias Declercq verdwaalde op Urk

Declercq schetst een indringend portret van een van Nederlands bekendste dorpen. Maar bevestigt hij niet juist de vooroordelen die hij wil blootleggen?

Artikel

‘Je weet toch waar je graf is?’

Een eeuw na het einde van de Grote Oorlog heeft het fronttoerisme een veel minder kritische dimensie. De stem van verzoening en vrede wordt almaar vaker vergeten.

Artikel

Bouwen aan een levensgroot schip uit de zeventiende eeuw

In Grevelingen (Gravelines) wordt al twee decennia gebouwd aan de Jean Bart, een schip uit de tijd van Lodewijk XIV. Dit archeologische experiment bleef lange tijd onderbelicht, maar krijgt nu een ruimere weerklank.

Artikel

Is de Spaanse griepepidemie in Étaples begonnen?

Ruim honderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een van de meest dodelijke pandemieën ooit: de Spaanse griep. Het huidige Covid-19-virus roept hier uiteraard herinneringen aan op, maar er zijn nu ook nieuwe theorieën over de oorspro...

Artikel

De metropool Rijsel: 50 jaar jong en zoveel gemeenten (erbij)

De metropool Rijsel vierde in 2018 zijn 50e verjaardag. Bertrand Verfaillie schetst de geschiedenis van deze instelling. Het is een geschiedenis die bestaat uit grootse verwezenlijkingen, maar de auteur plaatst toch ook enkele kritische kan...

Artikel

De Mattheuspassie gaat over ons

Vanwaar komt onze fascinatie voor de Mattheuspassie, een gelegenheidswerk dat Bach bijna driehonderd jaar geleden schreef?

Artikel

Westhoek krijgt opnieuw grensoverschrijdende televisie

‘Welkom’ heet het initiatief waarmee Flandres Télévision en een Vlaamse partner de troeven van de Franse en Belgische Westhoek willen belichten. “We willen mensen over de grens krijgen”, klinkt het ambitieus. Daarmee krijgt de Westhoek eind...

Artikel

Thuiskomen in een andere dimensie

Filmregisseur David Verbeek probeert in An Impossibly Small Object opnieuw te vangen wat zich niet in woorden laat uitdrukken. Hij is de poëtische chroniqueur van de ambigue metropool.

Artikel

De barsten die onze levens vormen

Anneleen Van Offel vertelt haar pakkende debuut Hier is alles veilig met subtiele hints en rake beschrijvingen in een prachtige taal.

Artikel

Les Sentinelles: een beeldenstorm met weerhaakjes

Hedendaagse beeldende kunst met de voeten volop in de wereld. Dat brengt Panorama 22 - Les Sentinelles in Le Fresnoy in Tourcoing. De titel presenteert de rol van de kunstenaar: iemand die op de uitkijk staat. En dat is wat de werken in Pan...

Artikel

Jordi Lammers: Brief aan de geesten

Jordi Lammers geeft in briefvorm het woord aan de Benta, of mondboog, een snaarinstrument dat met tot slaafgemaakten in onder meer Curaçao terecht kwam en daar nog steeds bespeeld wordt.foto © Marianne Hommersom

Artikel

Een kunstpubliek kweken

Maas Theater en Dans uit Rotterdam maakt prachtig werk voor de jeugd én voor wie bereid is het kind in zich vrije doorgang te verlenen.

Artikel

Het geheugen van Gent in Nederland

Hoe is het gesteld met de Gentse sporen in Nederland? Een zoektocht in de voetsporen van Multatuli, Edward Anseele, Henriette Roland Holst en Willem Wilmink.

Artikel

De geschiedenis van de burgemeesters van Rijsel III

In de loop van maart worden in heel Frankrijk gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In het noorden zal vooral naar het resultaat in Rijsel gekeken worden. Blijft de huidige burgemeester aan de macht? Dit leek ons een goed moment om de geschie...

Artikel

Shaffy + List

In 2002 verschenen alle liedteksten van Ramses Shaffy en kort daarna een biografie over Liesbeth List. Ze waren iconen van het Nederlands chanson met een grote uitstraling in het hele Nederlandse taalgebied. Velen dachten dat ze een koppel ...

Artikel

Terug naar de IJzer II

De IJzer stroomt door het onderbewustzijn van Katrien Vandenberghe. Dit voorjaar wandelde ze langs de stroom en volgde de GR 130. Terug thuis noteerde ze haar ervaringen.

Artikel

Roelof ten Napel draagt de twijfel uit

Roelof ten Napel is een van Nederlands interessantste auteurs uit de nieuwe generatie: zowel in zijn romans als in zijn dichtbundels durft hij al schrijvend te denken.

Artikel

Wie schreef het beste taalboek?

Op 10 oktober weten we wie de tweede Onze Taal-ANV-taalboekenprijs krijgt. De shortlist bestaat uit zes boeken, die onder meer gaan over Cruijff, Cicero en straattaal.

Artikel

Elke tijd boetseert zijn eigen Van Eyck

Een identitair verhaal over Jan van Eyck met cameo's van Napoleon, Hitler, de moeder van Schopenhauer én de kunstenaar zelf als gestoorde wetenschapper.

Artikel

Etty Hillesum: een verstoord maar onverstoorbaar leven

Gabriël Metsustraat 6 in Amsterdam, het huis waar Etty Hillesum in de oorlog haar dagboeken schreef, wordt bedreigd met sloop. Er is een petitie om dat te voorkomen. Philippe Noble, de Franse vertaler van haar werk, licht het belang van dez...

Artikel

Een kerkhof voor de naamlozen

Typisch Weense anekdote. Voor het bankje op het perron van Wien Mitte, waar ik met mijn lief zit te wachten op de trein die haar na een verblijf van een paar dagen terug naar de vlieghaven moet brengen, ligt een plekje kotsachtige brij. E...

Artikel

Grasduinen in de Grote van Daele

Gaston Durnez las de memoires van de bekendste Belgische diplomaat: Frans van Daele, die ook wel ‘schaduwkoning’ wordt genoemd.

Artikel

Amenra slaat en zalft al twintig jaar

Bedwelmende concerten die in een ademtocht uitverkopen en een visueel concept dat door een wereldwijd netwerk van fans wordt uitgedragen: Amenra speelt het klaar op eigen kracht.

Artikel

Wat je niet kunt doen, moet je tekenen

François Boucq is een van de belangrijkste Franse stripauteurs. Hij werd in 1955 in Rijsel geboren. In 1998 werd hij bekroond met de Grote prijs van de stad Angoulême, de belangrijkste Europese oeuvreprijs voor stripmakers. Chris Bulcaen st...

Artikel

Veel ophef, weinig realisaties

Marja Vuijsje toetst de feministische literatuur van de jaren 1970 op haar houdbaarheid, en Marja Pruis gaat op zoek naar de relevante stemmen in het feministische debat van vandaag.

Artikel

Het musée de Flandre, een bezienswaardigheid

Het Musée de Flandre in Cassel is op korte termijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste musea in de regio. De directrice van het museum, Sandrine Vézilier-Dussart, somt de redenen van dit succes op, maar geeft vooral haar persoonlijke v...

Artikel

Cultuur en corona: zelf wat licht creëren in de tunnel

Sedert de verstrengde maatregelen van het najaar in België en Frankrijk is de cultuursector opnieuw beland in een somber straatje. Perspectief is er pas naar de zomer toe. Een aantal cultuurspelers blijft niet bij de pakken zitten. Anderen ...

Artikel

Kasper Bosmans: ‘Mijn kunstwerken zijn uien’

Kasper Bosmans onderzoekt in zijn werken de geschiedenis van tradities en objecten en creëert nieuwe verhalen om een kritische blik te werpen op culturele en politieke relikwieën.

Artikel

In het spoor van de koekoek

‘Ce magnifique gâteau!’ is een stopmotionfilm over het koloniale verleden van België, gemaakt door Emma De Swaef en Marc James Roels.

Artikel

J. Goudsblom, meer dan een socioloog

Dit artikel schetst een portret van deze veelzijdige man en formuleert terloops ook enkele kritische bedenkingen bij bepaalde pretenties van de sociologie.

Artikel

Met Eddy Merckx naar de maan

Vijftig jaar geleden werd in een paar uur tijd twee keer geschiedenis geschreven: Eddy Merckx won zijn eerste Tour en de mens zette voet op de maan. De parallellen tussen die twee missies zijn merkwaardig.

Artikel

Bonjour, Mr. Bean Maigret!

In zijn column viert Gaston Durnez een dubbele verjaardag: het is 30 jaar geleden dat Simenon overleed en 90 jaar dat Maigret werd geboren.

Artikel

Covid-19 treft cultuur in Nord-Pas-de-Calais hard

De cultuursector is in crisis, ook in Nord-Pas-de-Calais. Dat beseft de Franse president Macron, die op 6 mei aandacht aan deze sector besteedde. Maar ondanks zijn interventie blijft de toekomst bijzonder onzeker.

Artikel

Er kwamen woorden op bezoek

Luc Devoldere bladert door zijn woordenboeken, waarschuwt voor valse vrienden en zingt de lof van een taal die in verschillende landen wordt gesproken: het Nederlands.

Artikel

Een zwarte leeuw van Vlaanderen

Roland Gunst – half Vlaams, half Congolees – verwerkt zijn zoektocht naar een eigen identiteit in verschillende vormen: installaties, performances, film- en videowerk.

Artikel

Ik ben, omdat wij zijn

Schrijver en theatermaker Rebekka de Wit schreef met Afhankelijkheidsverklaring een heel politiek werk, zonder die pretentie te hebben.

Artikel

Alles moet hier anders

Thomas Heerma van Voss verlaat zijn schrijfkamer en ontmoet een nieuwe opdrachtgever. Dat levert fijne schrijfklussen op, tot het misgaat met die publicatie.

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met philippe.vanwalleghem@onserfdeel.be.